Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Máy tính và Khoa học thông tin CLC | Khoa Toán – Cơ – Tin học 2022

Chương trình đào tạo và giảng dạy Máy tính và Khoa học thông tin CLC là chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH, mở màn được tuyển sinh từ năm 2018 .
Chương trình giảng dạy Máy tính và Khoa học thông tin CLC

Máy tính và Khoa học thông tin

Ngành máy tính và khoa học thông tin là một trong những ngành hot thuộc nhóm công nghệ thông tin.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo CLC ngành MT&KHTT trang bị cho sinh viên các kiến thức tốt về khoa học xã hội và nhân văn, tin học, ngoại ngữ, các kiến thức và kỹ năng sâu về khoa học máy tính và thông tin, khả năng thực hành nghề nghiệp, thích ứng tốt với môi trường làm việc. Sau khi được đào tạo, sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, có thể giao tiếp và sử dụng được trong trao đổi chuyên môn.

Xem thêm: Ngành toán ứng dụng là gì?

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có kiến thức, trình độ chuyên môn tốt, có năng lực sáng tạo cao, có khả năng làm việc độc lập hay theo nhóm, có năng lực nghiên cứu khoa học, có khả năng tiếp cận và ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến vào thực tiễn nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu về nhân lực của cuộc cách mạng 4.0.

Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

  • Làm nghiên cứu viên tại các viện, các trung tâm nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thông tin, đặc biệt là phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo
  • Làm chuyên gia kĩ thuật tại các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp có hệ thống thông tin và nhu cầu tổ chức, khai thác thông tin hiệu quả.
  • Đảm nhiệm các vai trò tư vấn, quản lí, phân tích, thiết kế, lập trình cho các dự án công nghệ thông tin.
  • Làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trong lĩnh vực khoa học máy tính và khoa học thông tin.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sinh viên có năng lực theo học sau đại học tại những trường ĐH uy tín trên quốc tế cũng như trong nước, tham gia điều tra và nghiên cứu, tiến hành ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong những trường ĐH, viện nghiên cứu và điều tra và cơ sở sản xuất .

Tin liên quan

Computer Science là gì? Trường Đại học nào đào tạo ngành này?

khoicntt

Chuyên ngành mạng viễn thông và máy tính

khoicntt

Các chuyên ngành trong lĩnh vực Công nghệ thông tin – Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi

khoicntt

Leave a Comment