Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Các đề tài – dự án – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội –

Các đề tài – dự án – Khoa Công Nghệ Thông Tin

Hàng năm, giảng viên của Khoa Công nghệ thông tin thực hiện số lượng lớn các đề tài, dự án từ các cấp khác nhau. Ở dưới là danh sách một số các đề tài, dự án tiêu biểu đang và đã thực hiện trong thời gian gần đây.

 Công Nghệ Thông Tin

 • Hướng tới tài nguyên mở sử dụng dịch vụ,  European Commision tài trợ, (2016 – 2018)
 • Cải tiến chất lượng dịch máy thống kê dựa vào thông tin cú pháp phụ thuộc, ĐHQG Hà Nội, (2015 – )
 • Mô hình hóa mã nguồn cho các ứng dụng tại AIT, Mitani Sangyo nhằm đánh giá độ phức tạp và giảm thiểu rủi ro khi chỉnh sửa và nâng cấp. Do công ty Mitani Sangyo, Nhật Bản tài trợ, (2015 – 2016)
 • Phát triển các phương pháp tối ưu giải quyết bài toán liên quan đến chuỗi protein, đề tài ĐHQGHN, (2015 – 2017)

 • Ứng dụng công nghệ bảo đảm an ninh, an toàn mạng và bí mật thông tin ở mức cao để phát triển bộ giải pháp an toàn an ninh mạng LAN cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, (2015 – )
 • Phân tích ngôn ngữ tự nhiên và trích rút tri thức từ dữ liệu văn bản song ngữ ứng dụng cho dịch máy thống kê, NAFOSTED, (2014 – )
 • Nghiên cứu xây dựng phần mềm công cụ để phát triển các ứng dụng thu thập và xử lý số liệu trong các hệ thống giám sát tập trung, (2014 – 2015)
 • “Giải pháp nền tảng cho hệ thống tích hợp dữ liệu lớn và không đồng nhất”, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội, (2014 – 2015)
 • “Tăng tốc truyền trực tuyến tệp tin video lớn với định dạng MP4 bằng phương pháp lấy trước thông tin mào đầu”, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội, (2014 – 2015)
 • Kiểm chứng sự tương đương của các mô hình phần mềm. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, (2014 – 2016)
 • Cơ sở hình thức và công cụ hỗ trợ cho thao tác mô hình trong phát triển phần mềm hướng mô hình. Đề tài ĐHQGHN, (2014 – 2016)
 • Phân tích chương trình và ứng dụng trong kiểm chứng phần mềm, Nafosted, (2014 – 2016)
 • Các phương pháp nhanh giải các bài toán phân tích mối quan hệ giữa các trình tự cho các tập dữ liệu lớn, Quỹ phát triển KHCN Quốc gia, (2014 – 2016)
 • Xây dựng hệ thống hướng dịch vụ hỗ trợ kiểm lỗi chính tả và phát hiện sao chép văn bản, ĐHQG Hà Nội, (2014 – )

