Khối ngành Công nghệ thông tin
ĐIỂM CHUẨN

Thông báo điểm trúng tuyển Phương thức xét theo điểm thi THPT năm 2020 | Tuyển sinh

Thông báo điểm trúng tuyển Phương thức xét theo điểm thi THPT năm 2020. Môn nhân thông số 2, môn điều kiện kèm theo

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN thông báo điểm trúng tuyển 

7220201 Ngôn ngữ Anh D01 ; D11 Anh 33,25

27310630 Nước Ta học ( Chuyên ngành : Du lịch và lữ hành )A01 ; C00 ; C01 ; D01 A01, D01: Anh C00, C01: Văn 31,75

37310630 Nước Ta học ( Chuyên ngành : Du lịch và quản trị du lịch )A01 ; C00 ; C01 ; D01 A01, D01: Anh C00, C01: Văn 32,75

47340101 Quản trị kinh doanh thương mại ( Chuyên ngành : Quản trị nguồn nhân lực )A00 ; A01 ; D01 A00: Toán A01, D01: Anh 34,25

57340115 Marketing A00 ; A01 ; D01 A00: Toán A01, D01: Anh 35,25

67340101 Quản trị kinh doanh thương mại ( Chuyên ngành : Quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn )A00 ; A01 ; D01 A00: Toán A01, D01: Anh 34,25

77340120Kinh doanh quốc tếA00 ; A01 ; D01 A00: Toán A01, D01: Anh 35,25

87340201 Tài chính – Ngân hàng A00 ; A01 ; D01 ; D07 A00: Toán A01, D01, D07: Anh 33,50

97340301 Kế toán A00 ; A01 ; C01 ; D01 A00, C01: Toán A01, D01: Anh 33,50

107380101 Luật A00 ; A01 ; C00 ; D01 A00, A01: Toán C00, D01: Văn 33,25

117720201 Dược học A00 ; B00 ; D07 Hóa 33 #

127220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 ; D04 ; D11 ; D55 D01, D11: Anh D04, D55: Tiếng Trung Quốc 31,50

137420201 Công nghệ sinh học A00 ; B00 ; D08 A00: Hóa B00, D08: Sinh 27,00

147520301 Kỹ thuật hóa học A00 ; B00 ; D07 Hóa 28,00

157480101 Khoa học máy tính A00 ; A01 ; D01 Toán 33,75

167480102 Mạng máy tính và truyền thông online tài liệu A00 ; A01 ; D01 Toán 33,00

177480103 Kỹ thuật ứng dụng A00 ; A01 ; D01 Toán 34,50

187520201 Kỹ thuật điện A00 ; A01 ; C01 Toán 28,00

197520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00 ; A01 ; C01 Toán 28,75

207520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00 ; A01 ; C01 Toán 28,00

217520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa A00 ; A01 ; C01 Toán 31,25

227580201 Kỹ thuật kiến thiết xây dựng A00 ; A01 ; C01 Toán 27,75

điểm trúng tuyển

237580101 Kiến trúc V00 ; V01  Vẽ HHMT ≥ 6,027

287340408 Quan hệ lao động ( Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức triển khai)A00 ; A01 ; C01 ; D01 A00, C01: Toán A01, D01: Anh 29,00

297810301 Quản lý thể dục thể thao ( Chuyên ngành kinh doanh thương mại thể thao và tổ chức triển khai sự kiện )A01 ; D01 ; T00 ; T01 A01, D01: Anh T00, T01: Năng khiếu TDTT, Năng khiếu TDTT ≥ 6,0 29,75

307810302 Golf A01 ; D01 ; T00 ; T01 A01, D01: Anh T00, T01: Năng khiếu TDTT, Năng khiếu TDTT ≥ 6,023

317310301 Xã hội học A01 ; C00 ; C01 ; D01 A01, D01: Anh C00, C01: Văn 29,25

327760101 Công tác xã hội A01 ; C00 ; C01 ; D01 A01, D01: Anh C00, C01: Văn 24,00

337850201 Bảo hộ lao động A00 ; B00 ; D07 ; D08 Toán 24,00

347510406 Công nghệ kỹ thuật thiên nhiên và môi trường ( Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường tự nhiên nước ) A00 ; B00 ; D07 ; D08 Toán 24,00

