Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm Là Học Gì ? Kỹ Thuật Phần Mềm

Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường công nghệ khiến cơ hội và nhu cầu của ngành Kỹ thuật phần mềm ngày càng lớn. Đây là ngành học được đánh giá cao trong nhóm ngành Công nghệ thông tin. Bài viết dưới đây xin chia sẻ thông tin tổng quan về ngành học tiềm năng này.Bạn đang xem : Kỹ thuật phần mềm là học gì

1. Tìm hiểu ngành Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm (tiếng Anh là Software Engineering) là sự áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống, có kỷ luật, và định lượng được cho việc phát triển, sử dụng và bảo trì phần mềm. Ngành học Kỹ thuật phần mềm bao trùm kiến thức, các công cụ và các phương pháp cho việc định nghĩa yêu cầu phần mềm, thực hiện các tác vụ thiết kế, xây dựng, kiểm thử và bảo trì phần mềm.

Ngành Kỹ thuật phần mềm còn sử dụng kiến thức của các lĩnh vực như kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, quản lý, toán học, quản lý dự án, quản lý chất lượng, công thái học phần mềm và kỹ nghệ hệ thống.Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm cung cấp những kiến thức liên quan đến quy trình phát triển phần mềm một cách chuyên nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm phần mềm đạt chất lượng cao, đáp ứng các nhu cầu nghiệp vụ cụ thể trong nền sản xuất của xã hội.

Sinh viên học ngành này được trang bị các kiến thức chuyên sâu về công nghiệp phần mềm, bao gồm: quy trình phát triển phần mềm, kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm vào việc hỗ trợ phát triển các phần mềm khác. Các kiến thức cần thiết liên quan đến các pha thực hiện trong một dự án phần mềm như: thu thập yêu cầu, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, vận hành và bảo trì phần mềm.

Phân biệt Kỹ thuật phần mềm và Công nghệ thông tin:Kiểu một cách đơn giản thì Kỹ thuật phần mềm là một ngành chuyên sâu trong ngành Công nghệ thông tin. Nếu học ngành Công nghệ thông tin sẽ cho bạn biết về phương diện rộng của lĩnh vực nói chung, “tin học hóa” các quy trình, hệ thống sản xuất, hoặc ngay cả trong đời sống. Còn Kỹ thuật phần mềm, bạn sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về viết (develop), kiểm thử (test), hay thậm chí là bảo dưỡng (maintain) phần mềm.*

2. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm

(Tiếng Anh là Software Engineering) là sự áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống, có kỷ luật, và định lượng được cho việc phát triển, sử dụng và bảo trì phần mềm. Ngành học Kỹ thuật phần mềm bao trùm kiến thức, các công cụ và các phương pháp cho việc định nghĩa yêu cầu phần mềm, thực hiện các tác vụ thiết kế, xây dựng, kiểm thử và bảo trì phần mềm.

Ngành Kỹ thuật phần mềm còn sử dụng kiến thức của các lĩnh vực như kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, quản lý, toán học, quản lý dự án, quản lý chất lượng, công thái học phần mềm và kỹ nghệ hệ thống.ngành Kỹ thuật phần mềm cung cấp những kiến thức liên quan đến quy trình phát triển phần mềm một cách chuyên nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm phần mềm đạt chất lượng cao, đáp ứng các nhu cầu nghiệp vụ cụ thể trong nền sản xuất của xã hội.

Sinh viên học ngành này được trang bị các kiến thức chuyên sâu về công nghiệp phần mềm, bao gồm: quy trình phát triển phần mềm, kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm vào việc hỗ trợ phát triển các phần mềm khác. Các kiến thức cần thiết liên quan đến các pha thực hiện trong một dự án phần mềm như: thu thập yêu cầu, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, vận hành và bảo trì phần mềm.Kiểu một cách đơn giản thì Kỹ thuật phần mềm là một ngành chuyên sâu trong ngành Công nghệ thông tin.

