Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Hệ thống thông tin quản lý là gì? Phân loại các HTTTQL – https://khoinganhcntt.com

Khái niệm hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý ( HTTTQL ) là hệ thống có công dụng tích lũy, giải quyết và xử lý, tàng trữ và phân phối thông tin thiết yếu cho những đối tượng người tiêu dùng sử dụng trong cỗ máy quản lý để tương hỗ ra quyết định hành động, phối hợp hoạt động giải trí và điều khiển và tinh chỉnh những tiến trình trong tổ chức triển khai .

Với sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật nói chung và công nghệ thông tin nói riêng, những tổ chức triển khai ngày càng tăng nhanh việc ứng dụng CNTT trong công tác làm việc quản lý và chú trọng tiến hành đưa vào sử dụng những HTTTQL tin học hóa. Do đó, tất cả chúng ta sẽ tập trung chuyên sâu nghiên cứu và điều tra những HTTTQL có ứng dụng CNTT để thực thi những hoạt động giải trí quản lý của những tổ chức triển khai, doanh nghiệp .

Phân loại những hệ thống thông tin quản lý

Do mục tiêu quản lý khác nhau, những đặc tính và Lever quản lý khác nhau nên có rất nhiều dạng HTTTQL sống sót trong một tổ chức triển khai. Có ba cách phổ cập dùng để phân loại những HTTTQL trong những tổ chức triển khai : phân loại theo cấp ứng dụng, theo mục tiêu ship hàng của thông tin đầu ra và phân loại theo công dụng nhiệm vụ của hệ thống .

1. Phân loại theo cấp ứng dụng

Các HTTTQL trong mỗi tổ chức triển khai ship hàng những cấp : kế hoạch, giải pháp, chuyên viên và tác nghiệp .
Hình 1.1. Các dạng HTTTQL theo cấp ứng dụng

HTTTQL cấp tác nghiệp trợ giúp các cấp quản lý bậc thấp như trưởng nhóm, quản đốc, các chuyên viên thuộc các phòng ban quản lý… trong việc theo dõi các giao dịch và hoạt động cơ bản của tổ chức như bán hàng, hoá đơn, tiền mặt, tiền lương, hàng tồn kho… Mục đích chính của các hệ thống này là để trả lời các câu hỏi thông thường và giám sát lưu lượng giao dịch của tổ chức.

Các hệ thống này đòi hỏi thông tin phải được cập nhật thường xuyên, đầy đủ, chính xác và dễ sử dụng. Ví dụ về một số HTTT cấp tác nghiệp: HTTT theo dõi giờ làm việc của công nhân; HTTT quản lý các khoản tiền rút từ một máy rút tiền tự động ATM; HTTT tính lương của CBCNV; HTTT quản lý thu học phí của sinh viên…

HTTTQL cấp chuyên gia cung cấp kiến thức và dữ liệu cho những người nghiên cứu và các lao động dữ liệu trong một tổ chức. Mục đích của hệ thống này là hỗ trợ các tổ chức phát triển các kiến thức mới, thiết kế sản phẩm, phân phối thông tin và xử lý các công việc hàng ngày trong tổ chức.

HTTTQL cấp chiến thuật được thiết kế hỗ trợ điều khiển, quản lý, tạo quyết định và tiến hành các hoạt động quản lý của các nhà quản lý cấp trung gian. Các hệ thống này thường cung cấp các báo cáo định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quí hoặc hàng năm) hơn là thông tin chi tiết về các hoạt động, giúp các nhà quản lý đánh giá được tình trạng làm việc có tốt hay không? Ví dụ hệ thống quản lý công tác phí cung cấp thông tin về công tác phí của nhân viên các phòng ban trong một khoảng thời gian nào đó, từ đó nhà quản lý nắm được các trường hợp chi phí thực vượt quá mức cho phép.