357440301 Khoa học thiên nhiên và môi trường ( Chuyên ngành Công nghệ môi trường tự nhiên, Quản lý tài nguyên vạn vật thiên nhiên ) A00 ; B00 ; D07 ; D08 Toán 24,00

367460112 Toán ứng dụng A00 ; A01 Toán ≥ 5,024

377460201 Thống kê A00 ; A01 Toán ≥ 5,024

387580105 Quy hoạch vùng và đô thị A00 ; A01 ; V00 ; V01 A00, A01: Toán V00, V01: Vẽ HHMT 24,00

397580205 Kỹ thuật thiết kế xây dựng khu công trình giao thông vận tải A00 ; A01 ; C01 Toán 24,00

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

1 F7220201 Ngôn ngữ Anh – Chương trình Chất lượng cao D01; D11 Anh 30,75

2 F7310630 Nước Ta học ( Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch ) – Chương trình Chất lượng cao A01 ; C00 ; C01 ; D01 A01, D01: Anh C00, C01: Văn 28,00

3 F7340101 Quản trị kinh doanh thương mại ( Chuyên ngành : Quản trị nguồn nhân lực ) – Chương trình Chất lượng cao A00 ; A01 ; D01 A00:  Toán A01, D01: Anh 33,00

4 F7340115 Marketing – Chương trình Chất lượng cao A00 ; A01 ; D01 A00:  Toán A01, D01: Anh 33,00

5 F7340101 Quản trị kinh doanh thương mại ( Chuyên ngành : Quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn ) – Chương trình Chất lượng cao A00 ; A01 ; D01 A00:  Toán A01, D01: Anh 31,50

6 F7340120 Kinh doanh quốc tế – Chương trình Chất lượng cao A00 ; A01 ; D01 A00:  Toán A01, D01: Anh 33,00

7 F7340201 Tài chính – Ngân hàng – Chương trình Chất lượng cao A00 ; A01 ; D01 ; D07 A00: Toán A01, D01, D07: Anh 29,25

8 F7340301 Kế toán – Chương trình Chất lượng cao A00 ; A01 ; C01 ; D01 A00, C01: Toán A01, D01: Anh 27,50

9 F7380101 Luật – Chương trình Chất lượng cao A00 ; A01 ; C00 ; D01 A00, A01: Toán C00, D01: Văn 29,00

10 F7420201 Công nghệ sinh học – Chương trình Chất lượng cao A00 ; B00 ; D08 A00: Hóa  B00, D08: Sinh 24

11 F7480101 Khoa học máy tính – Chương trình Chất lượng cao A00 ; A01 ; D01 Toán 30,00

12 F7480103 Kỹ thuật ứng dụng – Chương trình Chất lượng cao A00 ; A01 ; D01 Toán 31,50

13 F7520201 Kỹ thuật điện – Chương trình Chất lượng cao A00 ; A01 ; C01 Toán 24,00

14 F7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chương trình Chất lượng cao A00 ; A01 ; C01 Toán 24,00

15 F7520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa – Chương trình Chất lượng cao A00 ; A01 ; C01 Toán 24,0

16 F7580201 Kỹ thuật thiết kế xây dựng – Chương trình Chất lượng cao A00 ; A01 ; C01 Toán 24,00

17 F7210403 Thiết kế đồ họa – Chương trình Chất lượng cao H00 ; H01 ; H02 Vẽ HHMT ,
– H00, H02 : Vẽ HHMT ≥ 6,0 ; Vẽ TTM ≥ 6,0
– H01 : Vẽ HHMT ≥ 6,024,00

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào:

– Thí sinh quốc tế ở những nước có ngôn từ chính là tiếng Anh không nhu yếu Chứng chỉ tiếng Anh nguồn vào quốc tế ;

– Thí sinh Nước Ta và thí sinh ở những nước không có ngôn từ chính là tiếng Anh : phải có Chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên hoặc tương tự ( còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2020 ) ; hoặc phải dự thi nhìn nhận năng lượng tiếng Anh bằng Hệ thống nhìn nhận năng lượng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế của TDTU để được xác nhận đủ điều kiện kèm theo tiếng Anh theo học chương trình ( trừ Ngành ngôn từ Anh phải có chứng từ IELTS 5.0 hoặc tương tự còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2020 ) .

