Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia: Điểm nhấn trong phát triển Chính phủ điện tử

 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng. Ảnh : Nhật Bắc

Trước thời gian Hệ thống thông tin báo cáo vương quốc, Trung tâm Thông tin, chỉ huy, quản lý và điều hành của nhà nước, Thủ tướng nhà nước được mở bán khai trương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng nhà nước ( VPCP ) Mai Tiến Dũng đã có san sẻ về quyết tâm kiến thiết xây dựng Chính phủ điện tử ( CPĐT ) và quy trình thiết kế xây dựng Hệ thống trong thời hạn qua .

.

Thưa Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, ông hoàn toàn có thể cho biết rõ hơn về quyết tâm thiết kế xây dựng Chính phủ điện tử thời hạn qua ?

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Ngay từ đầu nhiệm kỳ này, một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo trong lĩnh vực cải cách hành chính là tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng CPĐT.

.
Quan điểm chỉ huy của Thủ tướng nhà nước Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ : “ Nghĩ lớn, nhìn tổng thể và toàn diện, hành vi nhanh, khởi đầu từ những việc nhỏ nhất ”. Chính thế cho nên, trong thiết kế xây dựng, tiến hành CPĐT thời hạn qua, những bộ, ngành, địa phương đã rất nỗ lực, tạo chuyển biến can đảm và mạnh mẽ trong nhận thức, hành vi và đã đạt được một số ít hiệu quả trong bước đầu rất tích cực, trên nhiều phương diện, góp thêm phần hướng tới tiềm năng kiến thiết xây dựng nhà nước thiết kế tăng trưởng, liêm chính, hành vi, Giao hàng nhân dân .
.
Điểm điển hình nổi bật là tất cả chúng ta đã thiết lập được chính sách chỉ huy tập trung chuyên sâu, tháo gỡ điểm nghẽn trong tổ chức triển khai, tiến hành và triển khai xong hệ thống thể chế nền tảng cho tăng trưởng CPĐT .
.
Cụ thể, đã xây dựng Ủy ban Quốc gia về CPĐT, do Thủ tướng nhà nước trực tiếp làm quản trị và tại những bộ, ngành, địa phương là những Ban Chỉ đạo kiến thiết xây dựng CPĐT, chính quyền sở tại điện tử để bảo vệ triển khai thống nhất trong chỉ huy và tổ chức triển khai triển khai từ Trung ương đến địa phương .
.
Nghị quyết của nhà nước về một số ít trách nhiệm, giải pháp trọng tâm tăng trưởng CPĐT quá trình 2019 – 2020, khuynh hướng đến 2025 cũng được phát hành. Bên cạnh đó là những Nghị định về triển khai chính sách một cửa, một cửa liên thông trong xử lý thủ tục hành chính, về chính sách báo cáo trong những cơ quan nhà nước, về triển khai thủ tục trên thiên nhiên và môi trường điện tử, về quản trị, liên kết và san sẻ tài liệu … Khung kiến trúc về CPĐT 2.0 cũng được Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu trình nhà nước phát hành .
.
Thủ tướng nhà nước đã phát hành những Quyết định lao lý về gửi, nhận văn bản điện tử giữa những cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, về mã định danh điện tử của những cơ quan ship hàng liên kết, san sẻ tài liệu với những bộ, ngành, địa phương … và phê duyệt Chương trình quy đổi số vương quốc đến năm 2025, khuynh hướng đến 2030 .
.
Sau quy trình tiến hành, 1 số ít hệ thống nền tảng của CPĐT đã được quản lý và vận hành. Ông hoàn toàn có thể san sẻ thêm về những hệ thống nền tảng này ?

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Từ năm 2019 đến nay, việc đưa vào vận hành một số nền tảng, hệ thống thông tin có ý quan trọng, mang tính đổi mới. Đây cũng là những sản phẩm chứng minh cho hiệu quả của sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ góp phần thay đổi tư duy của các cơ quan nhà nước hành chính nhà nước khi chuyển xử lý văn bản giấy sang văn bản điện tử.