HTTTQL cấp chiến lược giúp các nhà quản lý cấp cao xử lý các vấn đề và đưa ra các quyết định chiến lược và các xu hướng phát triển dài hạn. Mục tiêu của HTTT là giúp tổ chức có khả năng thích ứng tốt nhất với những thay đổi từ môi trường. HTTT hỗ trợ các nhà quản lý trả lời các câu hỏi như: Tổ chức cần tuyển thêm bao nhiêu lao động trong 5 năm tới? Nên sản xuất sản phẩm gì sau 5 năm nữa?…

2. Phân loại theo mục tiêu ship hàng của thông tin đầu ra

Theo cách này có năm loại : HTTT giải quyết và xử lý thanh toán giao dịch, HTTT ship hàng quản lý, Hệ thống trợ giúp ra quyết định hành động, HTTT tương hỗ điều hành quản lý và Hệ thống chuyên viên .

a. Hệ thống giải quyết và xử lý thanh toán giao dịch ( Transaction Processing Systems, TPS )Hệ thống TPS giải quyết và xử lý những thanh toán giao dịch, những tài liệu đến từ những thanh toán giao dịch mà tổ chức triển khai triển khai hoặc với người mua, với nhà phân phối, những người cho vay hoặc với nhân viên cấp dưới của tổ chức triển khai. Chúng trợ giúp những hoạt động giải trí ở mức tác nghiệp. Có thể kể ra những hệ thống thuộc loại này như : Hệ thống trả lương, lập đơn đặt hàng, làm hoá đơn, theo dõi người mua …

Các việc làm chính của TPS là nhận tài liệu ( nhập tài liệu hoặc nhận từ hệ thống giải quyết và xử lý tự động hóa khác ), lưu dữ liệu vào CSDL, thống kê giám sát hoặc thao tác trên tài liệu theo những quy tắc quản lý và phát sinh những báo cáo giải trình thống kê. Các việc làm nhập tài liệu được triển khai ngay khi có một thanh toán giao dịch phát sinh ( bất kể khi nào ), và những báo cáo giải trình thống kê được phát hành theo định kỳ ( mỗi ngày, mỗi tháng, … ) .

Mục đích chính của những TPS là thực thi tự động hóa những việc làm giải quyết và xử lý tài liệu thường lặp lại nhiều lần, và duy trì tính đúng đắn và tức thời ( up-to-date ) cho những hồ sơ ( hoặc cơ sở tài liệu ) về những tác vụ đã triển khai. Chúng giữ vai trò quan trọng trong việc phân phối tài liệu cho những hệ thống quản lý khác như HTTT Giao hàng quản lý, hệ thống tương hỗ ra quyết định hành động .
Hệ thống TPS đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại. Sự cố của

TPS trong vài giờ đồng hồ đeo tay hoàn toàn có thể gây thiệt hại nặng nề cho tổ chức triển khai và ảnh hưởng tác động xấu đi đến những tổ chức triển khai có tương quan .

Hình 1.2 miêu tả một hệ thống phân phối – bán hàng là một hệ thống TPS. Dữ liệu từ người mua như nhu yếu đặt hàng ( tên, địa chỉ, tên hàng, số lượng, ngày ) được kiểm tra tính hợp lệ và làm cơ sở cho những hoạt động giải trí xuất kho, lập hóa đơn và thu tiền. Dữ liệu phát sinh ở những giải quyết và xử lý quan trọng ( xuất kho, thu tiền ) được đưa vào CSDL tương ứng ( nợ công, tồn dư ) để lập báo cáo giải trình quản lý .
Hình 1.2. Hệ thống phân phối bán hàng
Các hệ thống TPS dựa trên máy tính có những đặc tính chung như sau :

– Liên kết ngặt nghèo với những chuẩn và quá trình chuẩn. Các giải quyết và xử lý tự động hóa của TPS chỉ thực sự hiệu suất cao khi chúng đã được tối ưu hóa và thống nhất trong tổ chức triển khai. Do đó, những giải quyết và xử lý này cần phải dựa trên quy tắc và quy trình tiến độ đã phát hành trong tổ chức triển khai, hoặc ngược lại, những quy tắc và quy trình tiến độ phải được phong cách thiết kế để tối ưu hóa cho những giải quyết và xử lý này .

