Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Chuyên ngành mạng viễn thông và máy tính

Thông tin chi tiết CN mạng viễn thông và máy tính

1. Xu hướng ứng dụng máy tính và mạng máy tính trong các hệ thống viễn thông và thông tin

1.1 Xu hướng công nghiệp

Các mạng lưới hệ thống viễn thông, thông tin trên quốc tế lúc bấy giờ gần như đã được quy đổi trọn vẹn từ những mạng lưới hệ thống chuyển mạch cơ khí, điện tử sang những mạng lưới hệ thống tinh chỉnh và điều khiển bằng máy tính, tạo thành những mạng lưới hệ thống mạng máy tính ship hàng cho công nghiệp viễn thông và thông tin. Xu hướng này cũng là chủ yếu trong những mạng lưới hệ thống viễn thông, thông tin tại những doanh nghiệp tại toàn bộ những nước.

Sự quy đổi này yên cầu những tổ chức triển khai phải biến hóa tư duy về kế hoạch, về thiết kế xây dựng và quản trị những mạng lưới hệ thống viễn thông, thông tin thế hệ mới cùng với việc khai thác và bảo vệ nguồn tài liệu gắn với những mạng lưới hệ thống này. Đồng thời, sự quy đổi cũng yên cầu sự đổi khác về nguồn nhân lực, từ ngành cơ-điện sang ngành điện tử-viễn thông nhưng thành thạo với những mạng lưới hệ thống máy tính và mạng máy tính .

mạng viễn thông và máy tính

Về bản chất, sự kết hợp giữa mạng viễn thông và máy tính chính là sự liên kết giữa ngành Công nghệ (kỹ thuật) Điện tử – Viễn thông với ngành Công nghệ thông tin và Khoa học máy tinh. Doanh nghiệp dựa vào chiến lược và mục tiêu kinh doanh sẽ xác định chiến lược cho hệ thống thông tin và viễn thông của mình (ngành công nghệ (kỹ thuật) điện tử viễn thông) qua việc sử dụng máy tính và mạng máy tính (ngành công nghệ thông tin).

Qua hệ thống máy tính và lưu trữ sử dụng công nghệ số, doanh nghiệp có thể có những phân tích để rút ra những kết quả khác phục vụ (hay phản hồi trở lại) cho công việc kinh doanh (ngành khoa học máy tính), và thậm chí tác động thay đổi (hay điều chỉnh) tới chính hệ thống thông tin và viễn thông của mình [14].

1.2 Xu hướng thị trường việc làm

Từ nghiên cứu và phân tích ở trên, sự phối hợp giữa mạng thông tin, viễn thông với máy tính và mạng máy tính mang lại giá trị lớn trong thực trạng toàn thế giới hóa, nền kinh tế tri thức và 4.0 lúc bấy giờ. Sự tích hợp này làm đổi khác thị trường lao động và việc làm, nó yên cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức và kỹ năng trình độ và kỹ năng và kiến thức tương thích .

Qua khảo sát hiện có trường Đại học công nghệ tiên tiến TP Hồ Chí Minh ( HuTech ) [ 1 ], Đại học Kinh tế kinh tế tài chính [ 2 ], Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh [ 3, 4, 5 ], Đại học Thủy lợi [ 6 ], Học viện Ngân hàng [ 7 ], Đại học Duy tân [ 8 ], Đại học Bách khoa Hà nội [ 9, 10 ] mở ngành Hệ thống thống thông tin hoặc Hệ thống thông tin quản trị, với qui mô từ vài chục tới khoảng chừng 100 sinh viên mỗi năm.

Đồng thời, những nước trên quốc tế cũng giảng dạy nhiều về ngành / chuyên ngành Hệ thống thông tin [ 11, 12, 13 ]. Tất cả những chương trình này đều tuân theo tư duy, phương pháp luận và tiềm năng chung của chương trình khuyến nghị của ACM / IEEE [ 11 ] .

2. Mạng viễn thông và Máy tính tại Khoa Điện tử – Viễn thông EPU

Nhằm cung ứng nhu yếu về nguồn nhân lực của xã hội, khoa Điện tử – Viễn thông EPU ( khoa ĐTVT ) thiết kế xây dựng một số ít môn học về máy tính và mạng lưới hệ thống máy tính nhưng được đặt trong khung cảnh của mạng lưới hệ thống viễn thông, thông tin để cung ứng được khuynh hướng phối hợp kể trên. Từ đó, chuyên ngành Mạng viễn thông và Máy tính hình thành, giảng dạy trong 01 học kỳ, huấn luyện và đào tạo một bộ phận sinh viên của khoa.

