Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành Kỹ thuật Phần mềm | Khoa Công nghệ thông tin

1.Gii thiu ngành Kỹ thuật Phần mềm

Chúng ta không hề sống trong một quốc tế tân tiến mà không cần dùng đến phần mềm. Hầu hết những thiết bị điện tử tân tiến thời nay đều được điều khiển và tinh chỉnh bằng phần mềm. Nền sản xuất và phân phối công nghiệp ; dịch vụ kinh tế tài chính ngân hàng nhà nước, sàn chứng khoán, bất động sản, … đều ứng dụng phần mềm máy tính để giải quyết và xử lý hầu hết những việc làm.

Kỹ thuật Phần mềm

Đặc biệt, trong ngành nghề dịch vụ vui chơi như game show máy tính, điện ảnh và truyền hình đều sử dụng những phần mềm chuyên sử dụng để giải quyết và xử lý những việc làm phức tạp. Từ đó cho thấy rằng phần mềm rất thiết yếu cho hầu hết những hoạt động giải trí của đời sống kinh tế tài chính và xã hội .

Ngành Kỹ thuật phần mềm đào tạo và giảng dạy những kỹ năng và kiến thức tương quan đến quy trình tiến độ tăng trưởng phần mềm một cách chuyên nghiệp nhằm mục đích tạo ra loại sản phẩm phần mềm đạt chất lượng cao, cung ứng những nhu yếu nhiệm vụ đơn cử trong nền sản xuất của xã hội.

Sinh viên học ngành này được trang bị những kỹ năng và kiến thức sâu xa về công nghiệp phần mềm, gồm có : tiến trình tăng trưởng phần mềm, kiến thức và kỹ năng vận dụng những công cụ phần mềm vào việc tương hỗ tăng trưởng những phần mềm khác.

Sinh viên cũng được trang bị những kiến thức và kỹ năng thiết yếu tương quan đến những pha triển khai trong một dự án Bất Động Sản phần mềm như : tích lũy nhu yếu, nghiên cứu và phân tích, phong cách thiết kế, lập trình, kiểm thử, quản lý và vận hành và bảo dưỡng phần mềm .

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ đáp ứng được ngay yêu cầu của nhà tuyển dụng mà không phải mất thời gian đào tạo lại. Sinh viên có thể tham gia thị trường gia công phần mềm; có khả năng lập trình, phát triển các phần mềm trên các nền tảng khác nhau như nền tảng web, nền tảng di động, hệ thống nhúng …; có khả năng phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và vận hành các hệ thống phần mềm.

2. Chương trình đào to:

Ngành: Kỹ thuật phần mềm -mã ngành: 7480103 
Chương trình: Chương trình tiêu chun

Nội dung chương trình ngành Kỹ thuật phần mềm được kiến thiết xây dựng dựa trên khung chương trình giảng dạy của những trường ĐH số 1 quốc tế ; nhu yếu của thị trường lao động ; kết nối triết lý với thực tiễn ; tích hợp kiến thức và kỹ năng trình độ và chuyên ngành với rèn luyện kỹ năng và kiến thức thực hành thực tế ; chú trọng đến những kỹ năng và kiến thức mềm và thực tập doanh nghiệp ;

