Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Cử Nhân Công nghệ Thông tin Văn Bằng 2 | Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin – CITD

CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỆ VĂN BẰNG 2

Cử nhân Văn bằng 2 ngành Công nghệ Thông tin dành cho những người đã có một Bằng Đại học

Hiện nay cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng về công nghệ thông tin tại Việt nam,  sự gia tăng nhanh chóng các doanh nghiệp công nghệ thông tin và tin học viễn thông lớn của nước ngoài đầu tư vào Việt Nam đòi hỏi một số lượng lớn nhân lực trong ngành công nghệ thông tin có tính chuyên nghiệp cao.

Hình thức giảng dạy Văn Bằng ĐH thứ 2 được cho phép người học triển khai quy đổi trình độ nghề nghiệp, tạo năng lực tăng trưởng kỹ năng và kiến thức những chuyên ngành khác so với chuyên ngành đã huấn luyện và đào tạo trước đó. Đặc biệt, người học hoàn toàn có thể vừa đi làm vừa theo học cho đến khi tốt nghiệp với thời hạn giảng dạy từ 2 đến 2.5 năm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin là một trường thành viên của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Công nghệ Thông tin có trách nhiệm huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao góp thêm phần tích cực vào sự tăng trưởng của nền công nghiệp công nghệ thông tin Nước Ta, đồng thời thực thi nghiên cứu và điều tra khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến và phát triển, đặc biệt quan trọng là hướng vào những ứng dụng nhằm mục đích góp thêm phần tăng nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa quốc gia .

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin giảng dạy những cử nhân ngành Công nghệ thông tin nắm vững những kỹ năng và kiến thức cơ bản và trình độ sâu về công nghệ thông tin ( CNTT ) ; phân phối những nhu yếu về điều tra và nghiên cứu tăng trưởng và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội ; có năng lượng tham mưu, tư vấn và có năng lực tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm với tư cách của một nhân viên trong nghành nghề dịch vụ CNTT. CTĐT khuynh hướng đến việc giúp người học biến hóa tiềm năng nghề nghiệp, có năng lực vận dụng những kỹ năng và kiến thức CNTT ứng dụng vào nghành trình độ đã có ( nghành nghề dịch vụ thuộc văn bằng thứ nhất ) ; khuynh hướng đến việc giúp người học hoàn toàn có thể học tập linh động từ xa qua mạng nhưng vẫn bảo vệ rất đầy đủ kỹ năng và kiến thức .
Bên cạnh đó, trên cơ sở những kiến thức và kỹ năng được trang bị ở trình độ ĐH, người học có đủ năng lượng từng bước triển khai xong năng lực độc lập điều tra và nghiên cứu, tự tu dưỡng và liên tục lên học những trình độ cao hơn .

2. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Hình thức huấn luyện và đào tạo : Từ xa .
Thời gian giảng dạy : 2.5 năm .

3. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Chương trình giảng dạy được vận dụng cho những học viên đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Văn bằng Đại học thứ hai hệ từ xa ngành Công nghệ Thông tin khóa tuyển 2019 trở đi .

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

4.1. Các khối kiến thức

Khối kiến thức

S ố tín chỉ

Tỷ lệ

Ghi chú

Khối kỹ năng và kiến thức giáo dục đại cương Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên 8 10.67 % 8 TC
Khối kiến thức và kỹ năng giáo dục chuyên nghiệp Cơ sở nhóm ngành 22 76.00 % 57 TC
Cơ sở ngành 19
Chuyên ngành 16
Tốt nghiệp Khóa luận hoặc các chuyên đề tốt nghiệp 10 13.33 % 10 TC

Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa

75

100 %

4.2. Khối kiến thức giáo dục đại cương

Tổng cộng 08 tín chỉ .

