Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Thông tin các ngành đào tạo thuộc khoa công nghệ thông tin – Đại học công nghiệp Hà Nội

Đội HaUI. Not Trash Car đạt giải nhì vòng sơ loại, giành quyền bước vào vòng bán kết cuộc đua số khu vực miền Bắc năm 2020 Danh sách những lớp học trực tuyến từ ngày 30/3/2020 đến ngày 5/4/2020 Danh sách những lớp học trực tuyến từ ngày 06/4/2020 đến ngày 19/4/2020

Bạn đang đọc:Thông tin các ngành nghề đào tạo thuộc khoa công nghệ thông tin – Đại học công nghiệp Hà Nội

Lịch giảng dạy môn Pháp Luật tuần từ 20/4 đến 26/4/2020 Hệ Cao đẳng khóa 21

THÔNG TIN CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO THUỘC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG TIN CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO THUỘC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO:

1. THẠC SỸ HỆ THỐNG THÔNG TIN

2. ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN

3. ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

4. ĐẠI HỌC HỆ THỐNG THÔNG TIN

5. ĐẠI HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH

6. ĐẠI HỌC KỸ THUẬT PHẦN MỀM

7. CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 công nghệ thông tin

GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN

1.1. Mục tiêu

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Công nghệ Đa phương tiện hoàn toàn có thể :

– PEO1 : Có hiểu biết về kinh tế tài chính, chính trị : có những kỹ năng và kiến thức cơ bản trong ngành khoa học xã hội và nhân văn tương thích với chuyên ngành được giảng dạy để góp phần hữu hiệu vào sự tăng trưởng vững chắc của xã hội, hội đồng .

– PEO2 : Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, cung ứng cho việc tiếp thu những kỹ năng và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và năng lực học tập ở trình độ cao hơn .

– PEO3 : Có hiểu biết sâu rộng về kiến thức và kỹ năng cơ sở của ngành học công nghệ đa phương tiện gồm có kỹ thuật giải quyết và xử lý tài liệu đa phương tiện và tài liệu tiếp thị quảng cáo, phong cách thiết kế đa phương tiện, lập trình tích hợp những thành phần đa phương tiện .

– PEO4 : Có kỹ năng và kiến thức chuyên ngành cung ứng được nhu yếu của xã hội về ngành đa phương tiện : Thiết kế những loại sản phẩm đa phương tiện. Tích hợp những tài nguyên đa phương tiện. Phát triển loại sản phẩm ứng dụng sử dụng tài nguyên đa phương tiện .

– PEO5 : Có kiến thức và kỹ năng cá thể, nghề nghiệp, tiếp xúc, thao tác nhóm đủ để thao tác trong thiên nhiên và môi trường thao tác liên ngành, đa văn hóa, đa vương quốc .

1.2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

– SO1 : Phân tích được một yếu tố điện toán phức tạp, vận dụng những nguyên tắc điện toán và những ngành nghề dịch vụ tương quan khác để xác lập giải pháp .- SO2 : Thiết kế, tiến hành và nhìn nhận được một giải pháp sử dụng công nghệ đa phương tiện, công nghệ thông tin và tiếp thị quảng cáo để cung ứng nhu yếu xác lập .- SO3 : Giao tiếp hiệu suất cao trong những ngữ cảnh khác nhau .- SO4 : Làm việc hiệu suất cao với vai trò là một thành viên hoặc người đứng đầu trong những nhóm kỹ thuật .- SO5 : Thiết kế, tiến hành, nhìn nhận ứng dụng phân phối những nhu yếu điện toán cho trước bằng những công cụ và kỹ thuật của công nghệ thông tin .- SO6 : Nhận thức được về nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp, nhìn nhận được sự tương thích của những hoạt động giải trí trình độ với những lao lý pháp lý và nguyên tắc đạo đức .- SO7 : Có năng lực học tập suốt đời, có nhận thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp lý và sử dụng ngoại ngữ .