STT

Khi kiến thc

S tín ch

Chi tiết các môn hc/hc phn

1 Kiến thc giáo dc đi cương: 44 tín ch
1.1 Môn lý luận chính trị, pháp lý 12 Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam, Pháp luật đại cương
1.2 Tiếng Anh 15 Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3
Lưu ý:
SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3
SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định
1.3 Khoa học tự nhiên 12 Giải tích ứng dụng cho CNTT, Đại số tuyến tính cho CNTT, Xác suất và thống kê ứng dụng cho Công nghệ thông tin
1.4 Kỹ năng tương hỗ 5 Phương pháp học ĐH, Kỹ năng thao tác nhóm, Kỹ năng viết và trình diễn, Kỹ năng tăng trưởng bền vững và kiên cố
1.5 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất trong 15 môn GDTC
1.6 Giáo dục đào tạo quốc phòng Gồm 03 học phần GDQP
2 Kiến thc giáo dc chuyên ngành: 92 tín ch
2.1 Kiến thức cơ sở 12 Phương pháp lập trình, Cấu trúc tài liệu và giải thuật 1, Cấu trúc rời rạc
2.2 Kiến thức ngành
2.2.1 Kiến thức chung 13 Tổ chức máy tính, Nhập môn hệ quản lý và điều hành, Nhập môn Mạng máy tính, Thực tập nghề nghiệp
2.2.2 Kiến thức chuyên ngành 60
Các môn chung và môn bắt buộc 24 Toán tổng hợp và đồ thị, Phương pháp tính, Phân tích và phong cách thiết kế giải thuật, Công nghệ phần mềm, Hệ cơ sở tài liệu, Dự án Công nghệ thông tin 1
Các môn học tự chọn 36 hoặc 27 ( trường hợp làm Khóa luận tốt nghiệp )
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2, Phân tích và thiết kế yêu cầu, Phát triển phần mềm trên nền tảng tiến hóa, Phương pháp hình thức trong Công nghệ phần mềm, Kiểm thử phần mềm, Hệ thống hình thức và luận lý, Ngôn ngữ lập trình, Phát triển ứng dụng di động
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Xử lý văn bản trên Web, Xử lý dữ liệu lớn, Khai thác dữ liệu và Khai phá tri thức, Mô hình không chắc chắn, Hệ thống thương mại thông minh, Mạng đa phương tiện và di động, Nhập môn các hệ thống phân tán, Kiến trúc hướng dịch vụ, Công nghệ phần mềm trên nền tảng ứng dụng hiện đại, Kiểm chứng phần mềm, Thẩm định phần mềm tự động, Kỹ thuật thiết kế và đặc tả hình thức, Thiết kế phần mềm nhúng, Lập trình web và ứng dụng, Chuyên đề Công nghệ phần mềm, Nhập môn Xử lý ảnh số, Phát triển trò chơi, Mẫu thiết kế, An toàn mạng không dây và di động, Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng
 • Nhập môn tính toán đa phương tiện, Nhập môn Học máy, Nhập môn Trí tuệ nhân tạo, Quản trị hệ thống thông tin, Phát triển hệ thống thông tin doanh nghiệp, Giao thức và Mạng máy tính, Lập trình song song và đồng thời, Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, CNTT trong Quản lý quan hệ khách hàng, Nhập môn Bảo mật máy tính, Nhập môn Bảo mật thông tin, Cơ sở dữ liệu phân tán
2.3 Kiến tập công nghiệp 4 -SV thực hiện từ 2- 4 tháng học kì làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên/kỹ sư
-Thi kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn
2.4 Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành 3 hoặc 12 ( trường hợp làm Khóa luận tốt nghiệp ) Dự án Công nghệ thông tin 2 hoặc Khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên được tham gia những khoá học link doanh nghiệp, công ty phần mềm lớn, có uy tín trong và ngoài nước để tiếp cận những kỹ năng và kiến thức trình độ trong thực tiễn trong ngành nghề dịch vụ công nghệ phần mềm .

Chương trình đạo tạo được thiết kế xây dựng theo hướng nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu giúp sinh viên rèn luyện và triển khai xong những phẩm chất nghề nghiệp thiết yếu, phân phối được nhu yếu thao tác phong phú của thị trường lao động chất lượng cao trong và ngoài nước .

3.Chun đu ra

Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phần mềm, sinh viên đạt được những kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức như sau :

 • Kỹ năng ngoại ngữ: IELTS 5.0 (các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương)
 • Bơi lội: 50m
 • Được cấp chứng chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng
 • Kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng nghiên cứu và khám phá tri thức
 • Kỹ năng tự học và học suốt đời
 • Kỹ năng mềm: viết và trình bày; đàm phán và thương lượng; làm việc nhóm
 • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp: tích luỹ đủ 136 tín chỉ với các khối kiến thức như sau:
  • Kiến thức giáo dục đại cương
  • Ngoại ngữ
  • Kỹ năng hỗ trợ
  • Kiến thức chung của nhóm ngành
  • Kiến thức cơ sở ngành
  • Kiến thức chuyên ngành
  • Tốt nghiệp

4.Trin vng ngh nghip

Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm đạt được những kiến thức và kỹ năng thiết yếu để tham gia vào những dự án Bất Động Sản phần mềm với những vai trò khác nhau như :

 • Kỹ sư phân tích yêu cầu (BA)
 • Kiến trúc sư phần mềm (SA)
 • Lập trình viên (Developer),
 • Kỹ sư kiểm thử phần mềm (Tester)
 • Kỹ sư cầu nối (BrSE)
 • Nghiên cứu và phát triển (R&D)

Sinh viên sau khi ra trường hoàn toàn có thể tự tăng trưởng những phần mềm cung ứng nhu yếu thực tiễn phát sinh từ thực tiễn xã hội, hoàn toàn có thể tự mình xây dựng những công ty khởi nghiệp ( start-up ) .

Sinh viên sau khi ra trường có đủ kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức thiết yếu để hoàn toàn có thể tự học được những công nghệ mới nhằm mục đích thăng quan tiến chức lên những vị trí cao hơn trong ngành công nghiệp phần mềm ; có nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chãi và năng lực điều tra và nghiên cứu khoa học để hoàn toàn có thể liên tục học tập và điều tra và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

Các sinh viên giỏi hoàn toàn có thể được xét học chuyển tiếp lên bậc giảng dạy thạc sĩ hoặc tiến sỹ của Khoa CNTT, Trường ĐH Tôn Đức Thắng .

Xem thêm: Ngành Kỹ thuật phần mềm thi khối nào?

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm là gì? Ra trường làm gì? Đăng ký xét tuyển tại Đại học Lạc Hồng như thế nào?, Tiêu điểm tuyển sinh, Tuyển sinh

khoicntt

Khoa Công nghệ Thông tin | Trường Đại học Quốc Tế

khoicntt

Học online – Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản

khoicntt

Leave a Comment