 • Hệ thống giám sát và cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, (2014 – )
 • Mô hình hóa mức độ ô nhiễm không khí sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám và quan trắc đa nguồn, đa thời gian, đa độ phân giải, Trung tâm nghiên cứu châu Á tài trợ, (2014 – )
 • “Cải tiến dựa trên thiết kế liên tầng cho giao thức SCTP trong mạng MANET”, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội, (2013 – 2014)
 • Các phương pháp và công cụ phân tích chương trình và ứng dụng trong đào tạo, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, (2013 – 2015)
 • Xây dựng hệ gen hoàn chỉnh của một cá hể người Việt, đề tài trọng điểm ĐHQGHN, (2013 – 2015)
 • Phát triển thử nghiệm hệ thống cảnh báo cháy sử dụng mạng cảm biến không dây. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, (2013 – 2014)
 • Nghiên cứu các phương pháp phân tích, tổng hợp quan điểm cộng đồng mạng và xây dựng ứng dụng thử nghiệm, ĐHQG Hà Nội, (2012 – 2015)
 • Xây dựng hệ thống cung cấp video 360 độ trên bản đồ trực tuyến cho một số đường phố chính của Hà Nội, (2012 – )
 • “Điều khiển tốc độ dựa trên thông số tầng MAC cho giao thức tầng giao vận trong mạng không dây đa bước”, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội, (2012 – 2013)
 • Các phương pháp và công cụ cho đảm bảo chất lượng các ứng dụng dựa trên thành phần tại Công ty Mitani Sangyo. Do công ty Mitani Sangyo, Nhật Bản tài trợ, (2012 – 2013)
 • Nghiên cứu và phát triển công cụ hỗ trợ việc phát hiện sớm bùng nổ sự kiện trên mạng xã hội Facebook, (2012 – )
 • Nghiên cứu một số phương pháp tóm tắt văn bản tự động trên máy tính áp dụng cho tiếng Việt, dự án MOST, (2012 – )
 • Nghiên cứu phát triển các phương pháp và kỹ thuật xử lý chữ Nôm/Hán Nôm, triển khai nhúng trong các thiết bị di động, ĐHQGHN, (2012 – 2015)
 • Nghiên cứu đặc tả chức năng và thiết kế thiết bị VNUpad để truy cập thư viện số và sử dụng đa chức năng cho sinh viên ĐHQGHN,  ĐHQGHN, (2012 – )
 • Các phương pháp học máy và ứng dụng, Đề tài khoa học cơ bản NAFOSTED, (2011 – 2013)
 • Phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu mềm dẻo trên nền điện toán đám mây, Panasonic tài trợ, (2011 – )
 • Nâng cao hiệu năng của một số giao thức định tuyến trong các mạng không dây. Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, (2011 – 2012)
 • Nghiên cứu và phát triển mô hình và giải pháp để cài đặt đặt một máy tìm kiếm tiếng Việt, (2010 – 2011)
 • Nghiên Cứu về Kiểm Chứng Phần Mềm trong Ngữ Cảnh Tiến Hóa, Nafosted, (2010 – 2012)
 • Phát triển các phương pháp và công cụ trợ giúp công nghệ phần mềm dựa trên thành phần, Đại học Quốc gia Hà Nội, (2010 – 2012)
 • Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống hỏi đáp Tiếng Việt ứng dụng trong truy vấn thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, (2010 – 2012)
 • Nghiên cứu và phát triển các mô hình, giải pháp hướng đến xây dựng máy tìm kiếm thực thể tiếng Việt, ĐHQG Hà Nội, (2010 – 2011)
 • Thu thập tự động ảnh vệ tinh lãnh thổ Việt Nam và ứng dụng, (2009 – 2011)
 • Nghiên cứu xây dựng quy trình cấp phát và kiểm soát hộ chiếu điện tử Việt Nam, (2009 – 2011)
 • Đề tài khoa học cơ bản, “Nghiên cứu các công nghệ tìm kiếm thông tin và truyền thông trên mạng ngang hàng”, NAFOSTED, (2009 – 2013)
 • “Xây dựng ứng dụng tìm kiếm thông tin dựa trên giao thức mạng ngang hàng”, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội, (2009 – 2010)
 • Dự án phát triển công cụ sinh bộ kiểm thử đơn vị tham số hóa dựa trên Java PathFinder do công ty Mitani Sangyo, Nhật Bản tài trợ, (2009 – )
 • Xây dựng các mô hình biến đổi axit amin cho vi rút, Quỹ phát triển KHCN Quốc Gia, (2009 – 2011)
 • Incremental Knowledge Acquisition for Natural Language Processing. IBM Faculty Award 2009, (2009 – )

Xem thêm: Phân biệt ngành công nghệ thông tin và khoa học máy tính?

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Sự khác biệt của ngành Công nghệ thông tin và ngành Khoa học máy tính

khoicntt

Ngành Công nghệ thông tin và những nỗi oan khó giải

khoicntt

Du học ngành Khoa học Máy tính

khoicntt

Leave a Comment