 • Thao tác trên dữ liệu chi tiết. Các mẩu tin được tạo ra từ TPS cần phải mô tả các hoạt động của tổ chức một cách chi tiết để giúp tổ chức nhận thức được đầy đủ những gì đã diễn ra và qua đó tổ chức có thể phát hiện và xác định vấn đề đang tồn tại.
 • Dữ liệu trong TPS diễn tả đúng những gì đã xảy ra, không dự báo hoặc khuyến nghị.
 • Chỉ cung cấp một vài thông tin quản lý đơn giản, như tổng doanh thu trong tháng, mức tăng/giảm doanh thu tháng hiện tại so với tháng truớc. Các thông tin này được tạo ra từ các công thức biến đổi dữ liệu đơn giản để tất cả mọi người dễ dàng hiểu và sử dụng đúng.

b. Hệ thống thông tin Giao hàng quản lý ( Management Information Systems, MIS )HTTT ship hàng quản lý nhằm mục đích trợ giúp những hoạt động giải trí quản lý của tổ chức triển khai, những hoạt động giải trí này nằm ở mức điều khiển và tinh chỉnh tác nghiệp, tinh chỉnh và điều khiển giải pháp hoặc lập kế hoạch kế hoạch. Chúng dựa đa phần vào những CSDL được tạo ra bởi những hệ giải quyết và xử lý thanh toán giao dịch cũng như từ những nguồn tài liệu ngoài tổ chức triển khai. Chúng tạo ra những báo cáo giải trình cho những nhà quản lý một cách định kỳ hoặc theo nhu yếu, tóm lược tình hình về một mặt nào đó của tổ chức triển khai. Các báo cáo giải trình này thường có tính so sánh, chúng làm tương phản tình hình hiện tại với một tình hình đã được dự kiến trước, tình hình hiện tại với một dự báo, những tài liệu hiện thời và những tài liệu lịch sử dân tộc .

Vì những HTTT Giao hàng quản lý hầu hết dựa vào những tài liệu sinh ra từ những hệ giải quyết và xử lý thanh toán giao dịch, do đó chất lượng thông tin mà chúng cho phụ thuộc vào rất nhiều vào việc quản lý và vận hành tốt hay xấu của hệ giải quyết và xử lý thanh toán giao dịch. Hệ thống nghiên cứu và phân tích năng lượng bán hàng, theo dõi tiêu tốn, theo dõi hiệu suất hoặc sự vắng mặt của nhân viên cấp dưới, điều tra và nghiên cứu về thị trường … là những HTTT ship hàng quản lý .

MIS hướng đến hỗ trợ thông tin toàn diện cho tất cả những ai cần và được phép sử dụng thông tin của tổ chức.

