Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành Quản lý thông tin ra làm gì? Ngành tiềm năng của tương lai

Chuyên ngành Quản lý thông tin là một ngành tương đối mới và lạ lẫm với nhiều người. Nhưng ngành này sẽ là ngành hữu dụng so với doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh thương mại bởi công ty, doanh nghiệp nào cũng cần có thông tin giá trị để đưa ra quyết định hành động hiệu suất cao, và việc làm đó ngành Quản lý thông tin hoàn toàn có thể đảm đương. Vậy ngành này thực ra là gì vậy và sau khi ra trường sinh viên làm ở những vị trí nào ? Hãy đi tìm câu vấn đáp ngắn gọn và rất đầy đủ nhất cùng với timviec365.vn nào !

1. Thông tin chung của ngành Quản lý thông tin

Ngành Quản lý thông tin là ngành lôi cuốn sinh viên, vậy ngành này có gì đặc biệt quan trọng ?

1.1. Ngành Quản lý thông tin là gì ?

Ngành Quản lý thông tin là một ngành cung ứng kỹ năng và kiến thức, trình độ, những kiến thức và kỹ năng quan trọng cho người học để người học hoàn toàn có thể điều khiển và tinh chỉnh và chớp lấy được việc quan trị thông tin và quản trị truyền thông online. Ngành Quản lý thông tin là gì?

Ngành Quản lý thông tin là gì?

Ngành này thực sự là một ngành rất mang tính ứng dụng trong thế giới 4.0 của chúng ta thì ngành nghề này có chức năng thu thập, lưu giữ, bảo mật thông tin, tài liệu, có sự giao thoa liên quan của ba mảng (thông tin, truyền thông và công nghệ thông tin) giúp công ty, doanh nghiệp có thể vận hành và ra các quyết định.

1.2. Ngành Quản lý thông tin thi khối nào ?

Mã ngành Quản lý thông tin là 7320205. Ngành này có rất nhiều khối thi cũng như tổ bộ môn dành cho bạn đó là : – Khối thi A00 ( Toán, Vật lí, Hóa học ) – Khối thi C00 ( Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí ) – Khối thi D01 ( Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh ) – Khối thi D02 ( Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga ) – Khối thi D03 ( Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp ) – Khối thi D04 ( Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung ) – Khối thi D05 ( Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức )

Ngành Quản lý thông tin thi khối nào?

Ngành Quản lý thông tin thi khối nào? – Khối thi D06 ( Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật ) – Khối thi D78 ( Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh ) – Khối thi D79 ( Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức ) – Khối thi D80 ( Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga ) – Khối thi D81 ( Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật ) – Khối thi D82 ( Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp ) – Khối thi D83 ( Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung )

Việc làm quản trị website

1.3. Điểm chuẩn của ngành ?

Hiện tại ở nước ta chỉ mới có 2 trường Đại học đào tạo và giảng dạy ngành Quản lý thông tin đó là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia TP. Hà Nội và trường Đại học Văn hóa TP.HN. Điểm chuẩn của ngành?

Điểm chuẩn của ngành? Điểm chuẩn của trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia TP. Hà Nội là 16,5 điểm với khối A00, 21 điểm với khối C00, 17 điểm với khối D01, 18 điểm với những khối D02, D03, D04, D05, D06, D79, D80, D81, D82, D83, 16,5 điểm với khối D78 ( theo thống kê của năm 2018 ) Điểm chuẩn của trường Đại học Văn hóa TP.HN là 17,75 điểm với khối C00, 16,75 với khối D01, D96 ( theo thống kê của năm 2018 )

2. Chương trình huấn luyện và đào tạo ngành Quản lý thông tin

Khung chương trình đào tạo và giảng dạy của ngành Quản lý thông tin khá phong phú và mỗi trường sẽ có sự độc lạ một chút ít về một số ít học phần, nhưng không đáng kể. Bạn hãy tìm hiểu thêm khung chương trình dưới đây nhé. Ngành Quản lý thông tin có học phần kiến thức và kỹ năng chung và học phần về chuyên ngành giống như toàn bộ mọi ngành khác ở Đại học :

– Kiến thức chung : + Môn Những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1 + Môn Những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2 + Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh + Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam + Môn Tin học cơ sở 2 + Môn Tiếng Anh học thuật 1 + Môn Tiếng Anh học thuật 2

+ Môn Tiếng Anh chuyên ngành 1 + Môn Tiếng Anh chuyên ngành 2 + Môn Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất + Môn Giáo dục đào tạo quốc phòng – bảo mật an ninh + Môn Pháp luật đại cương + Môn Đại cương về mạng máy tính + Môn Xã hội học đại cương + Môn Tâm lý học đại cương + Môn Kỹ năng hỗ trợ

Chương trình đào tạo ngành Quản lý thông tin

Chương trình đào tạo ngành Quản lý thông tin – Kiến thức chuyên ngành:

+ Môn Toán hạng sang + Môn Lý thuyết Phần Trăm và thống kê toán + Môn Nguyên lý quản trị + Môn Kinh tế vi mô + Môn Kinh tế vĩ mô + Môn Tổ chức và quản trị kinh doanh thương mại + Môn Quản trị hoạt động giải trí + Môn Hệ thống thông tin trong tổ chức triển khai + Môn Các chiêu thức định lượng trong quản lý + Môn Tạo lập và quản lý Web + Môn Các hệ cơ sở tài liệu + Môn Môi trường pháp lý, đạo đức và xã hội trong kinh doanh thương mại + Môn Quyền sở hữu trí tuệ

+ Môn Đổi mới công nghệ thông tin và kinh doanh thương mại + Môn Khai phá tài liệu và nghiên cứu và phân tích kinh doanh thương mại + Môn Mobile và công nghệ tiên tiến diện rộng + Môn Các công nghệ tiên tiến dựa trên nền công nghệ thông tin + Môn Quản lý những mạng lưới hệ thống thông tin + Môn Đại cương về tăng trưởng những mạng lưới hệ thống hướng đối tượng người tiêu dùng + Môn Mô hình hóa và phong cách thiết kế những mạng lưới hệ thống thông tin + Môn Quản trị dự án Bất Động Sản

+ Môn Các giải pháp kinh doanh cho doanh nghiệp

+ Môn Các mạng lưới hệ thống thông tin doanh nghiệp + Môn Các nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin + Môn Phân tích kinh doanh thương mại tương hỗ ra quyết định hành động + Môn Thiết kế đa phương tiện và tăng trưởng Web + Môn Thương mại điện tử + Môn Phát triển cơ sở tài liệu nâng cao + Môn Lập kế hoạch và hạ tầng công nghệ thông tin + Môn Các tiến trình và công nghệ tiên tiến ngân hàng nhà nước kinh doanh nhỏ + Môn Các tiến trình và công nghệ tiên tiến giao dịch thanh toán điện tử

+ Môn Thương mại mobile + Môn Phương pháp luận điều tra và nghiên cứu khoa học + Môn Lãnh đạo và kiến thiết xây dựng đội ngũ + Môn Khung kiến trúc Dotnet + Môn Lập trình Java + Môn Các hệ tương hỗ ra quyết định hành động + Môn Các mạng lưới hệ thống thông tin toàn thế giới + Môn Quản trị bảo đảm an toàn thông tin + Môn Kho dữ liệu và nghiên cứu và phân tích kinh doanh thương mại + Môn Trí tuệ tự tạo + Môn Quản trị kinh tế tài chính

+ Môn Tài chính doanh nghiệp + Môn Thị trường và những thể chế kinh tế tài chính + Môn Tài chính quốc tế + Môn Đầu tư và quản lý hạng mục góp vốn đầu tư + Môn Nguyên lý marketing

Kiến thức chuyên ngành

Kiến thức chuyên ngành + Môn Quản trị marketing + Môn Marketing quốc tế + Môn Nghiên cứu Marketing + Môn Marketing dịch vụ + Môn Các nguyên tắc bất động sản cơ bản + Môn Quản trị bất động sản + Môn Các thị trường vốn bất động sản + Môn Bất động sản quốc tế + Môn Đầu tư bất động sản + Thực tập thực tiễn Những học phần được phong cách thiết kế để bạn hoàn toàn có thể bảo vệ cho cung ứng việc làm sau này.

Tìm kiếm việc làm

3. Những năng lực cần có của ngành Quản lý thông tin

Ngành Quản lý thông tin cần có những kỹ năng và kiến thức, phẩm chất, yếu tố như sau : – Kỹ năng tiếp xúc tốt, có kỹ năng và kiến thức hiểu biết sâu rộng về kinh doanh thương mại Kỹ năng mềm trong tiếp xúc ở bất kể thiên nhiên và môi trường văn phòng hay môi trường tự nhiên thao tác nào cũng thiết yếu.

Nếu bạn không hề tiếp xúc tốt với những đồng nghiệp hoặc chỉ huy, nhân viên cấp dưới trong công ty, doanh nghiệp thì việc làm sẽ không hiệu suất cao. Bạn cần rèn luyện, rèn luyện cho mình kỹ năng và kiến thức bày tỏ quan điểm dễ hiểu, ngắn gọn, trực tiếp, súc tích biểu lộ được mục tiêu nói của mình. Những tố chất cần có của ngành Quản lý thông tin Những tố chất cần có của ngành Quản lý thông tin Kỹ năng tiếp xúc sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều và nó còn ảnh hưởng tác động đến con đường học vấn và thăng quan tiến chức sự nghiệp của bạn nữa. Bên cạnh đấy nếu bạn có một nền tảng tốt về kỹ năng và kiến thức kinh doanh thương mại thì bạn sẽ thuận tiện ăn được điểm trong mắt chỉ huy công ty.

Bởi việc làm chính của bạn sẽ tương quan đến sự ra quyết định hành động của công ty, nên việc am tường về kinh doanh thương mại chắc như đinh sẽ góp phần rất nhiều cho việc làm của cả hai bên.

