Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành An toàn thông tin

1.1 Về Kiến thức ngành an toàn thông tin

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sau :

(1) Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận chính trị, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn; chú trọng các môn Toán học, Vật lý và Tin học để làm nền tảng cho sinh viên khi học kiến thức ngành.

(2) Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên những kiến thức về toán chuyên ngành, các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin như kỹ thuật và ngôn ngữ lập trình, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, công nghệ phần mềm, cơ sở an toàn thông tin, mật mã học cơ sở.

Bạn đang đọc: Ngành An toàn thông tin

(3) Kiến thức ngành: trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về An toàn thông tin như:

Các kỹ thuật mật mã nâng cao, an toàn mạng máy tính, an toàn hệ điều hành, an toàn các ứng dụng web, an toàn cơ sở dữ liệu, các kỹ thuật tấn công và xâm nhập mạng, mô hình bảo vệ và các kỹ thuật phòng thủ chống tấn công xâm nhập, quản trị mạng an toàn, lập trình web, lập trình mạng và ứng dụng di động, thiết kế các phần mềm và công cụ đảm bảo an toàn, quản lý và đánh giá điểm yếu, lỗ hổng, các kỹ thuật kiểm tra đánh giá an toàn, các vấn đề về chính sách, pháp luật và chuẩn hóa an toàn thông tin.

1.2 Về Kỹ năng

( 4 ) Áp dụng các các kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng ; sử dụng các công cụ khoa học kỹ thuật để phân biệt, nghiên cứu và phân tích, xử lý các yếu tố tương quan đến an toàn, bảo mật thông tin thông tin mạng ;

( 5 ) Thu thập, nghiên cứu và phân tích tìm hiểu và khám phá và tổng hợp các nhu yếu về bảo mật an ninh, bảo mật thông tin từ mạng lưới hệ thống thông tin để ship hàng công tác làm việc điều tra và nghiên cứu, thiết kế xây dựng và tăng trưởng mạng lưới hệ thống an toàn, bảo mật an ninh thông tin ;

( 6 ) Thiết kế và tiến hành các ứng dụng bảo vệ an toàn thông tin phân phối các nhu yếu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện kèm theo thực tiễn ;

( 7 ) Tìm kiếm, tiếp cận, ứng dụng hiệu suất cao và phát minh sáng tạo các kỹ thuật, kỹ năng và kiến thức và công cụ hiện đại để xử lý những yếu tố thực tiễn của ngành nghề dịch vụ An toàn thông tin .

1.3 Về Kỹ năng mềm

( 8 ) Có kỹ năng và kiến thức tiếp xúc và thuyết trình tốt bộc lộ qua việc trình diễn rõ ràng, tự tin và thuyết phục các yếu tố tương quan đến trình độ và các yếu tố kinh tế tài chính xã hội ;

( 9 ) Có kiến thức và kỹ năng thao tác nhóm, biết xây dựng và tổ chức triển khai tốt việc làm theo nhóm ;

( 10 ) Có các kiến thức và kỹ năng cá thể và phẩm chất nghề nghiệp trong việc xử lý yếu tố, tư duy phát minh sáng tạo, lập kế hoạch và tổ chức triển khai việc làm ;

( 11 ) Có chiêu thức thao tác khoa học và chuyên nghiệp, tư duy mạng lưới hệ thống và tư duy nghiên cứu và phân tích và thao tác hiệu suất cao trong nhóm ( đa ngành ), hội nhập được trong thiên nhiên và môi trường quốc tế .

1.4 Về Năng lực tự chủ và trách nhiệm

( 12 ) Có thức nghề nghiệp, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, dữ thế chủ động phát minh sáng tạo, có ý thức và năng lượng hợp tác trong việc làm ;

( 13 ) Có năng lực tự xu thế, thích nghi với các thiên nhiên và môi trường thao tác khác nhau ; tự học tập, tích góp kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề để nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ ;

( 14 ) Có ý tưởng sáng tạo trong quy trình thực thi trách nhiệm được giao ; có năng lực đưa ra được Tóm lại về các yếu tố nhiệm vụ và kỹ thuật phức tạp về công nghệ tiên tiến kinh tế tài chính ;

(15) Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể và đánh giá, cải tiến các hoạt động chuyên môn.

1.5 Về Hành vi đạo đức

( 16 ) Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết thao tác tập thể theo nhóm, theo dự án Bất Động Sản, mê hồn khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lượng trình độ ;

( 17 ) Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những yếu tố đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong toàn cảnh kinh tế tài chính, môi trường tự nhiên, xã hội toàn thế giới và trong toàn cảnh riêng của quốc gia ;

( 18 ) Ý thức được sự thiết yếu phải tiếp tục học tập nâng cao trình độ, có năng lượng trình độ và năng lực ngoại ngữ để tự học suốt đời .

1.6 Về Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

( 19 ) Đạt trình độ tiếng Anh 450 điểm TOEIC quốc tế hoặc tương tự ;

( 20 ) Có năng lực sử dụng tiếng Anh Giao hàng học tập, điều tra và nghiên cứu, hoà nhập nhanh với hội đồng công nghệ thông tin khu vực và quốc tế sau khi ra trường .

( 21 ) Có năng lực sử dụng tiếng Anh tốt trong các hoạt động giải trí tương quan đến nghề nghiệp được giảng dạy .

1.7   Về Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên ngành An toàn thông tin sau khi tốt nghiệp ra trường có năng lực thao tác tại các đơn vị chức năng / bộ phận chuyên về Công nghệ thông tin và mạng cũng như các cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp ứng dụng CNTT như : các cơ quan cơ quan chính phủ, các cơ quan thuộc các ngành kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, bảo hiểm, viễn thông, nguồn năng lượng điện, dầu khí, thương mại, giao thông vận tải vận tải đường bộ … với các vị trí việc làm :

a. Quản trị bảo mật thông tin sever và mạng

b. Bảo mật hệ điều hành quản lý và cơ sở tài liệu

c. Phân tích, tư vấn, phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống thông tin bảo vệ an toàn

d. Kiểm tra, nhìn nhận an toàn thông tin cho mạng và mạng lưới hệ thống

e. Rà quét lỗ hổng, điểm yếu và giải quyết và xử lý sự cố an toàn thông tin

f. Lập trình và phát triển ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin

Sau một thời hạn tích luỹ kinh nghiệm tay nghề, Kỹ sư An toàn thông tin có đủ năng lực tiếp đón các chức vụ quản trị về an toàn thông tin, như Trưởng nhóm hoặc Giám đốc bộ phận bảo vệ an toàn thông tin .

– Có năng lượng thao tác ở vị trí cán bộ nghiên cứu và điều tra, cán bộ giảng dạy về An toàn thông tin tại các Viện, Trung tâm điều tra và nghiên cứu và các cơ sở giảng dạy ;

– Có thể học tiếp lên trình độ sau đại học ở trong nước và quốc tế trong ngành nghề dịch vụ công nghệ thông tin ( An toàn, bảo mật thông tin thông tin ) .

Xem thêm: Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin năm 2021

Tin liên quan

Review Hệ thống thông tin quản lý – Sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh tế và công nghệ thông tin – Thi tuyen sinh – ICAN

khoicntt

Thế nào là Khoa học máy tính- Kỹ thuật máy tính và Công nghệ thông tin?

khoicntt

Ngành Công Nghệ Thông Tin Nên Học Trường Nào Ở TPHCM?

khoicntt

Leave a Comment