Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành hệ thống thông tin quản lý là gì? 7340405- Ra trường làm gì? |AUM Việt Nam

Ngành hệ thống thông tin quản lý là gì ? Ngành hệ thống thông tin quản lý xử lý yếu tố gì ? Đặc điểm của ngành hệ thống thông tin quản lý là gì ? Học ngành hệ thống thông tin quản lý ra trường làm gì ? Học ngành hệ thống thông tin quản lý ở đâu ?. .. . .

Ngành hệ thống thông tin quản lý là gì ?

Ngành hệ thống thông tin quản lý có tên tiếng anh là management information system ( MIS ), là ngành có tương quan rộng đến những ngành nghề dịch vụ thông tin, công nghệ thông tin, kinh tế tài chính và quản lý. Ngành này thường dễ nhầm lẫn với những ngành tương quan như tin học, công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính .

Ngành hệ thống thông tin quản lý xử lý yếu tố gì ?

Một TT shopping muốn tăng cường thêm những loại sản phẩm đang cháy khách, và kiểm soát và điều chỉnh lại sắp xếp lại những loại sản phẩm còn tồn dư. Họ triển khai nghiên cứu và phân tích thông tin từ cơ sở tài liệu bán hàng, doanh thu để giúp những nhà quản trị ra quyết định hành động tương thích. Trong trường hợp này, thông tin đã được nghiên cứu và phân tích để sử dụng cho mục tiêu tăng thêm hiệu suất cao bán hàng cho TT shopping .

Thông tin không có giá trị nếu như không có mục đích sử dụng. Doanh nghiệp cần các thông tin có giá trị để giúp họ đưa ra những quyết định điều hành – kinh doanh hiệu quả hơn. Chính các kỹ sư MIS là người làm cho các thông tin (ở dạng thô, và nhiễu loạn) trở nên có giá trị.

Đặc điểm của ngành hệ thống thông tin quản lý là gì ?

 • Ngành hệ thống thông tin quản lý là ngành học về con người, công nghệ tiên tiến, tổ chức triển khai và mối quan hệ giữa những yếu tố này trong doanh nghiệp .
 • Ngành hệ thống thông tin quản lý tập trung chuyên sâu vào yếu tố về những hệ thông thông tin để tương hỗ một cách hiệu suất cao và hiệu suất cao hơn nữa cho việc ra quyết định hành động kinh doanh thương mại, cho việc thiết kế xây dựng chương trình quản lý tốt hơn .
 • Để đạt được mục tiêu này, hệ thống thông tin quản lý tập trung chuyên sâu vào việc vấn hành những hệ thống thông tin. Việc quan trọng không kém là nghiên cứu và phân tích những nguồn thông tin này để tương hỗ cho quy trình ra quyết định hành động, điều này cũng giúp cho doanh nghiệp hoạt động giải trí hiệu suất cao và tạo được lợi thế cạnh tranh đối đầu tốt hơn .
 • Và để việc nghiên cứu và phân tích thông tin để giúp cho quy trình ra quyết định hành động kinh doanh thương mại được tốt, yên cầu không chỉ là việc quản lý và vận hành hiệu suất cao hệ thống thông tin, mà cần yên cầu cả năng lực về quản lý, về kinh doanh thương mại .

Cử nhân, kỹ sư ngành Hệ thống thông tin quản lý có năng lực tham gia những nhóm tăng trưởng những hệ thống thông tin tự động hóa, năng lực chớp lấy và quản lý và vận hành, đổi khác những hệ thống thông tin tự động hóa, năng lực chớp lấy và quản lý và vận hành, biến hóa những hệ thống thông tin tin học hóa tương thích với yên cầu của sự tăng trưởng của tổ chức triển khai, nhà máy sản xuất hoặc học tiếp lên những trình độ cao hơn .
Vị trí hoàn toàn có thể đảm nhiệm : Phân tích hệ thống, tích hợp hệ thống ; Quản trị viên HTTT trong cơ quan, xí nghiệp sản xuất ; Lập trình viên CSDL ; Nhân viên giảng dạy và hướng dẫn nhân viên cấp dưới ở những bộ phận quản lý dự án Bất Động Sản trong những hướng ngành : giáo dụng điện tử, thương mại điện tử, cơ quan chính phủ điện tử, những hệ thống thông tin địa lý ( GIS ) ; Nghiên cứu viên, giảng viên .

Danh sách các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam có đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý:

 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Đại học Kinh tế quốc dân
 • Học viện Tài chính
 • Trường ĐH Lạc Hồng
 • Trường ĐH Công nghệ Thông tin
 • Trường ĐH Dân lập Tỉnh Bình Dương ( nhóm ngành Tin học )
 • Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Trường ĐH Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Viện đại học Mở Hà Nội (Nhóm ngành Công nghệ thông tin)
 • Cao đẳng nghề Asean (Nhóm ngành Công nghệ thông tin)
 • ………

Xem thêm: Ngành hệ thống thông tin quản lý thi khối nào?

Tin liên quan

Đề cương chi tiết học phần Công nghệ phần mềm (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM) – Tài liệu text

khoicntt

Các trường đại học có mã ngành Công nghệ thông tin

khoicntt

Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ

khoicntt

Leave a Comment