Hình 1.3 miêu tả một hệ thống MIS tổng hợp và lập báo cáo giải trình về những hoạt động giải trí cơ bản trong tổ chức triển khai dựa trên những kênh thông tin hình thức. Nguồn phân phối tài liệu nội bộ cho MIS là từ những hệ thống TPS. Các loại tài liệu bán hàng, mẫu sản phẩm, thu chi từ những TPS được đưa vào CSDL của MIS, và được quy đổi ( nghiên cứu và phân tích, tổng hợp ) thành thông tin thiết yếu cho người quản lý bằng những ứng dụng cung ứng những công dụng báo cáo giải trình hoặc truy vấn .
Hình 1.3. Mô hình cấu trúc HTTT ship hàng quản lý trong nội bộ tổ chức triển khai
Hình 1.3. Mô hình cấu trúc HTTT phục vụ quản lý trong nội bộ tổ chức
c. Hệ thống tương hỗ ra quyết định hành động ( Decision Support Systems, DSS )
DSS là những hệ thống được phong cách thiết kế với mục tiêu rõ ràng là trợ giúp những hoạt động giải trí ra quyết định hành động. Quá trình ra quyết định hành động thường được miêu tả như thể một quá trình được tạo thành từ ba quá trình : Xác định yếu tố, thiết kế xây dựng và nhìn nhận những giải pháp xử lý, lựa chọn một giải pháp. Về nguyên tắc, một hệ thống trợ giúp ra quyết định hành động phải phân phối thông tin được cho phép người ra quyết định hành động xác lập rõ tình hình mà một quyết định hành động cần phải phát hành. Thêm vào đó, nó còn phải có năng lực mô hình hoá để hoàn toàn có thể phân lớp và nhìn nhận những giải pháp. Nói chung đây là những hệ thống đối thoại có năng lực tiếp cận một hoặc nhiều CSDL và sử dụng một hoặc nhiều quy mô để trình diễn và nhìn nhận tình hình .
Tuy DSS và MIS đều hướng đến việc tương hỗ cho người quản lý ra quyết định hành động, nhưng giữa MIS và DSS có nhiều điểm độc lạ như sau :

 • DSS hỗ trợ giải quyết vấn đề của mỗi cá nhân (hoặc một nhóm), trong khi MIS hỗ trợ thông tin cho mỗi vai trò (chức danh, nhiệm vụ) trong hệ thống quản lý. Vấn đề mà DSS giải quyết là trợ giúp cho mỗi người quản lý ra quyết định theo tình huống (bổ nhiệm cho một chức vụ, chọn dự án để đầu tư, quyết định khuyến mãi,…), còn các vấn đề mà MIS giải quyết là trợ giúp chung cho mỗi vai trò quản lý (phòng nhân sự, phòng tài chính, phòng tiếp thị,..).
 • DSS trợ giúp trực tiếp giải quyết vấn đề, MIS chỉ trợ giúp gián tiếp cho việc giải quyết vấn đề; kết xuất của DSS là giải pháp, kết xuất của MIS là thông tin để tìm phương án.
 • DSS hỗ trợ người quản lý trong suốt quá trình giải quyết vấn đề, từ khi nhận thức vấn đề cho đến khi có giải pháp hoàn chỉnh.
 • DSS tập trung hỗ trợ giải quyết các bài toán bán cấu trúc, còn MIS giải quyết nhu cầu sử dụng thông tin cho tất cả các loại bài toán.