.
Trong đó, Trục liên thông văn bản vương quốc đã liên kết với 100 % những bộ, ngành, địa phương và nhiều cơ quan, tổ chức triển khai khác. Đây là hệ thống quan trọng để thôi thúc việc gửi, nhận thông tin, tài liệu về văn bản điện tử, chính sách báo cáo, dịch vụ công … và giải quyết và xử lý việc làm trên môi trường tự nhiên mạng. Đến nay đã có trên 2,2 triệu văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản vương quốc. Theo giám sát sơ bộ, Trục liên thông tiết kiệm ngân sách và chi phí cho ngân sách hơn 1.200 tỷ đồng / năm .
.
Hệ thống thông tin ship hàng họp và giải quyết và xử lý việc làm của nhà nước ( e-Cabinet ) với tiềm năng thay đổi phương pháp thao tác, hướng tới nhà nước không sách vở. Hệ thống đã Giao hàng 20 Hội nghị, phiên họp của nhà nước và giải quyết và xử lý trên 470 phiếu lấy quan điểm thành viên nhà nước, theo đó sửa chữa thay thế việc in ấn, phát hành hơn 200.000 hồ sơ, tài liệu giấy. Tổng chi phí tiết kiệm chi phí một năm khoảng chừng 169 tỷ đồng .
.
Cổng Dịch Vụ Thương Mại công quốc gia từ thời gian khai trương mở bán ( tháng 12/2019 ) đến nay góp thêm phần công khai minh bạch, minh bạch, tạo thuận tiện tiếp cận, thực thi TTHC, dịch vụ công trực tuyến “ phi ” thời hạn, địa giới hành chính ; tăng cường giám sát, nhìn nhận ; kỷ luật, kỷ cương ; hạn chế, phòng chống xấu đi .
.
Cổng Dịch Vụ Thương Mại công quốc gia sau hơn 8 tháng quản lý và vận hành đã liên kết với 18 bộ, cơ quan, 63/63 địa phương và 8 ngân hàng nhà nước, trung gian thanh toán giao dịch, đơn vị chức năng phân phối dịch vụ ví điện tử ; chuẩn bị sẵn sàng tích hợp, cung ứng dịch vụ công thứ 1.000 ; có gần 56,4 triệu lượt truy vấn ; hơn 220.000 thông tin tài khoản ĐK ; trên 14 triệu hồ sơ được đồng điệu trạng thái ; trên 260.000 hồ sơ được triển khai. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm chi phí được khi triển khai dịch vụ công ước tính hơn 13.000 tỷ đồng / năm, trong đó, Cổng Thương Mại Dịch Vụ công quốc gia góp phần trên 6.700 tỷ đồng / năm .

.

Và ngày 19/8 tới đây, Hệ thống Thông tin báo cáo vương quốc được mở bán khai trương sẽ giúp nâng cao hiệu suất cao ứng dụng CNTT trong công tác làm việc tổng hợp, báo cáo và quy đổi phương pháp chỉ huy, quản lý và điều hành dựa trên tài liệu số, đơn cử là liên kết, san sẻ, tổng hợp, nghiên cứu và phân tích theo thời hạn thực, hiển thị trực quan .
.
Để có được những hiệu quả điển hình nổi bật nêu trên, yếu tố quyết định hành động chính là quyết tâm chính trị, thống nhất quan điểm chỉ huy và bám sát tiềm năng đề ra của nhà nước, Thủ tướng nhà nước, nhà nước, Thủ tướng nhà nước tạo lực kéo, bộ ngành, địa phương tham gia tạo lực đẩy ; sự vào cuộc tích cực của bộ, ngành, địa phương ; sự tham gia của những doanh nghiệp CNTT ; sự ủng hộ của dân cư, doanh nghiệp .

 
Hệ thống Thông tin báo cáo vương quốc sẽ mở bán khai trương ngày 19/8/2020. Ảnh : Nhật Bắc

Tiết kiệm ngân sách Nhà nước 460 tỷ đồng / năm
.
Hệ thống Thông tin báo cáo vương quốc sẽ mang lại hiệu suất cao như thế nào, thưa ông ?

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Tôi tin tưởng rằng tiếp nối các sự kiện tiêu biểu trong xây dựng CPĐT thời gian qua, khi Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được khai trương sẽ là điểm nhấn quan trọng trong chặng đường xây dựng, phát triển CPĐT. Thể hiện quyết tâm cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, loại bỏ dần việc xử lý công việc bằng hệ thống văn bản giấy, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng Chính phủ không giấy tờ.

