Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin là một trong những ngành được ưu tiên tăng trưởng. Cụ thể hóa chủ trương đó là nhiều chủ trương ưu đãi thuế cho doanh nghiệp công nghệ thông tin .

1. Hưởng thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế TNDN

1.1. Hưởng thuế suất ưu đãi 10%

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, nhưng với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì được hưởng thuế suất ưu đãi với mức 10% (chỉ phải nộp thuế bằng ½ so với các lĩnh vực khác).

Thời gian hưởng : Trong thời hạn 15 năm kể từ năm tiên phong có lệch giá .
Đối tượng hưởng ưu đãi :
– Tổ chức, doanh nghiệp thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới trong nghành nghề dịch vụ công nghệ thông tin tại khu công nghệ thông tin tập trung chuyên sâu ( theo Điều 22 Nghị định 154 / 2013 / NĐ-CP pháp luật về khu công nghệ thông tin tập trung chuyên sâu ) .
Lưu ý : Đối với doanh nghiệp xây dựng mới từ dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thuộc nghành nghề dịch vụ công nghệ thông tin có quy mô lớn cần đặc biệt quan trọng lôi cuốn góp vốn đầu tư, thì thời hạn vận dụng thuế suất ưu đãi hoàn toàn có thể lê dài nhưng tổng thời hạn vận dụng thuế suất 10 % không quá 30 năm .
Theo Luật Công nghệ cao năm 2008, công nghệ thông tin là một trong những nghành công nghệ cao. Theo đó, địa thế căn cứ theo khoản 1 Điều 19 Thông tư 78/2014 / TT-BTC được sửa đổi, bổ trợ bởi khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2015 / TT-BTC, thuế suất ưu đãi 10 % trong thời hạn 15 năm được vận dụng so với :
– Thu nhập của doanh nghiệp từ triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới tại : Khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung chuyên sâu được xây dựng theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước .
– Thu nhập của doanh nghiệp từ triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới thuộc những nghành nghề dịch vụ : Nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ ; ứng dụng công nghệ cao thuộc hạng mục công nghệ cao được ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng theo quy định Luật Công nghệ cao ; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, …
– Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định Luật Công nghệ cao .
+ Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định Luật Công nghệ cao được hưởng ưu đãi về thuế suất kể từ năm được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao .
+ Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp so với thu nhập từ hoạt động giải trí công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao và những khoản thu nhập có tương quan trực tiếp từ hoạt động giải trí công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao do phân phối điều kiện kèm theo về nghành ưu đãi góp vốn đầu tư …

1.2. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

– Căn cứ : Khoản 2 Điều 22 Nghị định 154 / 2013 / NĐ-CP và điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư 78/2014 / TT-BTC được sửa đổi, bổ trợ bởi khoản 1 Điều 12 Thông tư 96/2015 / TT-BTC .
– Thời gian miễn, giảm thuế : Miễn thuế 04 năm, giảm 50 % số thuế phải nộp trong 09 năm kể từ năm tiên phong có thu nhập chịu thuế .
– Đối tượng được hưởng : Như đối tượng người tiêu dùng hưởng thuế suất ưu đãi 10 % nêu trên .

ưu đãi thuế cho doanh nghiệp công nghệ thông tinNhiều ưu đãi thuế cho doanh nghiệp công nghệ thông tin (Ảnh minh họa)
 

2. Miễn thuế nhập khẩu

Theo khoản 3 Điều 22 Nghị định 154 / 2013 / NĐ-CP, tổ chức triển khai, doanh nghiệp thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới trong nghành nghề dịch vụ công nghệ thông tin tại khu công nghệ thông tin tập trung chuyên sâu được miễn thuế nhập khẩu so với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu để tạo gia tài cố định và thắt chặt và ship hàng sản xuất loại sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của doanh nghiệp, gồm có :

– Thiết bị, máy móc.

– Phương tiện vận tải đường bộ chuyên dùng trong dây chuyền sản xuất công nghệ trong nước chưa sản xuất được ; phương tiện đi lại luân chuyển đưa đón công nhân gồm xe xe hơi từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện đi lại thủy .
– Linh kiện, chi tiết cụ thể, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng nhất với thiết bị, máy móc, phương tiện đi lại vận tải đường bộ chuyên dùng .
– Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để sản xuất thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền sản xuất công nghệ hoặc để sản xuất linh phụ kiện, chi tiết cụ thể, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng điệu với thiết bị, máy móc .
– Vật tư kiến thiết xây dựng trong nước chưa sản xuất được .

3. Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân

Tại Nghị quyết 41 / NQ-CP về chủ trương ưu đãi thuế thôi thúc việc tăng trưởng và ứng dụng công nghệ thông tin tại Nước Ta thì nhà nước đã đưa ra những giải pháp về chủ trương thuế, trong đó có chủ trương giảm thuế thu nhập cá thể, đơn cử :
– Mức giảm : Giảm 50 % số thuế thu nhập cá thể phải nộp so với thu nhập từ tiền lương, tiền công .
– Đối tượng được giảm : Cá nhân nhân lực công nghệ cao thao tác trong nghành nghề dịch vụ công nghệ thông tin, là đội ngũ những người có trình độ và kiến thức và kỹ năng phân phối được nhu yếu của hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu, tăng trưởng, ứng dụng công nghệ cao trong nghành nghề dịch vụ công nghệ thông tin ; dịch vụ công nghệ cao trong nghành công nghệ thông tin, quản trị hoạt động giải trí công nghệ cao trong nghành nghề dịch vụ công nghệ thông tin ; quản lý và vận hành những thiết bị, dây chuyền sản xuất sản xuất loại sản phẩm công nghệ cao trong nghành công nghệ thông tin ; quản trị bảo đảm an toàn mạng lưới hệ thống thông tin .
Lưu ý : Quy định giảm thuế thu nhập cá thể nêu trên chưa vận dụng, vì :
– Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm năm ngoái thì Nghị quyết của nhà nước không phải là văn bản quy phạm pháp luật, mà Nghị quyết của nhà nước sử dụng để trải qua những chủ trương trong đề xuất kiến thiết xây dựng nghị định, …
– Luật Thuế thu nhập cá thể và những văn bản hướng dẫn thi hành chưa pháp luật việc giảm thuế thu nhập cá thể cho nhân lực công nghệ cao thao tác trong nghành công nghệ thông tin. Do đó, chỉ được giảm thuế thu nhập cá thể nếu pháp lý thuế thu nhập cá thể lao lý .
Ngoài ra, tổ chức triển khai, doanh nghiệp thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới trong nghành công nghệ thông tin tại khu công nghệ thông tin tập trung chuyên sâu được hưởng những tương hỗ, ưu đãi sau :
– Được hưởng những ưu đãi về thuế xuất khẩu so với những mẫu sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin theo lao lý của pháp lý .
– Được tạo điều kiện kèm theo thuận tiện về thủ tục hải quan trong quy trình xuất nhập khẩu máy móc thiết bị và loại sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin .
– Được hưởng những ưu đãi về tín dụng thanh toán góp vốn đầu tư và tín dụng thanh toán xuất khẩu của Nhà nước, Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ Quốc gia và những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác theo pháp luật của pháp lý .
– Được hưởng những chủ trương ưu đãi khác của Nhà nước vận dụng so với doanh nghiệp hoạt động giải trí trong khu công nghệ cao .
Lưu ý : Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng nhiều mức ưu đãi theo lao lý của pháp lý thì vận dụng mức ưu đãi cao nhất .

Bên cạnh những chính sách ưu đãi nêu trên thì tại mỗi khu công nghệ thông tin tập trung, doanh nghiệp có thể được hưởng những ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của từng địa phương như hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm công nghệ thông tin…

Trên đây là những chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp công nghệ thông tin, trong đó việc hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm và được miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo là chính sách đem lại nhiều quyền lợi cho doanh nghiệp nhất, nhưng chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư mới.

>> Tin vui cho doanh nghiệp: Được miễn giảm thuế tới 13 năm

Khắc Niệm

Tin liên quan

Kỹ năng Sử dụng Công nghệ thông tin Cơ bản – Đại học công nghiệp Hà Nội

khoicntt

VOZ – Wikipedia tiếng Việt

khoicntt

Hệ thống thông tin quản lý là gì? Loại thông tin quản lý

khoicntt

Leave a Comment