d. Hệ thống tương hỗ điều hành quản lý ( Executive Support Systems, ESS )
Hệ thống ESS tạo ra một môi trường tự nhiên khai thác thông tin chung chứ không cung ứng bất kỳ ứng dụng hay công dụng đơn cử nào. ESS được phong cách thiết kế để tổng hợp tài liệu bên ngoài ( như những lao lý mới về thuế, hành động của những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu … ) và những thông tin tổng hợp từ hệ thống nội bộ MIS và DSS của tổ chức triển khai. Hệ thống sàng lọc, đúc rút và chỉ ra những tài liệu chủ chốt, giúp những nhà chỉ huy chớp lấy những thông tin hữu dụng một cách nhanh nhất .
ESS được phong cách thiết kế đa phần cho những cấp chỉ huy cao nhất. Chúng thường sử dụng những ứng dụng đồ hoạ tiên tiến và phát triển và hoàn toàn có thể chuyển tải đồng thời nhiều biểu đồ và tài liệu từ những nguồn khác nhau đến những cấp chỉ huy của tổ chức triển khai. ESS giúp vấn đáp những câu hỏi như : Doanh nghiệp nên tăng trưởng nghành kinh doanh thương mại nào ? Các đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đang làm gì ? …
ESS không những cung ứng thông tin tổng lực về hiệu suất cao và năng lượng của tổ chức triển khai mà còn phản ánh những hoạt động giải trí của những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu, thị hiếu của người mua và năng lượng của những nhà sản xuất. ESS triển khai bằng cách theo dõi những sự kiện và diễn biến bên trong và bên ngoài tổ chức triển khai và chuyển những thông tin này đến nhà quản lý và điều hành dưới dạng thông tin tổng quát .Ví dụ : CEO sử dụng ESS để xem lướt qua những hoạt động giải trí kinh doanh theo loại sản phẩm, khu vực, tháng, thị trường của tổ chức triển khai lẫn những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu. Nếu phát hiện có yếu tố, CEO sẽ dùng công cụ “ Data drill down ” ( khai khoáng tài liệu ) để khám phá chi tiết cụ thể hơn. Dựa vào phương tiện đi lại này, những yếu tố phát hiện ở mức khái quát sẽ được làm sáng tỏ dần ở từng mức quản lý thấp hơn, giúp CEO xác lập đúng mực những yếu tố đơn cử nào cần phải xử lý ở từng mức quản lý. Khác với DSS, ESS chỉ cung ứng thông tin trợ giúp CEO xác định đúng mực những yếu tố cần xử lý ở mỗi mức quản lý cấp thấp hơn mà không cần đưa ra giải pháp cụ thể cho yếu tố .
Các đặc thù chung của những hệ thống ESS là :

 • Được sử dụng trực tiếp bởi các
 • Diễn tả thông tin dạng đồ họa, bảng, hoặc văn bản tóm tắt (tính khái quát cao).
 • Truy xuất thông tin trong phạm vi rộng cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức.
 • Cung cấp công cụ chọn, trích lọc và lần theo vết các vấn đề quan trọng từ mức quản lý cao xuống mức quản lý thấp.

e. Hệ thống chuyên viên ( Expert Systems, ES )
ES hay hệ thống cơ sở trí tuệ tự tạo có nguồn gốc từ nghiên cứu và điều tra về trí tuệ tự tạo. Đó là tác dụng những cố gắng nỗ lực nhằm mục đích màn biểu diễn bằng những công cụ tin học những tri thức của một chuyên viên về một nghành nào đó. Hệ thống chuyên viên được hình thành bởi một cơ sở trí tuệ và một động cơ suy diễn .
ES là một dạng DSS đặc biệt quan trọng chuyên dùng để nghiên cứu và phân tích thông tin quan trọng so với hoạt động giải trí của tổ chức triển khai và cung ứng những phương tiện đi lại tương hỗ ra quyết định hành động kế hoạch cho những nhà quản lý cấp cao nhất ( CEO ) .
Một số hệ thống chuyên viên như :

 • Hệ thống cung cấp tri thức (Knowledge Working System – KWS) hỗ trợ lao động tri thức (là những nhân công có trình độ cao với nhiệm vụ là tạo ra những thông tin và kiến thức mới). Các hệ thống KWS có thể kể đến là hệ thống hỗ trợ thiết kế kiến trúc hay cơ khí (AutoCAD), hệ thống phân tích chứng khoán, hệ thống phát triển phần mềm…
 • Hệ thống tự động hoá văn phòng (Office Automated System – OAS) giúp ích cho lao động dữ liệu. Các hệ thống OAS là những hệ thống ứng dụng được thiết kế nhằm hỗ trợ các công việc phối hợp và liên lạc trong văn phòng, liên kết các lao động tri thức, các đơn vị và bộ phận chức năng. Chúng giúp quản lý văn bản thông qua các chức năng xử lý văn bản, chế bản điện tử, quản lý tập tin; quản lý thời gian biểu qua chức năng lịch điện tử và giúp liên lạc thông qua thư điện tử hay các chức năng truyền giọng nói và hình ảnh qua mạng…
 • Hệ thống thông tin tăng cường khả năng cạnh tranh (Information System for Competitive Advantage, ISCA) được sử dụng như một trợ giúp chiến lược. HTTT tăng cường khả năng cạnh tranh được thiết kế cho những người sử dụng là những người ngoài tổ chức, có thể là một khách hàng, một nhà cung cấp và cũng có thể là một tổ chức khác của cùng ngành công nghiệp… Khác với các hệ thống khác có mục đích trợ giúp những hoạt động quản lý của tổ chức, hệ thống tăng cường khả năng cạnh tranh cung cấp những công cụ thực hiện các ý đồ chiến lược (vì vậy có thể gọi là HTTT chiến lược). Chúng cho phép tổ chức thành công trong việc đối đầu với các lực lượng cạnh tranh thể hiện qua khách hàng, các nhà cung cấp, các doanh nghiệp cạnh tranh mới xuất hiện, các sản phẩm thay thế và các tổ chức khác trong cùng ngành.