1.3. Chuẩn đầu ra cấp độ 3/ chỉ số đánh giá hiệu năng:

– PI1. 1 : Phân tích được một số ít bài toán giám sát phức tạp .- PI1. 2 : Vận dụng được những nguyên lý tính toán và những chuyên ngành tương quan khác để xác lập giải pháp cho những yếu tố điện toán phức tạp .- PI2. 1 : Xây dựng được mẫu sản phẩm đa phương tiện phân phối nhu yếu cho trước sử dụng công nghệ thông tin và tiếp thị quảng cáo .- PI2. 2 : Triển khai được những giải pháp tiếp thị quảng cáo phân phối nhu yếu cho trước sử dụng mẫu sản phẩm đa phương tiện, công nghệ thông tin và truyền thông online .- PI2. 3 : Đánh giá được giải pháp công nghệ đa phương tiện, công nghệ thông tin và truyền thông online cung ứng nhu yếu xác lập .- PI3. 1 : Viết được báo cáo giải trình kỹ thuật .- PI3. 2 : Chuẩn bị và trình diễn được bài thuyết trình .- PI3. 3 : Giao tiếp bằng văn bản, lời nói trong môi trường tự nhiên thao tác phi kỹ thuật .- PI4. 1 : Thiết lập được tiềm năng, những quy tắc và kế hoạch hoạt động giải trí nhóm .- PI4. 2 : Thể hiện được vai trò, trách nhiệm và năng lực phối hợp trong hoạt động giải trí nhóm .- PI5. 1 : Thiết kế được loại sản phẩm ứng dụng có sử dụng tài nguyên công nghệ đa phương tiện .- PI5. 2 : Triển khai được sản phầm ứng dụng có sử dụng tài nguyên công nghệ đa phương tiện .- PI5. 3 : Đánh giá được mẫu sản phẩm ứng dụng có sử dụng tài nguyên công nghệ đa phương tiện .- PI6. 1 : Nhận định được nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp trong thực hành thực tế điện toán dựa trên những nguyên tắc pháp lý và đạo đức nghề nghiệp .- PI6. 2 : Đánh giá được những trường hợp trong thực hành thực tế điện toán dựa trên những nguyên tắc pháp lý và đạo đức nghề nghiệp .- PI7. 1 : Lập và triển khai kế hoạch tự học, tự nghiên cứu và điều tra để nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm so với nghề nghiệp, thiên nhiên và môi trường và xã hội- PI7. 2 : Áp dụng được những kỹ năng và kiến thức trong ngành khoa học xã hội để tăng trưởng năng khiếu sở trường cá thể .- PI7. 3 : Giải thích được những khái niệm, nguyên tắc, quy luật cơ bản của khoa học chính trị và pháp lý .- PI7. 4 : Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ trung cấp bậc 3/6 ( tương ứng với B1 khung Châu Âu ) .

1.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân Công nghệ đa phương tiện hoàn toàn có thể công tác làm việc, thao tác trong những ngành sau :- Các công ty ứng dụng : tăng trưởng ứng dụng, phong cách thiết kế website, gia công ứng dụng, phân phối nội dung số, sản xuất game, …- Các công ty truyền thông online, phong cách thiết kế quảng cáo, điện ảnh, truyền hình, …- Các công ty kinh doanh thương mại dịch vụ và những mẫu sản phẩm CNTT .- Bộ phần tiếp thị quảng cáo của những tổ chức triển khai, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, …- Bộ thông tin tiếp thị quảng cáo, đài phát thanh, truyền hình, cơ quan báo chí truyền thông, …- Các trường ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, những viện điều tra và nghiên cứu và tăng trưởng mẫu sản phẩm tích hợp công nghệ đa phương tiện .

2. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

2.1. Mục tiêu

– PEO1 : Có hiểu biết về kinh tế tài chính, chính trị : có những kỹ năng và kiến thức cơ bản trong ngành nghề dịch vụ khoa học xã hội và nhân văn tương thích với chuyên ngành được huấn luyện và đào tạo để góp phần hữu hiệu vào sự tăng trưởng vững chắc của xã hội, hội đồng ;- PEO2 : Có kỹ năng và kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, cung ứng cho việc tiếp thu những kỹ năng và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và năng lực học tập ở trình độ cao hơn ;- PEO3 : Có hiểu biết sâu rộng về kỹ năng và kiến thức cơ sở nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc học tập những môn chuyên ngành, nghiên cứu và điều tra sâu xa, tiếp cận thuận tiện với những công nghệ mới ;- PEO4 : Có kỹ năng và kiến thức chuyên ngành cung ứng được nhu yếu của xã hội về ngành nghề dịch vụ công nghệ thông tin : quá trình và công cụ tăng trưởng ứng dụng, quản trị dự án Bất Động Sản công nghệ thông tin, bảo vệ chất lượng ứng dụng, công nghệ đa phương tiện, thương mại điện tử, mạng máy tính, bảo đảm an toàn bảo mật thông tin thông tin … Có năng lực khảo sát, phong cách thiết kế, kiến thiết xây dựng, quản lý và vận hành và bảo dưỡng mạng lưới hệ thống mạng máy tính, ứng dụng ứng dụng ; quản trị mạng lưới hệ thống thông tin .