1FA7220201 Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh D01 ; D11 Anh 25

2FA7340115 Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh A00 ; A01 ; D01 A00:  Toán A01, D01: Anh 25,50

3FA7340101 Quản trị kinh doanh thương mại ( Chuyên ngành : Quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn ) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh A00 ; A01 ; D01 A00: Toán A01, D01: Anh 25,00

4FA7420201 Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh A00 ; B00 ; D08 A00: Hóa B00, D08: Sinh 24,00

5FA7480101 Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh A00 ; A01 ; D01 Toán 24,00

6FA7480103 Kỹ thuật ứng dụng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh A00 ; A01 ; D01 Toán 24,00

7FA7520216 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh A00 A01 ; D01 Toán 24,00

8FA7580201 Kỹ thuật thiết kế xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh A00 ; A01 ; D01 Toán 24,00

9FA7340301 Kế toán ( chuyên ngành : Kế toán quốc tế ) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh A00 ; A01 ; C01 ; D01 A00, C01: Toán A01, D01: Anh 24,00

10FA7340201 Tài chính ngân hàng nhà nước – Chương trình đại học bằng tiếng Anh A00 ; A01 ; D01 ; D07 ; A00 : Toán A01, D01, D07 : Anh 24,00

11FA7340120 Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh A00 ; A01 ; D01A00 : Toán
A01, D01 : Anh 25,00

12FA7310630 Nước Ta học ( Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch ) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh A01 ; C00 ; C01 ; D01 A01, D01 : Anh C00, C01 : Văn24,00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG

1N7220201 Ngôn ngữ Anh – Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang D01 ; D11 Anh 26,00

2N7340115 Marketing – Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang A00 ; A01 ; D01 A00:  Toán A01, D01: Anh 26,00

3N7340101 NQuản trị kinh doanh thương mại, Chuyên ngành : Quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn – Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang A00 ; A01 ; D01 A00:  Toán A01, D01: Anh 26,00

4N7340301 Kế toán – Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang A00 ; A01 ; C01 ; D01 A00, C01: Toán A01, D01: Anh 25,00

5N7380101 Luật – Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang A00 ; A01 ; C00 ; D01 A00, A01: Toán C00, D01: Văn 25,00

6N7310630 Nước Ta học ( Chuyên ngành : Du lịch và lữ hành ) – Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang A01 ; C00 ; C01 ; D01A01, D01 : Anh C00, C01 : Văn 25,00

7N7480103 Kỹ thuật ứng dụng – Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang A00 ; A01 ; D01 Toán 25,00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC

1B7220201 Ngôn ngữ Anh – Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc D01 ; D11 Anh 26,00

2B7340101 NQuản trị kinh doanh thương mại, Chuyên ngành : Quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn – Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc A00 ; A01 ; D01 A00:  Toán A01, D01: Anh 26,00

3B7310630 Nước Ta học, Chuyên ngành : Du lịch và quản trị du lịch – Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc A01 ; C00 ; C01 ; D01 A01, D01: Anh C00, C01: Văn 25,00

4B7480103 Kỹ thuật phần mềm – Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc A00 ; A01 ; D01 Toán 25,00

Xem thêm: Tìm hiểu thêm ngành truyền thông đại chúng

Tin liên quan

[2021] Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin

khoicntt

Điểm chuẩn của các trường đại học ở Cần Thơ năm 2022

khoicntt

Những Trường Có Điểm Chuẩn Ngành Khoa Học Máy Tính (Mã Xt: 7480101)

khoicntt

Leave a Comment