Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành Hệ thống thông tin kinh tế – Học gì? – Cơ hội việc làm khi ra trường 2022

Ngành Hệ thống thông tin kinh tế hiện đang được khá nhiều bạn trẻ chăm sóc. Trong bài viết dưới đây, Isinhvien sẽ giúp bạn tưởng tượng tổng quan để bạn hiểu rõ hơn về ngành này nhé .

Ngành hệ thống thông tin kinh tế là gì?

 • Tên tiếng Anh: Economic information Systems
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Thuộc khối ngành: Kinh tế & Quản lý
 • Thời gian đào tạo: 4 năm

Ngành hệ thống thông tin kinh tế là một hệ thống bao gồm các yếu tố có quan hệ với nhau cùng làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin và dữ liệu và cung cấp một cơ chế phản hồi để đạt được một mục tiêu định trước.

Cụ thể là tập trung vào thiết kế, quản trị và vận hành các hệ thống thông tin; phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định; kết nối giữa các bên liên quan trong tổ chức, doanh nghiệp với các chuyên gia công nghệ thông tin, cũng như biết cách làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có lợi thế cạnh tranh hơn.

Mục tiêu đào tạo của ngành hệ thống thông tin kinh tế

Đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm  vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội và quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về Tin học kinh tế và Tin học quản lý, có năng lực tổ chức ứng dụng và phát triển các ứng dụng tin học trong hoạt động của các tổ chức kinh tế-xã hội. Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các bộ phận tin học trong các doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước.

Ngành hệ thống thông tin kinh tếNgành hệ thống thông tin kinh tế

Học ngành Hệ thống thông tin kinh tế ra làm gì?

Sau khi hoàn thành chương trình học ngành Hệ thống thông tin kinh tế, bạn có thể đảm nhận những vị trí công việc dưới đây:

 • Thiết kế và quản lý một hệ thống thông tin kinh tế phục vụ cho các hoạt động quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh; các bạn cũng có thể tự tin đứng vào vị trí chuyên viên phân tích hệ thống, tích hợp hệ thống;
 • Quản trị viên hệ thống thông tin; Nhân viên đào tạo và hướng dẫn nhân viên ở các bộ phận quản lý dự án;
 • Chuyên viên quản trị và bảo mật cơ sở dữ liệu của hệ thống, quản trị viên hệ thống thông tin, tích hợp hệ thống; Chuyên gia tư vấn, xây dựng và nâng cấp các hệ thống thông tin;
 • Cán bộ quản lý dự án trong lĩnh vực giáo dục điện tử, thương mại điện tử, chính phủ điện tử, thanh toán điện tử.
 • Giảng viên giảng dạy một số học phần thuộc lĩnh vực hệ thống thông tin kinh tế, máy tính và công nghệ thông tin cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp…

Những tố chất phù hợp với ngành Hệ thống thông tin

Để có thể theo học ngành Hệ thống thông tin kinh tế, bạn cần có một số tố chất dưới đây:

 • Đam mê với công nghệ, phần mềm;
 • Nhanh nhẹn, nhạy bén và có khả năng tư duy tốt;
 • Chính xác và thận trọng trong công việc;
 • Chịu được áp lực công việc tốt;
 • Có trí thông minh và khả năng sáng tạo;
 • Ham học hỏi và cập nhật kiến thức mới;
 • Có khả năng ngoại ngữ tốt;
 • Có khả năng làm việc nhóm.

Xem thêm: Tìm hiểu thêm về ngành hệ thống thông tin quản lý.

Image of eyeglasses, pen, two touchpads and financial documents at workplace with businessmen handshaking on background

Chương trình đào tạo ngành hệ thống thông tin kế toán

Môn học đại cương

 1. Triết học Mác-Lênin
 2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 3. Chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh
 6. Ngoại ngữ
 7. Toán cao cấp
 8. Lý thuyết xác suất và thống kê toán
 9. Pháp luật đại cương
 10. Tin học đại cương
 11. Giáo dục thể chất
 12. Giáo dục quốc phòng

Môn học chuyên ngành

1. Kinh tế vi mô I: Giới thiệu các kiến thức cơ bản và cơ sở về hoạt động của nền kinh tế thị trường thông qua việc phân tích các quy luật kinh tế cơ bản như quy luật cung  cầu, quy luật cạnh tranh. Học phần còn đề cập đến hành vi của các thành viên trong một nền kinh tế: người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ. Qua đó sinh viên sẽ được trang bị công cụ phân tích để hiểu và có thể áp dụng khi học các  học phần tiếp theo.

2. Kinh tế vĩ mô I: Giới thiệu một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm: Đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế; Mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn: Các nhân tố qui định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn; Giới thiệu những tư tưởng chính về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; Lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn; Giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thương mại.

3. Nguyên lý kế toán: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết kế toán: Các khái niệm, bản chất, đối tượng, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán; Các phương pháp kế toán; Quá trình thu thập, ghi chép số liệu kế toán, trình tự kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; Các hình thức kế toán; Nội dung và các hình thức tổ chức công tác kế toán.

4. Quản trị học: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị và sự vận dụng thực tiễn doanh nghiệp của nó như: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Môi trường quản trị; Các lý thuyết quản trị (cổ điển và hiện đại); Các chức năng của quản trị: hoạch định, tổ chức, giám đốc/điều hành và kiểm tra/kiểm soát.  Học phần còn cập nhật một số vấn đề mới của quản trị học hiện đại như quản trị thông tin và ra quyết định, quản trị sự đổi mới/thay đổi, quản trị xung đột, quản trị rủi ro và cơ hội của một doanh nghiệp.