– PEO5: Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.
2.2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (theo năng lực)

– SO1 : Phân tích được một yếu tố điện toán phức tạp, vận dụng những nguyên tắc điện toán và những ngành tương quan khác để xác lập giải pháp ;- SO2 : Thiết kế, tiến hành và nhìn nhận được một giải pháp dựa trên máy tính để cung ứng những nhu yếu điện toán tương thích với ngành công nghệ thông tin ;

– SO3: Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong các môi trường làm việc khác nhau;

– SO4 : Có năng lực thao tác hiệu suất cao với vai trò là một thành viên hoặc người đứng đầu trong những nhóm kỹ thuật ;- SO5 : Có năng lực sử dụng những giải pháp tiếp cận có mạng lưới hệ thống để lựa chọn, tăng trưởng, vận dụng, tích hợp và quản trị những công nghệ điện toán bảo đảm an toàn nhằm mục đích cung ứng tiềm năng của người dùng ;- SO6 : Nhận thức được về nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp, nhìn nhận được sự tương thích của những hoạt động giải trí trình độ với những pháp luật pháp lý và nguyên tắc đạo đức ;- SO7 : Có năng lực học tập suốt đời ; có nhận thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp lý và sử dụng ngoại ngữ .

2.3. Chuẩn đầu ra cấp độ 3/ chỉ số đánh giá hiệu năng:

– PI1. 1 Phân tích được một số ít yếu tố điện toán phức tạp .- PI1. 2 Vận dụng được những nguyên lý tính toán và những chuyên ngành tương quan khác để xác lập giải pháp cho những yếu tố điện toán phức tạp .- PI2. 1 Thiết kế được giải pháp ứng dụng phân phối những nhu yếu điện toán đã cho bằng những công cụ và kỹ thuật của công nghệ thông tin .- PI2. 2 Triển khai được giải pháp ứng dụng phân phối những nhu yếu điện toán đã cho bằng những công cụ và kỹ thuật của công nghệ thông tin- PI2. 3 Đánh giá được giải pháp ứng dụng phân phối những nhu yếu điện toán đã cho bằng những kỹ thuật của công nghệ thông tin .- PI3. 1 Viết được báo cáo giải trình kỹ thuật .- PI3. 2 Giao tiếp bằng văn bản, lời nói trong thiên nhiên và môi trường thao tác phi kỹ thuật .- PI3. 3 Thiết lập được tiềm năng, những quy tắc và kế hoạch hoạt động giải trí nhóm .- PI4. 1 Thể hiện được vai trò, trách nhiệm và năng lực phối hợp trong hoạt động giải trí nhóm .- PI4. 2 Áp dụng được quá trình để lựa chọn, tăng trưởng và tiến hành giải pháp công nghệ điện toán bảo đảm an toàn nhằm mục đích phân phối tiềm năng của người sử dụng .- PI5. 1 Vận dụng được quá trình để tích hợp mạng lưới hệ thống điện toán bảo đảm an toàn nhằm mục đích cung ứng tiềm năng của người sử dụng .- PI5. 2 Áp dụng được quá trình để quản trị mạng lưới hệ thống điện toán bảo đảm an toàn nhằm mục đích cung ứng tiềm năng của người sử dụng .- PI5. 3 Áp dụng được quá trình để quản trị mạng lưới hệ thống điện toán bảo đảm an toàn nhằm mục đích phân phối tiềm năng của người sử dụng .- PI6. 1 Nhận định được nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp trong thực hành thực tế điện toán dựa trên những nguyên tắc pháp lý và đạo đức nghề nghiệp .- PI6. 2 Đánh giá được những trường hợp trong thực hành thực tế điện toán dựa trên những nguyên tắc pháp lý và đạo đức nghề nghiệp .- PI7. 1 Lập và thực thi kế hoạch tự học, tự điều tra và nghiên cứu để nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ ; nghĩa vụ và trách nhiệm so với nghề nghiệp, thiên nhiên và môi trường và xã hội .- PI7. 2 Áp dụng được những kiến thức và kỹ năng trong ngành nghề dịch vụ khoa học xã hội để tăng trưởng năng khiếu sở trường cá thể .- PI7. 3 Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ trung cấp bậc 3/6 ( tương ứng với B1 khung Châu Âu ) .