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1 . IT001 Nhập môn Lập trình 4 3 1
2 . MA004 Cấu trúc rời rạc 4 4 0

4.3. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

4.3.1. Nhóm các môn học cơ sở nhóm ngành

Các môn học thuộc nhóm các môn học cơ sở nhóm ngành là bắt buộc đối với tất cả sinh viên. Tổng cộng 22 tín chỉ, gồm các môn học trong bảng sau:

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1. IT002 Lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng 4 3 1
2 . IT003 Cấu trúc tài liệu và giải thuật 4 3 1
3 . IT004 Cơ sở tài liệu 4 3 1
4 . IT005 Nhập môn mạng máy tính 4 3 1
5 . IT012 Tổ chức và cấu trúc máy tính II 4 3 1
6 . IT009 Giới thiệu ngành 2 2 0

Tổng số tín chỉ

22

4.3.2. Nhóm các môn học cơ sở ngành

Các môn học thuộc nhóm các môn học cơ sở ngành bắt buộc đối với sinh viên ngành Công nghệ Thông tin. Tổng cộng 19 tín chỉ, gồm 5 môn học trong bản sau:

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1 . IE101 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 3 2 1
2 . IE103 Quản lý thông tin 4 3 1
3 . IE104 Internet và công nghệ tiên tiến Web 4 3 1
4 . IE105 Nhập môn bảo vệ và bảo mật an ninh thông tin 4 3 1
5 . IE106 Thiết kế giao diện người dùng 4 3 1

Tổng số tín chỉ

19

4.3.3. Nhóm các môn học chuyên ngành

Sinh viên được chọn môn học chuyên ngành tự do sao cho tổng số tín chỉ >=16 và sinh viên được học các môn học thuộc danh mục 4.3.3.5 tích lũy không quá 10 tín chỉ.

Bao gồm 4 hướng có vai trò như nhau, trong đó có 1 số ít môn thuộc 1 hướng sẽ được gom cụm .

4.3.3.1. Hướng ứng dụng CNTT để phân tích dữ liệu định lượng trợ giúp hoạt động doanh nghiệp

STT

Mã môn

Tên môn

TC

LT

TH

1 . IE201 Xử lý tài liệu thống kê 3 3 0
2 . IE212 Công nghệ Dữ liệu lớn 4 3 1
3 . IS217 Kho tài liệu và OLAP 3 3 0
4 . IS254 Hệ tương hỗ ra quyết định hành động 3 3 0
5 . IE221 Kỹ thuật lập trình Python 4 3 1
6 . IE224 Phân tích tài liệu 4 3 1
7 . IE309 Thực tập doanh nghiệp 2 2 0
Và những môn khác theo đề xuất của Khoa / Bộ môn

4.3.3.2. Hướng ứng dụng CNTT quản lý, giám sát, tư vấn các hoạt động doanh nghiệp

STT

Mã môn

Tên môn

TC

LT

TH

1 . IE202 Quản trị doanh nghiệp 3 3 0
2 . IE203 Hệ thống quản trị qui trình nhiệm vụ 4 3 1
3 . IS208 Quản lý dự án Bất Động Sản công nghệ thông tin 4 3 1
4 . IS336 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 4 3 1
5 . IE301 Quản trị quan hệ người mua 3 3 0
6 . IE302 Kiến trúc và tích hợp hệ thống 3 3 0
7 . IE102 Các công nghệ tiên tiến nền 3 2 1
Và những môn khác theo ý kiến đề nghị của Khoa / Bộ môn

4.3.3.3. Hướng ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ Web

STT

Mã môn

Tên môn

TC

LT

TH

1.

IE204 Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ( SEO ) 4 3 1
2 . IE213 Kỹ thuật tăng trưởng hệ thống Web 4 3 1
3 . IS353 Mạng xã hội 3 3 0
4 . IS334 Thương mại điện tử 3 3 0
5 . IE303 Công nghệ Java 4 3 1
6 . IE307

Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động

4 3 1
Và những môn khác theo đề xuất của Khoa / Bộ môn

4.3.3.4. Hướng ứng dụng CNTT vào Tài nguyên – Môi trường, Địa lý, …

STT

Mã môn

Tên môn

TC

LT

TH

1 . IS251 Nhập môn hệ thống thông tin địa lý 4 3 1
2 . IS352 Hệ cơ sở tài liệu khoảng trống 4 3 1
3 . IS351 Phân tích khoảng trống 4 3 1
4 . IE205 Xử lý ảnh vệ tinh 3 3 0
5 . IE304 Hệ thống xác định toàn thế giới 3 3 0
6 . IE305 Tin học môi trường tự nhiên 2 2 0
Và những môn khác theo ý kiến đề nghị của Khoa / Bộ môn

4.3.3.5. Danh sách một số môn được đề xuất chọn lựa thuộc các Khoa khác

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

Ghi chú

1 . NT213 Bảo mật web và ứng dụng 3 2 1
2 . SE108 Kiểm chứng ứng dụng 3 2 1
3 . SE401 Mẫu phong cách thiết kế 3 0 0

4.4. Khối kiến thức tốt nghiệp

Sinh viên phải chọn một trong hai hình thức sau để triển khai xong khối kỹ năng và kiến thức tốt nghiệp :
Hình thức 1 : Thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ( 10 tín chỉ ) .
Hình thức 2 : Học những môn học chuyên đề tốt nghiệp thay thế sửa chữa cho khóa luận tốt nghiệp để tích góp tối thiểu 10 tín chỉ .

