Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành Hệ thống thông tin quản lý – Thông tin tuyển sinh, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Mục tiêu đào tạo

Ngành Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System) đào tạo các chuyên gia có kiến thức tổng hợp trong hai lĩnh vực: quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và hệ thống thông tin dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin và truyền thông để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng được nhu cầu quản lý hiện đại trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế WTO.

Cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý có thể đảm nhận công việc của một CIO (Giám đốc thông tin – Chief of Information Officer) trong một cơ quan, xí nghiệp. Trong các lĩnh vực thiết kế và quản lý một hệ thống thông tin kinh tế phục vụ cho các hoạt động quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh dựa trên nền tảng Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Định hướng đào tạo

Hệ thống thông tin quản lý hay (MIS) là một ngành học cung cấp cho sinh viên kiến thức tích hợp giữa Kinh tế, tài chính, kế toán và công nghệ. Giúp đưa ra các giải pháp quản lý và trao đổi thông tin một cách hiệu quả trong doanh nghiệp. Ngành học này giúp gắn kết các bộ phận bên trong tổ chức từ nhân sự, quy trình sản xuất kinh doanh, hệ thống phần cứng và giải pháp phần mềm nhằm hỗ trợ các tổ chức hoạt động hiệu quả hơn, tạo lợi thế cạnh tranh trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0.

– Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý gồm 02 chuyên ngành:

 • Tin học kinh tế
 • Tin học kế toán

CÁC KHỐI KIẾN THỨC ĐƯỢC ĐÀO TẠO
Kiến thức khoa học tự nhiên: Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên vào giải quyết các bài toán thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý và đáp ứng yêu cầu học tập ở các trình độ cao.

Kiến thức khoa học xã hội: Hiểu biết lịch sử dân tộc, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội và công nghệ trên thế giới.

Kiến thức cơ sở ngành Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế và quản trị kinh doanh, phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế.

Nắm vững kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin, máy tính, mạng máy tính và truyền thông, hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tài chính, thương mại.

Vận dụng các kiến thức công nghệ thông tin vào phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin kinh tế, hỗ trợ các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp.

Kiến thức ngành: Nắm vững những kiến thức về phương pháp xử lý thống kê kinh tế, tài chính, kế toán, phân tích đầu tư chứng khoán, quản lý chuỗi mua bán và cung ứng, quản lý dự án đầu tư.

Hiểu biết và vận dụng thành thạo kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kinh tế.

Hiểu biết và vận dụng thành thạo kiến thức về hệ thống thông tin quản lý nhằm hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng và thương mại điện tử trong các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội.

Có khả năng vận dụng các kiến thức công nghệ thông tin vào phân tích, thiết kế, xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin kinh tế nhằm phục vụ việc tin học hoá hệ thống kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng, thương mại điện tử.

KỸ NĂNG

Kỹ năng nghề nghiệp

 • Thành thạo tin học căn bản và có kỹ năng giải quyết vấn đề về chuyên môn bằng các ứng dụng của phần mềm Microsoft Office.
 • Nắm vững và sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng thuộc chuyên ngành đào tạo.
 • Nắm vững và thành thạo các kỹ năng xử lý vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm máy tính; dữ liệu và an toàn dữ liệu của hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong một tổ chức.
 • Nắm vững và thành thạo các kỹ năng phân tích, thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống mạng, hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý các tổ chức kinh tế, kế toán, tài chính – ngân hàng, thương mại điện tử.
 • Có khả năng nghiên cứu và khai thác những kiến thức trong lĩnh vực hệ thống thông tin quản lý.

Kỹ năng mềm

 • Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề
 • Có khả năng hình thành nhóm, tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả.
 • Có khả năng soạn thảo văn bản và sử dụng thành thạo các phương tiện điện tử.
 • Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn kỹ thuật.
 • Có trình độ tiếng Anh TOEIC 350 điểm hoặc tương đương.

CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

Chuyên viên vận hành, quản trị hệ thống thông tin của doanh nghiệp: Chịu trách nhiệm tổng hợp và nghiên cứu các thông tin liên quan đến hệ thống trong doanh nghiệp.

Chuyên viên phân tích dữ liệu: Bao gồm dữ liệu kinh doanh và dữ liệu chuyên ngành phục vụ cho nhu cầu của công ty, doanh nghiệp.

Kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh: Lập kế hoạch, triển khai, quản trị các hoạt động kinh doanh trên nền tảng công nghệ cho doanh nghiệp

Quản lý cơ sở dữ liệu: Tiến hành triển khai các phương án quản lý, bảo vệ nguồn thông tin cơ sở dữ liệu nội bộ của công ty. Ví dụ như: Quản lý các cơ sở dữ liệu nội bộ về kiểm tra, đánh giá, tiền lương, bảo hiểm, hợp đồng,..theo yêu cầu của lãnh đạo.