– PI7.4 Giải thích được các khái niệm, nguyên lý, quy luật cơ bản của khoa học chính trị và pháp luật.
2.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân / kỹ sư ngành Công nghệ thông tin hoàn toàn có thể công tác làm việc trong những ngành sau :- Các công ty ứng dụng : tăng trưởng ứng dụng, phong cách thiết kế website, gia công ứng dụng, phân phối nội dung số, sản xuất trò chơi, … ;- Các công ty tư vấn : tư vấn phong cách thiết kế những giải pháp về mạng, những giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp ;- Các công ty kinh doanh thương mại dịch vụ và những loại sản phẩm CNTT, gồm có cả phần cứng lẫn ứng dụng ;- Bộ phận quản lý và vận hành và tăng trưởng công nghệ thông tin của những cơ quan, doanh nghiệp, trường học, ngân hàng nhà nước … ;- Các trường ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, những viện nghiên cứu và điều tra và chuyển giao công nghệ thuộc ngành công nghệ thông tin .

3. NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

3.1. Mục tiêu

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Hệ thống thông tin có thể:

– MT1: Có hiểu biết về kinh tế, chính trị: có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng;

– MT2: Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

– MT3: Có hiểu biết sâu về kiến thức cơ sở nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới;

– MT4: Có kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội về lĩnh vực hệ thống thông tin: thương mại điện tử, hệ quản trị doanh nghiệp điện tử, hệ hỗ trợ quyết định, hệ thống nhúng, công nghệ đa phương tiện, tích hợp hệ thống… Có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng, tích hợp, triển khai, vận hành và nâng cấp hệ thống thông tin hay các thành phần của hệ thống thông tin bằng các phương pháp, công cụ, môi trường hiện đại;

– MT5: Có kỹ năng cá nhân và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu trong môi trường làm việc liên ngành, đa quốc gia.

3.2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (theo năng lực)

– Giải quyết được các bài toán cơ bản liên quan đến Toán giải tích, Đại số và Xác suất thống kê; các bài toán cơ bản thuộc cơ sở khối ngành Máy tính và Công nghệ thông tin.

– Vận dụng các kiến thức cơ bản thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành Hệ thống thông tin vào việc thiết kế, xây dựng, tích hợp và vận hành các hệ thống thông tin

– Trình bày được các vấn đề về lý luận chính trị, khoa học xã hội, nhân văn; Sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ (tương ứng với B1 khung Châu Âu).

– Xác định và phát biểu được bài toán, mô hình hóa bài toán, xác định phân tích các yếu tố định tính, định lượng, không chắc chắn và đề xuất giải pháp phù hợp.

– Phác thảo, nêu giả thiết, chọn lọc phương án khảo sát, triển khai thực nghiệm và thẩm định được kết quả.

– Có tư duy hệ thống: tư duy bao quát về hệ thống thông tin, xác định được nhiệm vụ trọng tâm, thứ tự ưu tiên, vấn đề nảy sinh và tương tác trong hệ thống thông tin, từ đó đưa ra các phương án tối ưu hóa giải pháp.

– Hình thành và thể hiện đức tính cá nhân và nghề nghiệp như: kiên trì, linh hoạt trong công việc; tiên phong, chấp nhận đương đầu rủi ro; giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; tự đánh giá và có ý thức tự học tập, rèn luyện suốt đời.

– Xác định và thực hiện tốt các trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp.

– Hình thành và xây dựng được chiến lược giao tiếp cũng như thuyết trình hiệu quả thông qua các phương tiện: văn bản, điện tử, đa truyền thông

– Có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.

3.3. Ngoại ngữ, tin học: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

3.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành Hệ thống thông tin, người học có thể làm việc tại:

– Các công ty phần mềm: phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm…;

– Các công ty tư vấn: tư vấn thiết kế các giải pháp về mạng, các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp;

– Các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy tính;

– Bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, ngân hàng…;
– Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

4. NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

4.1. Mục tiêu
Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Khoa học Máy tính có thể:

– PEO1: Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng.