4.4.1. Khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên đủ điều kiện kèm theo làm Khóa luận tốt nghiệp theo qui chế của trường mới hoàn toàn có thể ĐK làm Khóa luận tốt nghiệp .

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1 . IE505 Khóa luận tốt nghiệp 10 10 0

4.4.2. Nhóm các môn học chuyên đề tốt nghiệp

Bắt buộc đối với sinh viên không đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp, SV phải tích lũy tối thiểu 10 TC. SV có thể chọn các môn học chuyên đề tốt nghiệp được Bộ môn quy định từ danh sách 4.3.3. Hoặc, sinh viên tự chọn các môn học trong bảng sau:

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1 . IE401 Tin-Sinh học 3 3 0
2 . IE402 Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều 4 3 1
3 . IE403 Khai thác tài liệu truyền thông online xã hội 3 3 0
4. IE405 Công nghệ nghiên cứu và phân tích tài liệu lớn 4 3 1
5 . IE406 Nhập môn ẩn thông tin và ứng dụng 3 3 0

Và các chuyên đề khác theo đề nghị của Khoa/ Bộ môn

5. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Kế hoạch giảng dạy mẫu được áp dụng cho kế hoạch học theo chuyên ngành có định hướng và tích lũy tính chỉ để tốt nghiệp. Điều kiện cần để sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập là tối thiểu 14 tín chỉ.

Học kỳ

Mã môn

Tên môn học

TC

LT

TH

Học kỳ 1

IT001 Nhập môn Lập trình 4 3 1
IT009 Giới thiệu ngành 2 2 0
IT002 Lập trình hướng đối tượng người dùng 4 3 1
IT003 Cấu trúc tài liệu và giải thuật 4 3 1
IE101 Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin 3 2 1

Tổng số tín chỉ HK1

17

Học kỳ

Mã môn

Tên môn học

TC

LT

TH

Học kỳ 2

IT004 Cơ sở tài liệu 4 3 1
IT005 Nhập môn mạng máy tính 4 3 1
IT012 Tổ chức và cấu trúc máy tính II 4 3 1
MA004 Cấu trúc rời rạc 4 4 0

Tổng số tín chỉ HK3

16

Học kỳ

Mã môn

Tên môn học

TC

LT

TH

Học kỳ

3

IE103 Quản lý thông tin 4 3 1
IE104 Internet và công nghệ tiên tiến Web 4 3 1
IE106 Thiết kế giao diện người dùng 4 3 1

Các môn học chuyên ngành(*)

³ 4

Tổng số tín chỉ HK4

16

Học kỳ

Mã môn

Tên môn học

TC

LT

TH

Học kỳ

4

IE105 Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin 4 3 1
Các môn học chuyên ngành(*)

≥ 12

Tổng số tín chỉ HK6

≥ 16

Học kỳ

Mã môn

Tên môn học

TC

LT

TH

Học kỳ

5

Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức

IE505 Hình thức 1 : Khóa luận tốt nghiệp

10

0

10

Hình thức 2 : Chuyên đề tốt nghiệp

≥ 10

Tổng số tín chỉ HK8

10

0

10

Tổng số tín chỉ toàn khóa

≥ 75

Ghi chú: Các môn học chuyên ngành được hướng dẫn tại mục 4.3.3

6. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Để được công nhận tốt nghiệp, sinh viên phải thỏa tích lũy tối thiểu 75 tín chỉ như đã mô tả ở mục 4 (Chương trình Đào tạo).

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng: “ Cử nhân Văn bằng Đại học thứ 2 – Chương trình từ xa qua mạng ”.

Tin liên quan

Ngành Khoa học máy tính-7480101 – ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

khoicntt

Thông tin tuyển sinh trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên năm 2019 – 2020

khoicntt

Ngành Công nghệ thông tin khối D thi trường nào? Các trường đại học công nghệ thông tin khối D

khoicntt

Leave a Comment