Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Hệ Đại trà – Khoa Khoa học Máy tính

1. Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo ngành khoa học máy tính:

Chương trình huấn luyện và đào tạo ngành Khoa học máy tính được thiết kế xây dựng theo tiếp cận CDIO ( Conceive – Design – Implement – Operator ). Mô hình CDIO miêu tả nền tảng giáo dục phải dựa trên việc thưởng thức rất đầy đủ cả quy trình từ nhận thức, phong cách thiết kế, thiết lập và tiến hành trên những bài toán, dự án Bất Động Sản hay mẫu sản phẩm trong thực tiễn .

Khoa học Máy tính

  • Chương trình giảng dạy ngành Khoa học máy tính theo học chế tín chỉ phải nhằm mục đích phân phối nền tảng kỹ năng và kiến thức, chiêu thức tư duy và phong thái thao tác tân tiến, hiệu suất cao và xu thế năng lực ứng dụng của sinh viên .
  • Các kiến thức cơ sở được đặt trọng tâm, các kiến thức chuyên môn sẽ được giới thiệu và truyền đạt trên cơ sở nguyên lý chung, tạo điều kiện cho sinh viên tăng cường động cơ tự nghiên cứu tìm tòi, giúp sinh viên hình thành căn bản vững chắc cho việc phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn, tăng cường khả năng thích nghi tốt với thực tế làm việc.
  • Chương trình đào tạo và giảng dạy ngành Cử nhân Khoa học máy tính mang tính liên ngành, tính điều tra và nghiên cứu và tính ứng dụng cao, tương thích với nhu yếu nhân lực Công nghệ thông tin của xã hội lúc bấy giờ .
  • Chương trình gần với chương trình giảng dạy ngành Khoa học máy tính của nhiều trường ĐH trên quốc tế để hoàn toàn có thể hợp tác quốc tế và đào tạo và giảng dạy nâng cao sau này .

2. Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính có thể làm việc ở các phạm vi và lĩnh vực khác nhau như:

  • Chuyên viên nghiên cứu và phân tích, phong cách thiết kế, setup những đề án công nghệ thông tin cung ứng những ứng dụng khác nhau trong những cơ quan, công ty, trường học, … .
  • Có thể thao tác với vai trò là một Chuyên viên lập dự án Bất Động Sản, lên kế hoạch, hoạch định chủ trương tăng trưởng những ứng dụng tin học, hoặc một lập trình viên tăng trưởng những ứng dụng mạng lưới hệ thống .
  • Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin hoặc làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin.
  • Cán bộ nghiên cứu và điều tra khoa học và ứng dụng Công nghệ thông tin ở những viện, TT điều tra và nghiên cứu, cơ quan điều tra và nghiên cứu của những Bộ, Ngành, những trường ĐH, cao đẳng .
  • Giảng dạy những môn tương quan đến khoa học máy tính tại những trường ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và những trường đại trà phổ thông .

Xem thêm: Ngành Kỹ thuật phần mềm là gì?

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Top 10 trường đào tạo ngành Công nghệ thông tin chất lượng 2022

khoicntt

Ngoại Ngữ – Cản trở lớn nhất của sinh viên Công nghệ thông tin

khoicntt

Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-HCM | NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2021

khoicntt

Leave a Comment