– Hiểu về nhiệm vụ kinh doanh thương mại, những hoạt động giải trí trong doanh nghiệp Làm việc với doanh nghiệp với vai trò nhân viên quản lý thông tin nhưng bạn vẫn cần phải hiểu thâm thúy về mạng lưới hệ thống kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hòa nhập vào với những kế hoạch và hoạt động giải trí xu thế của doanh nghiệp để tích hợp việc làm một cách hài hòa và hợp lý, có hiệu suất cao.

– Yêu thích thao tác với máy tính thời hạn dài Làm việc trong ngành Quản lý thông tin có nghĩa bạn sẽ phải thao tác với máy tính rất nhiều và đa số thời hạn là sử dụng những công cụ thao tác, ứng dụng với máy tính. Cho nên nếu bạn là người không thích ngồi thời hạn lâu với máy tính để thao tác hoặc bạn là người ưa thích hoạt động nhiều, không thích tiếp xúc máy tính, điện tử vì quan ngại cho sức khỏe thể chất sức khỏe thể chất, ý thức thì có lẽ rằng việc làm của ngành Quản lý thông tin lại không hợp với bạn cho lắm.

Việc làm it tại Hà Nội

4. Cơ hội nghề nghiệp ngành Quản lý thông tin

Hiện nay có một thực tiễn rằng những doanh nghiệp đang yếu kém về Quản lý thông tin. Do đó, năng lượng cạnh tranh đối đầu với những doanh nghiệp khác trong kinh doanh thương mại bị giảm bớt. Do vậy, học ngành Quản lý thông tin sau khi ra trường sẽ không lo không có việc làm. Vậy bạn có biết đó là những việc làm gì chưa, cùng liệt kê ra nhé !

– Chuyên viên nghiên cứu và phân tích những mạng lưới hệ thống tài liệu : Công việc của nhân viên nghiên cứu và phân tích là nghiên cứu và phân tích những tài liệu máy tính, trình diễn dưới dạng biểu đồ, sơ đồ, bảng biểu, cột, ô để Dự kiến những xu thế công nghệ tiên tiến trong tương lai Cơ hội nghề nghiệp ngành Quản lý thông tin Cơ hội nghề nghiệp ngành Quản lý thông tin – Giám đốc thông tin : đây là chức vị cán bộ cấp cao trong công ty, việc làm của bạn là quản lý thông tin, có năng lực quản lý và sử dụng công nghệ thông tin để ship hàng cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty bạn. Bạn cần phải biết chớp lấy xu thế công nghệ tiên tiến và biết cách tạo ra những mối quan hệ với những vị chỉ huy trong công ty cũng như những đồng nghiệp khác thuộc ngành giống bạn.

Xem thêm: Tìm hiểu thêm ngành công nghệ thông tin.

Bạn cũng phải là người thực hành thực tế thuần thục thành thạo cả kiến thức và kỹ năng mềm và kỹ năng và kiến thức cứng để điều hành quản lý, quản lý và vận hành công ty từ trên xuống dưới – Chuyên viên giảng dạy : làm việc làm truyền đạt kỹ năng và kiến thức cho những nhân viên cấp dưới IT của công ty

5. Mức lương của ngành Quản lý thông tin là bao nhiêu ?

Nói chung, ngành này là sự giao thoa của những ngành nghề dịch vụ thông tin, công nghệ thông tin và tiếp thị quảng cáo. Thu nhập trong ngành công nghệ thông tin từ xưa tới nay luôn cao. Mức lương của ngành Quản lý thông tin tùy theo số năm bạn thao tác mà sẽ tăng dần :

– Đối với những những bạn sinh viên mới tốt nghiệp ra trường làm ở vị trí nhân viên cấp dưới quản trị, nhân viên cấp dưới công nghệ IT, nhân viên cấp dưới ứng dụng thì mức lương từ 6-10 triệu / tháng

– Với những việc làm chuyên về nghiên cứu và phân tích những ứng dụng, nghiên cứu và phân tích cơ sở tài liệu, hay ở những vị trí cao hơn là nhân viên thì bạn hoàn toàn có thể nhận được mức lương 15-25 triệu / tháng

– Đối với những người có nhiều năm kinh nghiệm tay nghề trong ngành và tích góp dày dạn kiến thức và kỹ năng thì mức lương của họ rất mê hoặc, cao ngang ngửa với lương cứng của một giám đốc công ty. Những người thâm niên như vậy sẽ ở vị trí nhân viên cấp cao, nhân viên điều phối, nhóm trưởng, và mức lương của họ là 25-33 triệu / tháng .

Hy vọng với những thông tin mà timviec365.vn đưa ra ở trên, bạn đã hiểu rõ về ngành Quản lý thông tin là gì rồi. Chúc bạn suôn sẻ và thành công xuất sắc trên con đường xu thế nghề nghiệp tương lai của bạn !

Từ khóa tương quan
Chuyên mục

Nguồn: timviec365.vn

Tin liên quan

Công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục 16 sản phẩm, dòng sản phẩm Công nghệ thông tin trọng điểm

khoicntt

Review Hệ thống thông tin quản lý – Sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh tế và công nghệ thông tin – Thi tuyen sinh – ICAN

khoicntt

10 lý do để bạn chọn ngành công nghệ thông tin

khoicntt

Leave a Comment