Hình 1.4. Mối liên hệ giữa các hệ thống.
Toàn bộ những khái niệm, giải pháp tăng trưởng HTTT trình diễn trong bài giảng tập trung chuyên sâu vào HTTT ship hàng quản lý nhưng chúng cũng thường được dùng trong việc điều tra và nghiên cứu những HTTT khác như hệ giải quyết và xử lý thanh toán giao dịch, hệ thống trợ giúp ra quyết định hành động. Riêng so với hệ chuyên viên vì những đặc trưng riêng có nó cần phải có những lý luận thích ứng riêng .

3. Phân loại theo tính năng, nhiệm vụ

Các thông tin trong một tổ chức triển khai chia theo cấp quản lý và trong cấp quản lý chia theo nhiệm vụ mà chúng Giao hàng. Các HTTT theo cách phân loại này sẽ được gọi tên theo công dụng nhiệm vụ mà chúng tương hỗ trong cả cấp tác nghiệp, cấp giải pháp và cấp kế hoạch .
Bảng 1.2. Ví dụ về những HTTTQL trong một doanh nghiệp

HTTT Tài chính Kế toán chiến lược HTTT Marketing chiến lược HTTT Quản trị Nhân lực chiến lược HTTT Sản xuất Kinh doanh chiến lược HTTT Văn phòng
HTTT Tài chính Kế toán chiến thuật HTTT Marketing chiến thuật HTTT Quản trị Nhân lực chiến thuật HTTT Sản xuất Kinh doanh chiến thuật
HTTT Tài chính Kế toán tác nghiệp  HTTT Marketing tác nghiệp HTTT Quản trị Nhân lực tác nghiệp HTTT Sản xuất Kinh doanh tác nghiệp
HTTT xử lý giao dịch

Lợi ích kinh tế tài chính của hệ thống thông tin quản lý

Sự tăng trưởng nhanh của mạng máy tính ( mạng Internet ) và năng lượng giám sát ( phần cứng và ứng dụng ) giúp cho HTTTQL dựa trên máy tính ngày càng có những ứng dụng mạnh hơn và mang lại nhiều quyền lợi thiết thực cho công tác làm việc quản lý tổ chức triển khai .

HTTT quản lý giúp tổ chức có được những lợi thế cạnh tranh nhất định. Nó giúp quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức trở nên hiệu quả hơn, thông qua đó, tổ chức có khả năng giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện quá trình phân phối sản phẩm hàng hoá hay dịch vụ của mình. Một số lợi ích cụ thể có thể kể đến như:

 • Tách rời công việc với vị trí làm việc. Với sự trợ giúp của mạng máy tính, các công việc quản lý không còn bị lệ thuộc vào nơi ở hoặc làm việc của người nhân viên. Làm việc từ xa là một điển hình: chi phí di chuyển sẽ không còn và phạm vi tuyển dụng nhân sự là khắp toàn cầu. Các nhà kho có thể không còn cần thiết nữa khi nguyên vật liệu được chuyển trực tiếp từ nhà cung cấp đến phân xưởng sản xuất ngay khi có yêu cầu.
 • Làm giảm bớt các cấp quản lý trung gian. Các tổ chức có nhiều cấp thường quản lý kém hiệu quả và chậm đáp ứng với các yêu cầu công việc vì có nhiều người quản lý ở nhiều cấp khác nhau cùng chịu trách nhiệm xét duyệt cho mỗi yêu cầu công việc (thường phát sinh từ cấp quản lý thấp nhất). Mỗi người quản lý đều cần có thời gian tìm hiểu nguyên nhân và tìm biện pháp giải quyết trong phạm vi khả năng và quyền hạn được

Để khắc phục yếu tố này, những HTTT quản lý trợ giúp người quản lý nâng cao năng lực xử lý yếu tố và năng lượng trấn áp – nhìn nhận việc làm, giúp giảm bớt những cấp quản lý trung gian làm cho cấu trúc quản lý của tổ chức triển khai “ thoáng ” hơn. Trong cấu trúc này, người quản lý được phân cấp nhiều quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm hơn, quản lý trong thực tiễn hơn và xử lý nhanh việc làm nhờ quy trình tiến độ / thủ tục quản lý ngắn gọn .

 • Tổ chức lại các luồng công việc. Các HTTT thay thế các xử lý nhân công bằng các xử lý đã được chuẩn hóa trên máy tính, đồng thời giảm giấy tờ và các bước thực hiện trong các quy trình xử lý để tránh sai sót chủ quan, cắt giảm chi phí và rút ngắn thời gian thực hiện.
 • Gia tăng tính linh hoạt cho tổ chức. Các HTTT quản lý giúp cho tổ chức có thêm nhiều phương án để đáp ứng các yêu cầu đa dạng từ xã hội: yêu cầu về một sản phẩm đặc thù của khách hàng có thể được chuyển giao một phần hoặc toàn bộ cho đối tác có nhiều năng lực hơn thực hiện (outsourcing).
 • Cải tiến các hoạt động kinh doanh. HTTT quản lý có thể trợ giúp người quản lý định vị được các tiến trình kém hiệu quả để cải tiến. Các hệ thống thông tin còn giúp cho tổ chức làm được những việc mà trước đây không thể thực hiện được như cung cấp dịch vụ “số hóa” 24/24 giờ cho khách hàng trên toàn thế giới qua hệ thống thương mại điện tử (e- commerce).
 • Xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng và nhà cung cấp. HTTT giúp việc mua bán và cung cấp các sản phẩm một cách thuận tiện và nhanh nhất có thể.

Xu hướng tăng trưởng của hệ thống thông tin quản lý

Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp đang có xu hướng đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ công tác điều hành hoạt động SXKD. HTTTQL tin học hóa đang dần dần trở thành một công cụ không thể thiếu trong công tác quản lý ở mọi cơ quan khác nhau, từ các cơ quan hành chính sự nghiệp đến các tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp đã cảm nhận được những lợi ích to lớn của các HTTTQL trong việc khai thác, xử lý, lưu trữ và truyền đạt thông tin kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu quan tâm đến việc tự động hoá công tác quản lý và điều khiển sản xuất; đồng thời hướng đến tiêu chuẩn hoá công tác quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000.

Xem thêm: Ngành an toàn thông tin ra trường làm gì?

Nguồn: lytuong.net

Tin liên quan

Ngành Công nghệ thông tin là gì ? Học những gì – ở đâu ? – Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

khoicntt

Ngành Quản trị mạng máy tính là gì? Những điều cần biết về Quản trị mạng máy tính

khoicntt

Nhóm ngành Công nghệ thông tin tăng chỉ tiêu tuyển sinh, nhiều đại học mở ngành mới

khoicntt

Leave a Comment