Các sinh viên này sẽ có năng lực phối hợp những kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng chuyên ngành với những kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng về những mạng lưới hệ thống viễn thông, thông tin và hạ tầng viễn thông để phân phối được những nhu yếu từ sự tích hợp giữa viễn thông, thông tin với máy tính và mạng máy tính .

2.1 Chương trình chuyên ngành

Chương trình chuyên ngành sử dụng tư duy và cách tiếp cận của chương trình Hệ thống thông tin khuyến nghị của ACM / IEEE [ 11 ] ( là một khung chương trình / chương trình tìm hiểu thêm nổi tiếng trên quốc tế ), đồng thời có tìm hiểu thêm những chương trình huấn luyện và đào tạo trong nước [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ], và nhiều chương trình đào tạo và giảng dạy trên quốc tế [ 11, 12, 13 ].

Mặc dù không có nhiều sự độc lạ với những chương trình khác, chương trình chuyên ngành tại khoa ĐTVT hướng tới nhu yếu của những doanh nghiệp phân phối và kinh doanh thương mại hạ tầng viễn thông, hạ tầng thông tin.

Các doanh nghiệp này có những nhu yếu độc lạ so với những doanh nghiệp khác do có độc lạ về quy mô mạng lưới hệ thống, lượng số liệu qua mạng lưới hệ thống nhiều hơn, phong phú hơn về nguồn gốc tài liệu, và từ đó có nhiều nhu yếu độc lạ, từ đó giải pháp, công cụ và kiến thức và kỹ năng để xử lý những nhu yếu cũng có điểm độc lạ. Các môn học của chuyên ngành là :

1. Tổng quan về mạng thông tin doanh nghiệp : cung ứng những kỹ năng và kiến thức cơ bản về mạng lưới hệ thống thông tin, công nghệ tiên tiến mạng và ứng dụng của mạng lưới hệ thống thông tin trong những tổ chức triển khai, doanh nghiệp. Nội dung chính của môn học về những thành phần chính của mạng lưới hệ thống thông tin gồm có ứng dụng, phần cứng, tài liệu, công nghệ tiên tiến mạng, con người và phương pháp quản trị, link những thành phần này để tạo nên một mạng lưới hệ thống thông tin hiệu suất cao .

2. Hạ tầng mạng viễn thông và máy tính : cung ứng những thông tin cơ bản về những yếu tố hạ tầng CNTT cho người học. Nội dung môn học gồm có những chủ đề tương quan đến mạng máy tính, kiến trúc mạng lưới hệ thống và mạng truyền thông online ; những dịch vụ và năng lực mà những giải pháp hạ tầng CNTT hoàn toàn có thể triển khai được trong những tổ chức triển khai ; những giải pháp dựa trên Internet, bảo mật thông tin máy tính và mạng, giảm thiểu gián đoạn trong hoạt động giải trí và vai trò của hạ tầng .

3. Quản trị thông tin và tài liệu : phân phối những khái niệm cơ bản về quản trị thông tin và tài liệu, gồm có những kiến thức và kỹ năng xác lập nhu yếu về thông tin của doanh nghiệp, sử dụng những kỹ thuật quy mô hóa dữ liệu, quy đổi quy mô tài liệu và kiểm chứng cấu trúc tài liệu và tiến hành cơ sở tài liệu trong mạng lưới hệ thống quản trị cơ sở tài liệu. Môn học đồng thời gồm có những tác vụ quản trị và khái niệm cơ bản về chất lượng tài liệu và bảo đảm an toàn tài liệu .

4. Cơ bản về kiến thiết xây dựng và trấn áp mạng viễn thông và máy tính : phân phối cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về : mạng nội bộ vận tốc cao, quy mô trung bình, có cấu trúc dự trữ, sử dụng mạng ảo VLAN ; cấu trúc định tuyến lưu lượng IP trên mạng nội bộ và Interner ; những giao thức định tuyến nội bộ RIP, OSPF và BGP ; thiết lập chủ trương định tuyến nâng cao, liên kết những giao thức nội bộ và bên ngoài khác nhau để nghiên cứu và phân tích và sửa lỗi thông số kỹ thuật trong thiết bị mạng .