– PEO2: Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

– PEO3: Có hiểu biết sâu về kiến thức cơ sở nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới;

– PEO4: Có kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội về lĩnh vực Khoa học Máy tính như: các lý thuyết liên quan tới Khoa học Máy tính; các kỹ thuật mô hình hóa bài toán, phân tích, thiết kế và đánh giá giải thuật; các công nghệ, kỹ thuật, giải thuật tính toán và xử lý thông tin; các quy trình và công cụ sản xuất phần mềm. Có khả năng thiết kế, mô hình hóa, xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin trên máy tính bằng các phương pháp, công cụ, môi trường hiện đại;

– PEO5: Có kỹ năng cá nhân và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu trong môi trường làm việc liên ngành, đa quốc gia.

4.2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

– SO1: Có khả năng phân tích vấn đề điện toán phức tạp và áp dụng các nguyên lý điện toán cũng như các lĩnh vực liên quan khác để xác định giải pháp

– SO2 : Có năng lực phong cách thiết kế, tiến hành và nhìn nhận một giải pháp dựa trên nền tảng điện toán để cung ứng những nhu yếu tương thích với ngành khoa học máy tính- SO3 : Có năng lực tiếp xúc hiệu suất cao trong những thiên nhiên và môi trường thao tác khác nhau .- SO4 : Nhận thức được nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp và đưa ra những nhìn nhận sáng suốt trong thực hành thực tế máy tính dựa trên những nguyên tắc pháp lý và đạo đức .- SO5 : Có năng lực thao tác hiệu suất cao với vai trò là một thành viên hoặc người đứng đầu trong những nhóm kỹ thuật .- SO6 : Có năng lực vận dụng kim chỉ nan khoa học máy tính và những nguyên tắc cơ bản về tăng trưởng ứng dụng để đề ra những giải pháp dựa trên điện toán .- SO7 : Có năng lực học tập suốt đời, nhận thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp lý .

4.3. Chuẩn đầu ra cấp độ 3/ chỉ số đánh giá hiệu năng:

– PI1. 1 : Phân tích một yếu tố điện toán phức tạp bằng những giải pháp khoa học máy tính .- PI1. 2 : Áp dụng những nguyên tắc khoa học máy tính và những ngành tương quan khác để xác lập giải pháp cho những yếu tố điện toán phức tạp .- PI2. 1 : Thiết kế giải pháp ứng dụng phân phối những nhu yếu điện toán cho trước bằng những công cụ và kỹ thuật của khoa học máy tính .- PI2. 2 : Triển khai giải pháp ứng dụng phân phối những nhu yếu điện toán cho trước bằng những công cụ và kỹ thuật của khoa học máy tính .- PI2. 3 : Đánh giá giải pháp ứng dụng cung ứng những nhu yếu điện toán cho trước bằng những kỹ thuật của khoa học máy tính .- PI3. 1 : Khả năng tiếp xúc hiệu suất cao trong môi trường tự nhiên kỹ thuật .- PI3. 2 : Khả năng tiếp xúc hiệu suất cao trong môi trường tự nhiên phi kỹ thuật .- PI3. 3 : Khả năng thuyết trình hiệu suất cao .- PI4. 1 : Khả năng nhận định và đánh giá nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp trong thực hành thực tế điện toán .- PI4. 2 : Khả năng nhìn nhận những trường hợp trong thực hành thực tế điện toán dựa trên những nguyên tắc pháp lý .- PI4. 3 : Khả năng nhìn nhận những trường hợp trong thực hành thực tế điện toán dựa trên đạo đức nghề nghiệp .- PI5. 1 : Khả năng xây dựng nhóm thao tác .- PI5. 2 : Khả năng tiến hành hiệu suất cao kế hoạch thao tác nhóm và góp phần vào việc làm nhóm .- PI5. 3 : Khả năng điều phối nhóm thao tác hiệu suất cao với vai trò người đứng đầu .- PI6. 1 : Áp dụng quy trình tiến độ tăng trưởng ứng dụng để kiến thiết xây dựng giải pháp dựa trên máy tính .- PI6. 2 : Ứng dụng triết lý khoa học máy tính trong việc tạo ra những giải pháp dựa trên máy tính .- PI7. 1 : Lập và thực thi kế hoạch tự học, tự điều tra và nghiên cứu để nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ .

– PI7.2: Giải thích được các khái niệm, nguyên lý, quy luật cơ bản của khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.

4.4. Ngoại ngữ, tin học: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

4.5. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa học máy tính, người học có thể làm việc tại:

– Các công ty sản xuất phần mềm: thiết kế, xây dựng và phát triển các hệ thống phần mềm; thiết kế giải thuật cho các phần mềm; tối ưu hóa các hệ thống phần mềm; phát triển các công nghệ xử lý dữ liệu và các hệ thống phần mềm thông minh; phát triển các hệ thống IoT;

– Các công ty tư vấn: tư vấn thiết kế các giải pháp công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp; tư vấn các giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp sản xuất phần mềm;

– Các công ty phân phối và bảo trì về phần mềm và các thiết bị máy tính;

– Các bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, doanh nghiệp, trường học…có ứng dụng Công nghệ thông tin;

– Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin.

5. NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

5.1. Mục tiêu

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Kỹ thuật phần mềm có thể:

– MT1: Có hiểu biết về kinh tế, chính trị: có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng;

– MT2: Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

– MT3: Có hiểu biết sâu về kiến thức cơ sở nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới;

– MT4: Có kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội về lĩnh vực công nghệ phần mềm: Quy trình phát triển phần mềm; Quản lý dự án phần mềm; Đảm bảo chất lượng phần mềm. Có khả năng thiết kế, xây dựng, vận hành, kiểm soát và bảo trì hệ thống thông tin bằng các phương pháp, công cụ, môi trường hiện đại;

– MT5: Có kỹ năng cá nhân và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu trong môi trường làm việc liên ngành, đa quốc gia.

5.2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (theo năng lực)

– Giải quyết được các bài toán cơ bản liên quan đến Toán giải tích, Đại số và Xác suất thống kê; các bài toán cơ bản thuộc cơ sở khối ngành Kỹ thuật phần mềm.

– Vận dụng các kiến thức cơ bản thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm vào việc xây dựng, phát triển phần mềm và quản lý các dự án phần mềm

– Trình bày được các vấn đề về lý luận chính trị, khoa học xã hội, nhân văn; Sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ (tương ứng với B1 khung Châu Âu).

– Xác định và phát biểu được bài toán, mô hình hóa bài toán, xác định phân tích các yếu tố định tính, định lượng, không chắc chắn và đề xuất giải pháp phù hợp.

– Phác thảo, nêu giả thiết, chọn lọc phương án khảo sát, triển khai thực nghiệm và thẩm định kết quả.

– Có tư duy bao quát về hệ thống phần mềm, xác định được nhiệm vụ trọng tâm, thứ tự ưu tiên, vấn đề nảy sinh và tương tác trong hệ thống phần mềm, từ đó đưa ra các phương án tối ưu hóa giải pháp.

– Hình thành và thể hiện đức tính cá nhân và nghề nghiệp như: kiên trì, linh hoạt trong công việc; tiên phong, chấp nhận đương đầu rủi ro; giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; tự đánh giá và có ý thức tự học tập, rèn luyện suốt đời.

– Xác định và thực hiện tốt các trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp.

– Hình thành và xây dựng được chiến lược giao tiếp cũng như thuyết trình hiệu quả thông qua các phương tiện: văn bản, điện tử, đa truyền thông

– Có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.
5.3. Ngoại ngữ, tin học: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

5.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành Kỹ thuật phần mềm, người học có thể làm việc tại:

– Các công ty phần mềm: phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm…;

– Các công ty tư vấn: tư vấn thiết kế các giải pháp về mạng, các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp;

– Các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy tính;

– Bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng… các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin;

– Các trường ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, những Viện điều tra và nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc ngành nghề dịch vụ công nghệ thông tin .

Xem thêm: Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật phần mềm năm 2021

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

So sánh điểm chuẩn và học phí các trường “hot” nhất ngành Công nghệ thông tin

khoicntt

Đại học công nghệ thông tin và truyền thông – Đại học Thái Nguyên

khoicntt

Các Khóa học Trực tuyến về Kỹ thuật phần mềm Tốt nhất

khoicntt

Leave a Comment