Nếu học ngành Công nghệ thông tin sẽ cho bạn biết về phương diện rộng của lĩnh vực nói chung, “tin học hóa” các quy trình, hệ thống sản xuất, hoặc ngay cả trong đời sống. Còn Kỹ thuật phần mềm, bạn sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về viết (develop), kiểm thử (test), hay thậm chí là bảo dưỡng (maintain) phần mềm.Ngành kỹ thuật phần mềm

Để biết được ngành Kỹ thuật phần mềm học về cái gì, những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm khung chương trình huấn luyện và đào tạo và những môn học chuyên ngành trong bảng dưới đây .Xem thêm : Từ Vựng Về Các Loài Hoa Sứ Tiếng Anh Là Gì, Hoa Sứ Mà Người Ta Dịch Là Hoa Bằng Sứ

I Khối kiến thức Giáo dục đại cương
1 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1
2 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2
3 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3
4 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4
5 Giáo dục thể chất 1+2+3
6 Anh văn căn bản 1
7 Anh văn căn bản 2
8 Anh văn căn bản 3
9 Anh văn tăng cường 1
10 Anh văn tăng cường 2
11 Anh văn tăng cường 3
12 Pháp văn căn bản 1
13 Pháp văn căn bản 2
14 Pháp văn căn bản 3
15 Pháp văn tăng cường 1
16 Pháp văn tăng cường 2
17 Pháp văn tăng cường 3
18 Tin học căn bản
19 TT. Tin học căn bản
20
60 Bảo trì phần mềm
61 Tương tác người máy
62 .NET
63 Java
64 Quản lý dự án phần mềm
65 Hệ thống Multi-Agent
66 Ngôn ngữ lập trình mô phỏng
67

Phần triển phần mềm hướng tác tử
68 Kỹ thuật số
69 Phát triển phần mềm nhúng
70 Lập trình cho thiết bị di động
71 Phát triển phần mềm tác nghiệp
72 Lập trình Web
73 Quản trị cơ sở dữ liệu
74 Niên luận ngành Kỹ thuật phần mềm
75 Thực tập thực tế – KTPM
76 Luận văn tốt nghiệp – KTPM
77 Tiểu luận tốt nghiệp – KTPM
78 An ninh mạng
79 An toàn hệ thống
80 Phát triển phần mềm mã nguồn mở
81 Phát triển ứng dụng trên Windows
82 Phát triển ứng dụng trên Linux
83 Xử lý ảnh
84 Trí tuệ nhân tạo
85 Khai khoáng dữ liệu

Theo Đại học Cần Thơ

3. Các khối thi vào ngành Kỹ thuật phần mềm

– Mã ngành : 7480103- Ngành Kỹ thuật phần mềm xét tuyển những tổng hợp môn sau :A00: Toán – Vậy lý – Hóa học A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh D01: Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh D10: Toán – Địa lý – Tiếng Anh C01: Ngữ văn – Toán – Vật lý C02: Ngữ văn – Toán – Hóa học

4. Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật phần mềm

A00 : Toán – Vậy lý – Hóa học A01 : Toán – Vật lý – Tiếng Anh D01 : Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh D10 : Toán – Địa lý – Tiếng Anh C01 : Ngữ văn – Toán – Vật lýC02 : Ngữ văn – Toán – Hóa học Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật phần mềm xê dịch trong khoảng chừng 16 – 19 điểm ( theo phương pháp xét điểm thi trung học phổ thông ) và xê dịch trong khoảng chừng 20 – 24 điểm với phương pháp xét học bạ trung học phổ thông .

5. Các trường đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm

Hiện nay, ở nước ta có nhiều trường ĐH có ngành Kỹ thuật phần mềm, những thí sinh chăm sóc đến ngành học này hoàn toàn có thể xem list những trường dưới đây .

– Khu vực miền Bắc:

– Khu vực miền Trung:

– Khu vực miền Nam:

6. Cơ hội việc làm ngành Kỹ thuật phần mềm

Sau khi hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy ngành Kỹ thuật phần mềm, sinh viên hoàn toàn có thể đảm nhiệm 1 số ít vị trí việc làm dưới đây :Các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm, game; bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng… các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT.

Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học…Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…).Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài.

Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tinCó thể tự phát hành các sản phẩm game, ứng dụng trên thiết bị di động.Bạn cũng có thể đảm nhận một số vị trí khác như Kỹ sư phát triển phần mềm, xây dựng giải pháp và dịch vụ CNTT-TT, Kỹ sư tư vấn, thiết kế, xây dựng, đánh giá và quản trị CSDL, các HTTT cho các doanh nghiệp, tổ chức…*

7. Mức lương của ngành Kỹ thuật phần mềm

Tăng trưởng phần mềm, phong cách thiết kế website, gia công phần mềm, game ; bộ phận quản lý và vận hành và tăng trưởng CNTT của những cơ quan, nhà máy sản xuất, trường học, ngân hàng nhà nước … những doanh nghiệp có ứng dụng CNTT ; những trường ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc ngành CNTT.phân tích, phong cách thiết kế, setup, quản trị, bảo dưỡng những phần mềm máy tính cung ứng những ứng dụng khác nhau trong những cơ quan, công ty, trường học …

Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của toàn bộ những đơn vị chức năng có nhu yếu ( hành chính sự nghiệp, ngân hàng nhà nước, viễn thông, hàng không, kiến thiết xây dựng … ). Làm việc trong những công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như quốc tế. Làm việc tại những công ty tư vấn về yêu cầu giải pháp, thiết kế xây dựng và bảo dưỡng những mạng lưới hệ thống thông tin

Có thể tự phát hành những mẫu sản phẩm game, ứng dụng trên thiết bị di động. Bạn cũng hoàn toàn có thể tiếp đón 1 số ít vị trí khác như Kỹ sư tăng trưởng phần mềm, kiến thiết xây dựng giải pháp và dịch vụ CNTT-TT, Kỹ sư tư vấn, phong cách thiết kế, kiến thiết xây dựng, nhìn nhận và quản trị CSDL, những HTTT cho những doanh nghiệp, tổ chức triển khai … Kỹ thuật phần mềm là ngành học lôi cuốn nhu yếu nhân lực lớn

Thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm là ngành học được đánh giá cao với mức lương “hấp dẫn”. Lương của ngành Kỹ thuật phần mềm dao động trong khoảng 5 – 15 triệu.

8. Những tố chất cần phù hợp với ngành Kỹ thuật phần mềm

Để hoàn toàn có thể theo học ngành Kỹ thuật phần mềm, bạn cần có 1 số ít năng lực dưới đây :Đam mê với công nghệ, phần mềm Có trí thông minh và khả năng sáng tạo Nhanh nhẹn, nhạy bén và có khả năng tư duy tốt Chính xác và thận trọng trong công việc Ham học hỏi và cập nhật kiến thức mới Có khả năng ngoại ngữ tốt Có khả năng làm việc nhóm Chịu được áp lực công việc tốt Đam mê với công nghệ tiên tiến, phần mềm Có trí mưu trí và năng lực sáng tạo

Nhanh nhẹn, nhạy bén và có năng lực tư duy tốt Chính xác và thận trọng trong công việc Ham học hỏi và update kỹ năng và kiến thức mới Có năng lực ngoại ngữ tốt Có năng lực thao tác nhóm Chịu được áp lực đè nén việc làm tốt Trên đây là thông tin tổng quan về ngành Kỹ thuật phần mềm, kỳ vọng sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về ngành học này và có lựa chọn nghề nghiệp tương thích với bản thân .

Xem thêm: Ngành Toán tin học trường nào?

Tin liên quan

Tìm hiểu ngành nghề: Ngành Thống kê kinh tế (Mã XT: 7310107)

khoicntt

Trang web học công nghệ thông tin online miễn phí hàng đầu

khoicntt

Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin các trường ĐH năm 2021

khoicntt

Leave a Comment