5. Xây dựng và trấn áp mạng viễn thông và máy tính : cung ứng cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về : những kỹ năng và kiến thức về mạng, sử dụng những bộ định tuyến không dây, chuyển mạch và những thông số kỹ thuật và liên kết khác nhau ;

những loại cấu trúc link không dây khác nhau, những nguyên tắc cơ bản về không dây RF, những tiêu chuẩn không dây và bảo mật thông tin không dây ; những kiến thức và kỹ năng cơ bản thiết yếu về bảo mật thông tin mạng wireles sử dụng những kỹ thuật và giao thức phổ cập ; những khái niệm về việc sử dụng bộ tinh chỉnh và điều khiển không dây, thiết lập quản trị độc lập của AP, và hoàn toàn có thể khắc phục sự cố và duy trì mạng không dây .

2.2 Chuẩn đầu ra

Chương trình đào tạo và giảng dạy ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, chuyên ngành Mạng viễn thông và Máy tính, trình độ ĐH trang bị cho người học một cách tổng lực về kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức, thái độ và phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ ; bảo vệ cho người học có năng lực vận dụng những nguyên tắc kỹ thuật và kiến thức và kỹ năng công nghệ tiên tiến để đảm đương việc làm của kỹ sư điện tử – viễn thông .

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng :

a. Kiến thức trong thực tiễn vững chãi, kiến thức và kỹ năng kim chỉ nan sâu, rộng trong khoanh vùng phạm vi của ngành công nghệ tiên tiến kỹ thuật Điện tử – Viễn thông ;

b. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp lý ;

c. Kiến thức về công nghệ thông tin phân phối nhu yếu việc làm ;

d. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát những quy trình trong ngành điện tử, viễn thông ;
e. Kiến thức cơ bản về quản trị, quản lý và điều hành hoạt động giải trí trình độ .

f. Các kiến thức và kỹ năng về tích hợp mạng máy tính và viễn thông ; bảo đảm an toàn tài liệu và mạng lưới hệ thống ; nghiên cứu và phân tích, phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng và quản trị hạ tầng và dịch vụ mạng ; quản trị thông tin và nghiên cứu và phân tích tài liệu .

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng :

a. Các kiến thức và kỹ năng thiết yếu để hoàn toàn có thể xử lý những yếu tố phức tạp trong việc nghiên cứu và phân tích, ứng dụng, phong cách thiết kế, sản xuất, nghiên cứu và điều tra, tăng trưởng, tiến hành, quản lý và vận hành và bảo vệ kỹ thuật cho những mạng lưới hệ thống điện tử, viễn thông ;

b. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác ;

c. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi;

d. Kỹ năng nhìn nhận chất lượng việc làm sau khi triển khai xong và tác dụng triển khai của những thành viên trong nhóm ;

e. Kỹ năng truyền đạt yếu tố và giải pháp tới người khác tại nơi thao tác ; chuyển tải, thông dụng kiến thức và kỹ năng, kiến thức và kỹ năng trong việc thực thi những trách nhiệm đơn cử hoặc phức tạp .

f. Các kiến thức và kỹ năng thiết yếu về tích hợp mạng máy tính và viễn thông ; về bảo đảm an toàn tài liệu và mạng lưới hệ thống ; về nghiên cứu và phân tích, phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng và quản trị hạ tầng và dịch vụ mạng ; về quản trị thông tin và nghiên cứu và phân tích tài liệu .

2.3 Các vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Mạng viễn thông và Máy tính, ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông EPU có năng lực thao tác ở những vị trí sau :

a. Các sinh viên tốt nghiệp ngành này hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò : kỹ sư phong cách thiết kế, sản xuất, tiến hành, quản lý và vận hành, bảo dưỡng những mạng lưới hệ thống, thiết bị điện tử, viễn thông ; nhân viên kỹ thuật giám sát, quản lý và điều hành kỹ thuật, bảo dưỡng, kinh doanh thương mại những mẫu sản phẩm thuộc ngành điện tử, viễn thông ; nghiên cứu viên điều tra và nghiên cứu tăng trưởng mẫu sản phẩm, giải pháp điện tử, viễn thông ; giảng viên giảng dạy những chuyên ngành thuộc ngành điện tử, viễn thông .