.
Hệ thống Thông tin báo cáo vương quốc được hình thành từ Hệ thống Thông tin báo cáo nhà nước liên kết với Hệ thống Thông tin báo cáo của bộ, địa phương, ship hàng tích lũy, tích hợp, san sẻ tài liệu báo cáo của những cơ quan hành chính nhà nước ; tổng hợp, nghiên cứu và phân tích tài liệu, Giao hàng công tác làm việc chỉ huy, quản lý và điều hành của nhà nước, Thủ tướng nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước những cấp và tương hỗ chỉ huy ra quyết định hành động nhờ biểu đồ trực quan, tính năng nghiên cứu và phân tích, dự báo số liệu sâu xa ; đồng thời, được cho phép theo dõi, giám sát những tiềm năng về kinh tế tài chính – xã hội Quốc hội giao nhà nước ; những chỉ tiêu nhà nước giao bộ, ngành, địa phương .
.
Đến nay đã có 16 bộ, cơ quan liên kết với Hệ thống ; 20 chính sách báo cáo và 61/200 chỉ tiêu kinh tế-xã hội Giao hàng chỉ huy, quản lý và điều hành của nhà nước, Thủ tướng nhà nước được tiến hành trên Hệ thống. Khi điện tử hóa những báo cáo, lao lý từ cấp xã, huyện, tỉnh và bộ, ngành lên nhà nước, Thủ tướng nhà nước liên kết qua Hệ thống, ước tính tiết kiệm chi phí được cho ngân sách Nhà nước 460 tỷ đồng / năm .
.
Để làm được điều này, những bộ, cơ quan, những địa phương đã có quyết tâm rất lớn trong quy trình phối hợp, thanh tra rà soát lại báo cáo, thực thi chuẩn hóa chính sách báo cáo .
.
Lợi ích của Hệ thống và Trung tâm Thông tin, chỉ huy quản lý và điều hành là đổi khác phương pháp chỉ huy, điều hành quản lý từ dựa trên thông tin, số liệu trên văn bản giấy chuyển sang dựa trên tài liệu số trải qua những hệ thống thông tin báo cáo, bảo vệ update, tổng hợp, nghiên cứu và phân tích thông tin, tài liệu kịp thời, đúng mực, bảo đảm an toàn và hiệu suất cao ; thực thi thuận tiện, nhanh gọn giúp tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn, tăng sự kịp thời, đúng mực của thông tin, số liệu báo cáo …
.
Thay vì gửi, nhận báo cáo tháng, quý, 6 tháng, báo cáo năm hay những báo cáo đột xuất khác bằng giấy thì những bộ, cơ quan update lên Hệ thống theo chính sách báo cáo và có hiển thị thời hạn thực. Người đứng đầu nhà nước, những bộ, cơ quan qua Hệ thống hoàn toàn có thể thấy diễn biến tình hình kinh tế-xã hội hoặc những yếu tố chăm sóc khác trong những nghành .
.
Điều này giúp nhà nước có dự báo, nhận định và đánh giá tình hình, đưa ra những giải pháp căn nguyên, giải quyết và xử lý đúng chuẩn tình hình những yếu tố, nội dung được người dân, doanh nghiệp, hội đồng quốc tế chăm sóc …
.
Mặc dù vậy, việc khai trương mở bán Hệ thống và Trung tâm mới chỉ là trong bước đầu của quy trình thay đổi phương pháp thao tác, quy đổi số trong hoạt động giải trí quản trị của cơ quan nhà nước. Rất nhiều trách nhiệm đặt ra trước mắt và vĩnh viễn cần phải triển khai, yên cầu sự vào cuộc kinh khủng, đồng điệu của những bộ, ngành, địa phương, đặc biệt quan trọng là việc update, liên kết, san sẻ để hình thành và làm giàu kho tài liệu tổng hợp về kinh tế-xã hội Giao hàng hoạt động giải trí quản trị, quản lý .

.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP !

.

Gia Huy

Tin liên quan

Tổng quan ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu-7480102

khoicntt

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

khoicntt

Học Công nghệ thông tin bắt đầu từ đâu?

khoicntt

Leave a Comment