Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Tổng quan ngành Khoa học Máy tính

1.1 Mục tiêu đào tạo ngành khoa học máy tính

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Khoa học máy tính phải phân phối những nhu yếu sau :

– Có kỹ năng và kiến thức cơ bản và nâng cao về khoa học máy tính và công nghệ thông tin, có năng lực phong cách thiết kế những mạng lưới hệ thống xử lý tính toán phức tạp, những ứng dụng có chất lượng khoa học và công nghệ cao, thử nghiệm, quản trị những mạng lưới hệ thống máy tính, những mạng lưới hệ thống tin học .

– Có khả năng triển khai xây dựng các hệ thống ứng dụng tin học và phân tích, thiết kế xây dựng các phần mềm có giá trị thực tiễn cao, có tính sáng tạo, đặc biệt là các ứng dụng thông minh dựa trên việc xử lý tri thức, xử lý ngữ nghĩa và ngôn ngữ tự nhiên.

Khoa học Máy tính

– Có năng lực tự học học tập, nghiên cứu và phân tích độc lập và nghiên cứu và điều tra những yếu tố nâng cao về ngành Công nghệ thông tin và ứng dụng tương quan ; hoàn toàn có thể liên tục học tập ở bậc giảng dạy sau đại học .

– Có năng lực xử lý những yếu tố phức tạp trong những trường hợp phát sinh trong quy trình thao tác, nghiên cứu và phân tích và đề xuất kiến nghị giải pháp tương thích với trong thực tiễn để xử lý. Có năng lực thiết lập những tiềm năng khả thi, lập kế hoạch tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn để triển khai xong việc làm được giao .

– Có năng lực tiếp xúc xã hội, thao tác hợp tác, thao tác nhóm và thao tác trong một tổ chức triển khai ; có năng lực vận dụng những kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng và kinh nghiệm tay nghề để xử lý những trường hợp nghề nghiệp khác nhau .

– Có trình độ tiếng Anh tốt, hoàn toàn có thể tiếp xúc, thao tác với những chuyên viên, đồng nghiệp quốc tế .

1.2 Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính hoàn toàn có thể thao tác ở những khoanh vùng phạm vi và ngành nghề dịch vụ khác nhau như :

1) Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt các đề án công nghệ thông tin đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học,….

2 ) Có thể thao tác với vai trò là một Chuyên viên lập dự án Bất Động Sản, lên kế hoạch, hoạch định chủ trương tăng trưởng những ứng dụng tin học, hoặc một lập trình viên tăng trưởng những ứng dụng mạng lưới hệ thống .

3 ) Làm việc trong những công ty sản xuất, gia công ứng dụng trong nước cũng như quốc tế. Làm việc tại những công ty tư vấn đề xuất giải pháp, kiến thiết xây dựng và bảo dưỡng những mạng lưới hệ thống thông tin hoặc thao tác tại bộ phận công nghệ thông tin .

4 ) Cán bộ điều tra và nghiên cứu khoa học và ứng dụng Công nghệ thông tin ở những viện, TT điều tra và nghiên cứu, cơ quan nghiên cứu và điều tra của những Bộ, Ngành, những trường đại học, cao đẳng .

5 ) Giảng dạy những môn tương quan đến khoa học máy tính tại những trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và những trường đại trà phổ thông .

1.3 Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo

– Chương trình huấn luyện và đào tạo ngành Khoa học máy tính theo học chế tín chỉ phải nhằm mục đích Giao hàng thực thi tiềm năng đào tạo và giảng dạy, vừa phân phối nền tảng kiến thức và kỹ năng, chiêu thức tư duy và phong thái thao tác văn minh, hiệu suất cao vừa phải khuynh hướng năng lực ứng dụng của sinh viên .

– Các kiến thức cơ sở được đặt trọng tâm, các kiến thức chuyên môn sẽ được giới thiệu và truyền đạt trên cơ sở nguyên lý chung, tạo điều kiện cho sinh viên tăng cường động cơ tự nghiên cứu tìm tòi, giúp sinh viên hình thành căn bản vững chắc cho việc phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn, tăng cường khả năng thích nghi tốt với thực tế làm việc.

– Chương trình huấn luyện và đào tạo ngành Cử nhân Khoa học máy tính mang tính liên ngành, tính nghiên cứu và điều tra và tính ứng dụng cao, tương thích với nhu yếu nhân lực Công nghệ thông tin của xã hội lúc bấy giờ ..

– Chương trình gần với chương trình giảng dạy ngành Khoa học máy tính của nhiều trường đại học trên quốc tế để hoàn toàn có thể hợp tác quốc tế và huấn luyện và đào tạo nâng cao sau này. Trong tương lai hoàn toàn có thể có nhiều hình thức giảng dạy ngoài chính quy nhưng toàn bộ đều có chung một chương trình huấn luyện và đào tạo thống nhất với chất lượng huấn luyện và đào tạo như nhau .

Xem thêm: Ngành khoa học máy tính học ở đâu?

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Ngành Quản lý thông tin ra làm gì? 7320205-Ngành tiềm năng của tương lai – Khối ngành Công nghệ thông tin

khoicntt

Khoa học máy tính là gì ? Những điều cần biết về cơ hội việc làm

khoicntt

Lý thuyết Tin học 10 Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet hay, ngắn gọn

khoicntt

Leave a Comment