b. Có thể thao tác tại những xí nghiệp sản xuất sản xuất, sản xuất, lắp ráp, bảo dưỡng thiết bị điện tử, viễn thông ; trong những doanh nghiệp kinh doanh thương mại thiết bị điện tử, tiến hành giải pháp, cung ứng dịch vụ viễn thông ( những nhà mạng ) ; trong những cơ sở giảng dạy và điều tra và nghiên cứu khoa học trong ngành nghề dịch vụ điện tử, viễn thông và trong những ngành nghề dịch vụ khác khác có ứng dụng công nghệ tiên tiến điện tử, viễn thông như : điện lực, ngân hàng nhà nước, y tế, hàng không, hàng hải, bảo mật an ninh quốc phòng …

c. Có thể tự tạo lập, tăng trưởng những doanh nghiệp hoạt động giải trí trong những ngành nghề dịch vụ tương quan đến ngành Điện tử – Viễn thông .
d. Đảm nhận vai trò : kỹ sư phong cách thiết kế, quy hoạch giải pháp tích hợp viễn thông và máy tính ; tiến hành, lắp ráp, quản lý và vận hành, bảo dưỡng những thiết bị, mạng lưới hệ thống mạng ; nhân viên nghiên cứu và phân tích, quản trị, giám sát, quản lý và điều hành kỹ thuật, bảo dưỡng, bảo vệ chất lượng mạng và dịch vụ mạng viễn thông và máy tính ; kinh doanh thương mại những loại sản phẩm mạng ; nghiên cứu viên nghiên cứu và điều tra, tăng trưởng mẫu sản phẩm, giải pháp, ứng dụng hạ tầng mạng viễn thông và máy tính ; giảng viên giảng dạy những chuyên ngành thuộc ngành nghề dịch vụ mạng .
Một số ví dụ về chỗ thao tác như sau :
Làm việc tại những cơ sở điều tra và nghiên cứu, tăng trưởng hạ tầng, giải pháp mạng viễn thông và máy tính ; tại đơn vị chức năng phân phối dịch vụ, giải pháp mạng, lắp ráp, bảo dưỡng mạng lưới hệ thống mạng ( Cisco, Huawei, Viettel, VNPT, FPT, CMC, Mobifone, VCCorp, những đài truyền thanh và truyền hình, … ) ; trong những doanh nghiệp kinh doanh thương mại thiết bị mạng viễn thông và máy tính ; trong những cơ sở huấn luyện và đào tạo và điều tra và nghiên cứu khoa học trong ngành nghề dịch vụ mạng ; trong những ngành nghề dịch vụ khác cần sử dụng, vận hành hạ tầng mạng viễn thông và máy tính như : điện lực, ngân hàng nhà nước, giao thông vận tải, quốc phòng – bảo mật an ninh …

Tài liệu tham khảo:

[ 1 ] https://www.hutech.edu.vn/tuyensinh/nganh-dao-tao/nganh-he-thong-thong-tin-quan-ly
[ 2 ] https://www.uef.edu.vn/nganh/he-thong-thong-tin-2705
[ 3 ] https://tuyensinh.uit.edu.vn/tong-quan-nganh-he-thong-thong-tin
[ 4 ] https://tuyensinh.uit.edu.vn/tong-quan-nganh-he-thong-thong-tin
[ 5 ] https://www.uit.edu.vn/gioi-thieu-nganh-he-thong-thong-tin-quan-ly-thuong-mai-dien-tu
[ 6 ] http://cse.tlu.edu.vn/dao-tao-dai-hoc-chinh-quy/nganh-he-thong-thong-tin-75
[ 7 ] http://mis.hvnh.edu.vn/
[ 8 ] https://duytan.edu.vn/khoa-cong-nghe-thong-tin/nhung-dieu-can-biet-ve-nganh-he-thong-thong-tin-quan-ly-8z7
[ 9 ] http://sami.hust.edu.vn/tin-tuc-dao-tao/gioi-thieu-chuyen-nganh-dao-tao-he-thong-thong-tin-quan-ly-2/
[ 10 ] http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/54/ctksclc-he-thong-thong-tin-va-truyen-thong
[11] https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/is-2010-acm-final.pdf

[12] https://www.astitnt.com/telecommunication-technology/

[ 13 ] https://www.isel.pt/en/courses/bsc-degree/informatics-networks-and-telecommunications-engineering
[ 14 ] https://www.451alliance.com/Login/tabid/1024/Default.aspx ? returnurl = % 2 fReports % 2 fView % 2 ftabid % 2 f1410 % 2 fArticleId % 2 f1303 % 2 fThe – Growing-Importance-of-Data. aspx

Xem thêm: Top các trường đào tạo ngành an toàn thông tin tốt nhất

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

khoicntt

Học công nghệ thông tin cần những kỹ năng gì?

khoicntt

Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp

khoicntt

Leave a Comment