Giám đốc thông tin: Nếu đủ năng lực và trình độ bạn có thể làm vị trí Giám đốc thông tin, quản trị toàn bộ hệ thống thông tin cũng như nhân lực phục vụ cho công việc đó.

Chuyên viên đào tạo: Lên các kế hoạch đào tạo về chuyên môn hệ thống thông tin cho tổ chức, đoàn thể. Đồng thời, triển khai phần mềm phục vụ lợi ích cho lãnh đạo, quản lý.

cHI TIẾT XEM THÊM TẠI:

Email: https://www.facebook.com/NganhHethongthongtinquanly

Ngành Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System) đào tạo các chuyên gia có kiến thức tổng hợp trong hai lĩnh vực: quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và hệ thống thông tin dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin và truyền thông để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng được nhu cầu quản lý hiện đại trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế WTO. Cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý có thể đảm nhận công việc của một CIO (Giám đốc thông tin – Chief of Information Officer) trong một cơ quan, xí nghiệp. Trong các lĩnh vực thiết kế và quản lý một hệ thống thông tin kinh tế phục vụ cho các hoạt động quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh dựa trên nền tảng Công nghệ thông tin và Truyền thông.Hệ thống thông tin quản lý hay (MIS) là một ngành học cung cấp cho sinh viên kiến thức tích hợp giữa Kinh tế, tài chính, kế toán và công nghệ. Giúp đưa ra các giải pháp quản lý và trao đổi thông tin một cách hiệu quả trong doanh nghiệp. Ngành học này giúp gắn kết các bộ phận bên trong tổ chức từ nhân sự, quy trình sản xuất kinh doanh, hệ thống phần cứng và giải pháp phần mềm nhằm hỗ trợ các tổ chức hoạt động hiệu quả hơn, tạo lợi thế cạnh tranh trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0. – Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý gồm 02 chuyên ngành:Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên vào giải quyết các bài toán thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý và đáp ứng yêu cầu học tập ở các trình độ cao.Hiểu biết lịch sử dân tộc, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội và công nghệ trên thế giới.Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế và quản trị kinh doanh, phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế. Nắm vững kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin, máy tính, mạng máy tính và truyền thông, hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tài chính, thương mại. Vận dụng các kiến thức công nghệ thông tin vào phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin kinh tế, hỗ trợ các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp.Nắm vững những kiến thức về phương pháp xử lý thống kê kinh tế, tài chính, kế toán, phân tích đầu tư chứng khoán, quản lý chuỗi mua bán và cung ứng, quản lý dự án đầu tư. Hiểu biết và vận dụng thành thạo kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kinh tế. Hiểu biết và vận dụng thành thạo kiến thức về hệ thống thông tin quản lý nhằm hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng và thương mại điện tử trong các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội. Có khả năng vận dụng các kiến thức công nghệ thông tin vào phân tích, thiết kế, xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin kinh tế nhằm phục vụ việc tin học hoá hệ thống kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng, thương mại điện tử.: Chịu trách nhiệm tổng hợp và nghiên cứu các thông tin liên quan đến hệ thống trong doanh nghiệp. –: Bao gồm dữ liệu kinh doanh và dữ liệu chuyên ngành phục vụ cho nhu cầu của công ty, doanh nghiệp. –: Lập kế hoạch, triển khai, quản trị các hoạt động kinh doanh trên nền tảng công nghệ cho doanh nghiệp –: Tiến hành triển khai các phương án quản lý, bảo vệ nguồn thông tin cơ sở dữ liệu nội bộ của công ty. Ví dụ như: Quản lý các cơ sở dữ liệu nội bộ về kiểm tra, đánh giá, tiền lương, bảo hiểm, hợp đồng,..theo yêu cầu của lãnh đạo. –: Nếu đủ năng lực và trình độ bạn có thể làm vị trí Giám đốc thông tin, quản trị toàn bộ hệ thống thông tin cũng như nhân lực phục vụ cho công việc đó. –: Lên các kế hoạch đào tạo về chuyên môn hệ thống thông tin cho tổ chức, đoàn thể. Đồng thời, triển khai phần mềm phục vụ lợi ích cho lãnh đạo, quản lý.Email: [email protected] – Website: eis.ictu.edu.vn

Tin liên quan

Học phí Công nghệ thông tin HUTECH

khoicntt

Khoa học máy tính-FA7480101 | Tuyển sinh

khoicntt

Top 8 Trường Đại học đào tạo ngành công nghệ thông tin tốt nhất Miền Bắc

khoicntt

Leave a Comment