Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội – Chuyên ngành Hệ thống thông tin | Edu2Review

Khối lượng kiến thức: 125 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương tự, có đủ sức khoẻ để học tập và làm rất đầy đủ những thủ tục dự thi theo quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo người học trình độ đại học Hệ thống thông tin có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp ; Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin và kiến thức và kỹ năng sâu xa về hệ thống thông tin ; Có năng lực tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin trong những nghành nói chung và nghành nghề dịch vụ ngành nội vụ nói riêng ; Tích luỹ được kiến thức và kỹ năng nền tảng trong nghành nghề dịch vụ công nghệ thông tin để hoàn toàn có thể liên tục học tập ở trình độ cao hơn

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức :

Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực công nghệ thông tin như kỹ thuật lập trình, công nghệ phần mềm, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, hệ thống thông tin, mạng máy tính và quản trị mạng;
Áp dụng được kiến thức toán học ứng dụng trong công nghệ thông tin;

Có hiểu biết cơ bản về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, quản lý nhân lực, quản lý hành chính để xây dựng hệ thống thông tin ngành nội vụ và phát triển nền hành chính điện tử.

Kỹ năng :

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu, thông tin và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề trong hệ thống thông tin;
Có kỹ năng lập kế hoạch, điều phối, tổng hợp ý kiến, phát huy trí tuệ tập thể;
Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

Cơ hội nghề nghiệp:

Người học sau khi tốt nghiệp trình độ đại học ngành Hệ thống thông tin có thể
đảm nhiệm công việc ở các vị trí:
Chuyên viên công nghệ thông tin, chuyên viên phát triển-tích hợp hệ thống, chuyên viên quản trị mạng, quản trị hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp.
Nghiên cứu viên về hệ thống thông tin ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sách phát triển chính phủ điện tử, xây dựng nền hành chính điện tử của Đảng và Nhà nước.
Làm công tác giảng dạy bộ môn thuộc chuyên ngành Hệ thống thông tin tại các cơ sở giáo dục.

Tin liên quan

Bộ môn: Hệ thống thông tin

khoicntt

Công nghệ thông tin Việt Nhật là ngành gì? Tại sao ‘HOT’ như vậy?

khoicntt

Ngành Kỹ thuật máy tính là học gì? Điểm chuẩn và các trường đào tạo

khoicntt

Leave a Comment