Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành An toàn thông tin

1.1 Về Kiến thức ngành an toàn thông tin

Chương trình trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức sau :

(1) Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận chính trị, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn; chú trọng các môn Toán học, Vật lý và Tin học để làm nền tảng cho sinh viên khi học kiến thức ngành.

(2) Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên những kiến thức về toán chuyên ngành, các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin như kỹ thuật và ngôn ngữ lập trình, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, công nghệ phần mềm, cơ sở an toàn thông tin, mật mã học cơ sở.

Bạn đang đọc: Ngành An toàn thông tin

(3) Kiến thức ngành: trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về An toàn thông tin như: các kỹ thuật mật mã nâng cao, an toàn mạng máy tính, an toàn hệ điều hành, an toàn các ứng dụng web, an toàn cơ sở dữ liệu, các kỹ thuật tấn công và xâm nhập mạng, mô hình bảo vệ và các kỹ thuật phòng thủ chống tấn công xâm nhập, quản trị mạng an toàn,

Lập trình web, lập trình mạng và ứng dụng di động, thiết kế các phần mềm và công cụ đảm bảo an toàn, quản lý và đánh giá điểm yếu, lỗ hổng, các kỹ thuật kiểm tra đánh giá an toàn, các vấn đề về chính sách, pháp luật và chuẩn hóa an toàn thông tin.

1.2 Về Kỹ năng

( 4 ) Áp dụng những những kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức ; sử dụng những công cụ khoa học kỹ thuật để nhận ra, nghiên cứu và phân tích, xử lý những yếu tố tương quan đến an toàn, bảo mật thông tin thông tin mạng ;

( 5 ) Thu thập, nghiên cứu và phân tích khám phá và tổng hợp những nhu yếu về bảo mật an ninh, bảo mật thông tin từ mạng lưới hệ thống thông tin để ship hàng công tác làm việc nghiên cứu và điều tra, kiến thiết xây dựng và tăng trưởng mạng lưới hệ thống an toàn, bảo mật an ninh thông tin ;

( 6 ) Thiết kế và tiến hành những ứng dụng bảo vệ an toàn thông tin cung ứng những nhu yếu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện kèm theo trong thực tiễn ;

( 7 ) Tìm kiếm, tiếp cận, ứng dụng hiệu suất cao và phát minh sáng tạo những kỹ thuật, kỹ năng và kiến thức và công cụ hiện đại để xử lý những yếu tố trong thực tiễn của ngành nghề dịch vụ An toàn thông tin .

1.3 Về Kỹ năng mềm

( 8 ) Có kỹ năng và kiến thức tiếp xúc và thuyết trình tốt bộc lộ qua việc trình diễn rõ ràng, tự tin và thuyết phục những yếu tố tương quan đến trình độ và những yếu tố kinh tế tài chính xã hội ;

( 9 ) Có kỹ năng và kiến thức thao tác nhóm, biết xây dựng và tổ chức triển khai tốt việc làm theo nhóm ;

( 10 ) Có những kỹ năng và kiến thức cá thể và phẩm chất nghề nghiệp trong việc xử lý yếu tố, tư duy phát minh sáng tạo, lập kế hoạch và tổ chức triển khai việc làm ;

( 11 ) Có giải pháp thao tác khoa học và chuyên nghiệp, tư duy mạng lưới hệ thống và tư duy nghiên cứu và phân tích và thao tác hiệu suất cao trong nhóm ( đa ngành ), hội nhập được trong môi trường tự nhiên quốc tế .

1.4 Về Năng lực tự chủ và trách nhiệm

( 12 ) Có thức nghề nghiệp, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, dữ thế chủ động phát minh sáng tạo, có ý thức và năng lượng hợp tác trong việc làm ;

( 13 ) Có năng lực tự xu thế, thích nghi với những môi trường tự nhiên thao tác khác nhau ; tự học tập, tích góp kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm tay nghề để nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ ;

( 14 ) Có sáng tạo độc đáo trong quy trình triển khai trách nhiệm được giao ; có năng lực đưa ra được Tóm lại về những yếu tố nhiệm vụ và kỹ thuật phức tạp về công nghệ tiên tiến kinh tế tài chính ;

(15) Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể và đánh giá, cải tiến các hoạt động chuyên môn.

1.5 Về Hành vi đạo đức

( 16 ) Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết thao tác tập thể theo nhóm, theo dự án Bất Động Sản, mê hồn khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lượng trình độ ;

( 17 ) Hiểu biết về những giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những yếu tố đương đại, hiểu rõ vai trò của những giải pháp kỹ thuật trong toàn cảnh kinh tế tài chính, thiên nhiên và môi trường, xã hội toàn thế giới và trong toàn cảnh riêng của quốc gia ;

( 18 ) Ý thức được sự thiết yếu phải liên tục học tập nâng cao trình độ, có năng lượng trình độ và năng lực ngoại ngữ để tự học suốt đời .

1.6 Về Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

( 19 ) Đạt trình độ tiếng Anh 450 điểm TOEIC quốc tế hoặc tương tự ;

( 20 ) Có năng lực sử dụng tiếng Anh Giao hàng học tập, nghiên cứu và điều tra, hoà nhập nhanh với hội đồng công nghệ thông tin khu vực và quốc tế sau khi ra trường .

( 21 ) Có năng lực sử dụng tiếng Anh tốt trong những hoạt động giải trí tương quan đến nghề nghiệp được giảng dạy .

1.7   Về Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên ngành An toàn thông tin sau khi tốt nghiệp ra trường có năng lực thao tác tại những đơn vị chức năng / bộ phận chuyên về Công nghệ thông tin và mạng cũng như những cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp ứng dụng CNTT như :

Những cơ quan cơ quan chính phủ, những cơ quan thuộc những ngành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, bảo hiểm, viễn thông, nguồn năng lượng điện, dầu khí, thương mại, giao thông vận tải vận tải đường bộ … với những vị trí việc làm :

a. Quản trị bảo mật thông tin sever và mạng

b. Bảo mật hệ quản lý và cơ sở tài liệu

c. Phân tích, tư vấn, phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống thông tin bảo vệ an toàn

d. Kiểm tra, nhìn nhận an toàn thông tin cho mạng và mạng lưới hệ thống

e. Rà quét lỗ hổng, điểm yếu và giải quyết và xử lý sự cố an toàn thông tin

f. Lập trình và phát triển ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin

Sau một thời hạn tích luỹ kinh nghiệm tay nghề, Kỹ sư An toàn thông tin có đủ năng lực đảm nhiệm những chức vụ quản trị về an toàn thông tin, như Trưởng nhóm hoặc Giám đốc bộ phận bảo vệ an toàn thông tin .

– Có năng lượng thao tác ở vị trí cán bộ điều tra và nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về An toàn thông tin tại những Viện, Trung tâm điều tra và nghiên cứu và những cơ sở giảng dạy ;

– Có thể học tiếp lên trình độ sau đại học ở trong nước và quốc tế trong ngành nghề dịch vụ công nghệ thông tin ( An toàn, bảo mật thông tin thông tin ) .

Xem thêm: Ngành khoa học dữ liệu ra trường làm gì?

Tin liên quan

Có nên xét tuyển Công nghệ thông tin bằng học bạ?

khoicntt

Xem điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn 2022 chính thức

khoicntt

Du học Mỹ ngành khoa học máy tính – ngành học xu thế trong kỉ nguyên số 4.0

khoicntt

Leave a Comment