Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Thống kê kinh tế – Đại học kinh tế quốc dân

GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ KINH TẾ (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

LỜI NÓI ĐẦU

Thống kê kinh tế là một trong những công cụ cơ bản của quản trị và nghiên cứu và điều tra kinh tế xã hội. Trong những trường đại học, thống kê kinh tế không chỉ là môn học cơ sở cho khối ngành kinh tế, quản trị mà còn là môn học có ích, thiết yếu cho những ngành khách như kinh tế tài chính, quản trị kinh doanh thương mại. ..

Thống kê kinh tế

Thống kê kinh tế là môn học điều tra và nghiên cứu phương pháp luận kiến thiết xây dựng và hạch toán mạng lưới hệ thống chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, thống kê giám sát quy trình sản xuất trên khoanh vùng phạm vi hàng loạt nền kinh tế quốc dân,

Trang bị cho sinh viên bức tranh toàn cảnh nền kinh tế quốc dân bằng mạng lưới hệ thống chỉ tiêu thống kê định lượng từ sản xuất, tiêu dùng đến tích góp của cải cho nền kinh tế, cung ứng cho sinh viên giải pháp tính, nghiên cứu và phân tích và ý nghĩa của từng chỉ tiêu thống kê cũng như nguồn số liệu hoàn toàn có thể khai thác, tích lũy .

Nội dung môn học phản ánh chi tiết cụ thể những hoạt động giải trí kinh tế phức tạp trong nền kinh tế, ảnh hưởng tác động qua lại giữa chúng và quan hệ giữa nền kinh tế quốc nội với phần còn lại của quốc tế. Môn học còn cung ứng chiêu thức thiết kế xây dựng và nghiên cứu và phân tích những quy mô kinh tế vĩ mô trải qua mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản vương quốc, dự báo và lập kế hoạch kinh tế, đồng thời mang lại cho học viên phương pháp luận và mạng lưới hệ thống chỉ tiêu thống kê so sánh quốc tế .

Phù hợp với việc đổi mới và hoàn thiện chương trình môn học theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo, tích hợp kiến kiến thức và khả năng tự học của sinh viên, Giáo trình thống kê kinh tế biên soạn lần này không chỉ bổ sung và hoàn thiện những kiến thức hiện đại về thống kê kinh tế mà còn tóm lược những kiến thức cơ bản của lý thuyết thống kê nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên trong việc vận dụng kiến thức tổng hợp phân tích những vấn đề kinh tế.

Giáo trình được biên soạn theo chương trình môn học đã được hội đồng khoa học thống kê, Trường đại học kinh tế quốc dân trải qua và đánh giá và thẩm định .

Nội dung đa dạng và phong phú và khoanh vùng phạm vi rộng nên mặc dầu có rất nhiều nỗ lực nhưng chắc như đinh cuốn giáo trình không tránh khỏi những hạn chế. Chúng tôi mong nhận được nhiều quan điểm góp phần để lần tái bản được hoàn thành xong hơn .

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐÊ CƠ BẢN CÙA THỐNG KÊ HỌC

1.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIẾN CỨU

1.2 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.3 QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ

1.4 PHÂN TỔ THÔNG KÊ

1.5 BẢNG THỐNG KÊ VÀ ĐỒ THỊ THỐNG KÊ

1.6 CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG DÙNG TRONG THÔNG KẺ

1.7 ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ KINH TẾ

1.8 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA THỐNG KÊ KINH TẾ

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA

2.1 SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2.2 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA SNA

2.3 MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG SNA

2.4 NỘI DUNG CHỦ CỦA SNA

2.5 NHỮNG PHÂN TỔ CHÍNH CỦA SNA

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

CÂU HỎI THẢO LUẬN

CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG

3.1 THỐNG KÊ DÂN SỐ

3.2 THỐNG KÊ LAO ĐỘNG

CHƯƠNG 4: THỐNG KÊ CỦA CẢI QUỐC DÂN

4.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

4.2 THỐNG KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

4.3 THỐNG KÊ THỰC TRẠNG VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ KẾT QUẢ SẢN XUẤT

5.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

5.2 GIÁ TRỊ SẢN XUẤT

5.3 TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC

CHƯƠNG 6: BẢNG CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH

6.1 SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

6.2 KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC LẬP

6.3 PHÂN LOẠI, SƠ ĐỒ VÀ NỘI DUNG

6.4 HƯỚNG PHÂN TÍCH

CHƯƠNG 7: THỐNG KÊ NĂNG XUÂT

7.1 KHÁI NIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH

7.2 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

CHƯƠNG 8: THỐNG KÊ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

8.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

8.2 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

CHƯƠNG 9: THỐNG KÊ TIỀN TỆ VÀ TÍN DỤNG

9.1 THỐNG KÊ TIỀN TỆ VÀ LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

9.2 THỐNG KÊ TÍN DỤNG

CHƯƠNG 10: THỐNG KÊ MỨC SỐNG DÂN  

10.1 KHÁI NIỆM

10.2 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

CHƯƠNG 11: THỐNG KÊ SO SÁNH QUỐC TẾ

11.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

11.2 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

CHƯƠNG 12: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ KINH TẾ

12.1 PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC HIỆN TƯỢNG KINH TẾ

12.2 PHÂN TÍCH XU THẾ BIẾN ĐỘNG

12.3 CHỈ SỐ KINH TẾ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC: HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

Sachkinhte.com.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Xem thêm: Ngành Thống kê kinh tế ra trường làm gì?

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Các trường đại học có mã ngành Công nghệ thông tin

khoicntt

Công nghệ thông tin – Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam

khoicntt

Học Công nghệ Thông tin thì thi khối nào? | Ngành Công Nghệ Thông Tin

khoicntt

Leave a Comment