5. Toán rời rạc : Học phần cung cấp những kiến thức tối thiểu của toán học rời rạc dùng làm cơ sở cho việc học tập chuyên sâu về khoa học máy tính, ở cả hai lĩnh vực phần cứng và phần mềm. Những vấn đề cơ bản thuộc lý thuyết tập hợp, lôgic toán, đại số mệnh đề, đại số quan hệ, lý thuyết thuật toán, lý thuyết đồ thị hữu hạn và kỹ thuật số sẽ được đề cập đến. Học phần còn giúp sinh viên hình thành tư duy lôgíc, rành mạch, chính xác và có cách nhìn “rời rạc hóa những quá trình liên tục”.

Nhờ vậy, họ sẽ có thể tiếp thu dễ dàng hơn những kiến thức sâu rộng đang phát triển không ngừng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

6. Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về Kiến trúc máy tính điện tử và Hệ điều hành làm cơ sở cho các học phần khác về khoa học máy tính và hệ thống thông tin kinh tế.

7. Hệ thống thông tin quản lý : Học phần cung cấp những kiến thức và kỹ năng về hệ thống thông tin quản lý như một trong các bộ phận chức năng quan trọng nhất tạo nên sự thành công của mọi tổ chức kinh tế xã hội hiện đại. Học phần trình bày cách thức sử dụng và tái tổ chức hệ thống thông tin để khai thác hệ thống một cách có hiệu quả nhằm góp phần tạo ra những hàng hoá và dịch vụ có chất lượng cao và dành được lợi thế cạnh tranh.

8. Cơ sở lập trình: Học phần giới thiệu những khái niệm và nguyên lý cơ bản của việc thiết kế thuật toán và lập chương trình cho máy tính điện tử.

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên sẽ nắm được những kiến thức cơ sở về thuật toán và chương trình, các cấu trúc dữ liệu tiền định trong ngôn ngữ thuật toán, các cấu trúc điều khiển, các kỹ thuật lập trình căn bản để giải các bài toán quản lý mà đặc biệt là kỹ thuật thiết kế “trên xuống (top-down design)” và kỹ thuật lập chương trình con. Một ngôn ngữ lập trình hiện đại thông dụng sẽ được dùng làm phương tiện để trình bày.

9. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Học phần giúp sinh viên thực sự hiểu được tầm quan trọng của giải thuật và các tổ chức dữ liệu – hai thành tố quan trọng nhất của một chương trình lập cho máy tính điện tử. Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về các kiểu cấu

10. Cơ sở dữ liệu: Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản về các hệ thống cơ sở dữ liệu và bao hàm những khái niệm về quản lý dữ liệu, ngân hàng dữ liệu, mô hình hoá dữ liệu – các loại mô hình, quan hệ giữa các thực thể, chuẩn hoá dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc SQL (Structured Query Language) và các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu.

Cơ sở lý thuyết của mô hình dữ liệu quan hệ cũng được đề cập đến.  Sinh viên học xong học phần này sẽ nhận thức được vai trò và sự cần thiết của hệ thống quản lý dữ liệu đối với một tổ chức kinh tế-xã hội, có khả năng thiết kế và tạo lập những cơ sở dữ liệu dựa trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng, có khả năng sử dụng ngôn ngữ SQL và một ngôn ngữ nào đó để lập trình quản lý cơ sở dữ liệu.

11. Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Học phần trình bày các khái niệm phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin theo năm công đoạn của chu kỳ phát triển hệ thống: Hình thành và đánh giá tính khả thi của dự án xây dựng hệ thống; Phân tích hệ thống; Thiết kế hệ thống; Triển khai cài đặt hệ thống; Vận hành và bảo trì hệ thống.

Sau khi hoàn tất  học phần, sinh viên sẽ có tầm nhìn hệ thống thông tin dưới góc độ của nhà quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh, hiểu được quy trình phát triển hệ thống và nắm được những kỹ thuật cần thiết cho quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống.

12. Mạng và truyền thông: Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về mạng máy tính và truyền thông. Nội dung của học phần bao hàm: Các đặc trưng và thành phần của các kiểu mạng như LAN, WAN, Internet…; Các khái niệm liên quan đến mỗi tầng trong mô hình OSI; Cách sử dụng các cấu kiện mạng như Cables, NIC, Modems, Repeaters… trong quy trình thiết kế một mạng LAN và việc quản trị mạng. Một hệ điều hành mạng tiêu biểu như Novelle Netware hay Windows XP sẽ được chọn lựa làm phương tiện để trình bày.

Vậy là bài viết trên đây Isinhvien đã liệt kê những thông tin tổng quan cần biết về ngành Hệ thống thông tin kinh tế. Bạn có thể xem thêm các ngành khác tại đây >> Danh sách các ngành nghề hệ Đại Học được đào tạo ở Việt Nam hiện nay. Nhớ cho Isinhvien một like, comment và share bài này đến bạn của bạn nữa nhé!

Tin liên quan

Kỹ thuật phần mềm và kỹ sư phần mềm là gì?

khoicntt

Các trường xét học bạ ngành Công nghệ thông tin ở Hà Nội năm 2022 mới nhất

khoicntt

Thông tin là gì? Vai trò của thông tin?

khoicntt

Leave a Comment