Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Đại học ngành Công nghệ thông tin hệ từ xa

đại học trực tuyến từ xa ngành công nghệ thông tin

Tổng quan chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin

Tên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Information Technology)

Bậc huấn luyện và đào tạo : Đại học – Hệ từ xa

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

Thời gian học: 3,5 năm
(Sinh viên tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học được xét miễn môn và rút ngắn thời gian đào tạo)

Kiến thức, năng lượng trình độ kỹ sư công nghệ thông tin

Kiến thức trình độ

Kiến thức cơ bản: Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức cơ bản, kiến thức đại cương bậc đại học: Lý luận chính trị, Toán cao cấp, Pháp luật đại cương, Ngoại ngữ. Có kiến thức về rèn luyện thể chất và giáo dục quốc phòng để tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Kiến thức cơ sở ngành: Có kiến thức chuyên môn vững vàng để thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành học:

  • Kiến thức về mạng lưới hệ thống giám sát ( Máy tính )
  • Tư duy lôgic tốt về lập trình và những ngôn từ lập trình
  • Kiến thức về cơ sở tài liệu, chiêu thức phong cách thiết kế nhìn nhận cơ sở tài liệu
  • Cấu trúc tài liệu và những giải thuật …

Kiến thức chuyên ngành: Hiểu biết sâu rộng và và vận dụng tốt các kiến thức chuyên ngành hẹp về:

  • Công nghệ Mạng
  • Công nghệ Đồ họa
  • Thiết kế và thiết kế xây dựng những mạng lưới hệ thống đo lường và thống kê, giải quyết và xử lý thông tin
  • Thiết kế, thiết kế xây dựng và khai thác những mạng lưới hệ thống tài liệu
  • Các công nghệ tăng trưởng ứng dụng ứng dụng .

Năng lực nghề nghiệp

Biết vận dụng tư duy thiết kế tổng hợp từ các kiến thức Cơ bản, cơ sở, chuyên ngành được đào tạo kết hợp với các kiến thức cá nhân tự trang bị vào các hoạt động chuyên môn: Khảo sát, thiết kế hệ thống thông tin, lập trình; thiết kế, lắp đặt và quản trị hệ thống mạng.

Có năng lực hiện thực hóa ( độc lập hoặc theo nhóm ) những nội dung của ý tưởng sáng tạo phong cách thiết kế về mạng lưới hệ thống thông tin .

Các kỹ năng và kiến thức được học

Kỹ năng cứng

Biết vận dụng tư duy phong cách thiết kế tổng họp từ những kiến thức và kỹ năng cơ bản, cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện và đào tạo phối hợp cùng với những kiến thức và kỹ năng cá thể tự trang bị vào những hoạt động giải trí trình độ .

Có năng lực độc lập nghiên cứu và điều tra, truyền đạt những ứng dụng Công nghệ thông tin .

Có năng lượng khảo sát phong cách thiết kế thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống thông tin, phong cách thiết kế tiến hành những mạng lưới hệ thống mạng máy tính và những mạng lưới hệ thống nhúng .
Có năng lực tìm hiểu và khám phá, vận dụng khai thác và chuyển giao những mẫu sản phẩm Công nghệ Thông tin .

Có năng lực tham gia những ứng dụng về dịch vụ hành chính công ( chính phủ nước nhà điện tử ), tiến hành quản lý và vận hành khai thác Thương mại điện tử .

Kỹ năng mềm

Có kiến thức và kỹ năng thao tác theo nhóm : Có năng lực tham gia tích cực, có hiệu suất cao, đúng công dụng trong những nhóm dự án Bất Động Sản tiến hành về Công nghệ thông tin, năng động phát minh sáng tạo trong việc làm .

Có kỹ năng và kiến thức tiếp xúc hiệu suất cao, viết và trình diễn những báo cáo giải trình sử dụng hiệu suất cao những công cụ và phương tiện đi lại văn minh .

Có năng lực quản trị dự án Bất Động Sản Công nghệ thông tin, quản trị thời hạn và điều hành quản lý việc làm hiệu suất cao .

Vị trí thao tác của sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin

Giảng dạy Công nghệ thông tin tại những trường Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và những trường đại trà phổ thông ( cần thêm chửng chỉ nhiệm vụ sư phạm ) .

Nghiên cứu Khoa học thuộc những ngành : Công nghệ phần mềm, công nghệ mạng và những mạng lưới hệ thống nhúng ở những viện điều tra và nghiên cứu, những TT và cơ quan điều tra và nghiên cứu của những Bộ, ngành, những trường Đại học và Cao đẳng …

Làm việc ở bộ phận Công nghệ thông tin hoặc ứng dụng Công nghệ thông tin của cảc đơn vị chức năng có nhu yếu ( hành chính sự nghiệp, viễn thông, điện lực, đường sẳt, thiết kế xây dựng … ). Đặc biệt so với những mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước, kinh tế tài chính, thương mại .

Làm việc trong những công ty sản xuất, gia công ứng dụng trong nước cũng như quốc tế .

Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông, hệ thống nhúng.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin sau khi tốt nghiệp có đủ năng lượng học tập nâng cao trình độ trình độ nghề nghiệp.

Đủ trình độ tham gia những khóa học, tu dưỡng nâng cao thời gian ngắn và dài hạn để nâng cao update kỹ năng và kiến thức .

Đủ trình độ học bậc sau đại học ( Thạc sỹ, Tiến sỹ ) chuyên ngành Công nghệ thông tin tại những Viện, Trường trong và ngoài nước .

Xem thêm: Top 5 trường đào tạo ngành Quan hệ công chúng tốt nhất tại TP HCM 2022

Nguồn: euni.edu

Tin liên quan

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

khoicntt

Top 10 ngành “ra là có việc” tại Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

khoicntt

Liên thông trung cấp lên đại học ngành Công nghệ thông tin

khoicntt

Leave a Comment