Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Tổng quan ngành Hệ thống Thông tin | Văn phòng Các chương trình đặc biệt

NỘI DUNG

1

 

Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

1 1

   Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên

1 2

   Kiến thức nền tảng về khoa học xã hội

2

Kiến thức nền tảng và chuyên sâu của ngành HTTT

2 1

   Kiến thức kiến trúc máy tính

2 2

   Kiến thức hệ điều hành

2 3

   Kiến thức mạng máy tính và truyền thông

2 4

   Kiến thức lập trình

2 5

   Kiến thức giải thuật

2 6

   Kiến thức quản lý thông tin

2 7

   Kiến thức ngành

3

Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề

3 1

Xác định và phát biểu bài toán

3 1 1 Phân tích những dữ kiện 3 1 2 Mô tả bài toán 3 2

Mô hình hóa

3 2 1 Các giả thiết của bài toán 3 2 2 Các quy mô ý niệm và định tính 3 2 3 Các quy mô định lượng và mô phỏng 3 3

Uớc lượng và giải pháp

3 3 1 Đề xuất giải pháp 3 3 2 Ước lượng hiệu quả 3 3 3 Thiết kế những giải pháp sửa chữa thay thế 3 4

Kết quả và khuyến nghị

3 4 1 Kết quả những giải pháp và kiểm tra 3 4 2 Phân tích, so sánh hiệu quả độc lạ 3 4 3 Tổng hợp và khuyến nghị

4

Kỹ năng nghiên cứu khoa học

4 1

Hình thành giả thuyết

4 1 1 Lựa chọn câu hỏi hình thành giả thuyết 4 1 2 Liệt kê giả thuyết 4 2

Khảo sát tài liệu

4 2 1 Sử dụng tài liệu tương quan, nhìn nhận và chắt lọc thông tin trải qua mục lục trực tuyến, cơ sở tài liệu, và công cụ tìm kiếm 4 2 2 Sắp xếp và phân loại thông tin đã chắt lọc 4 2 3 Đánh giá tính hợp lệ của thông tin và độ an toàn và đáng tin cậy 4 2 4 Rút trích tài liệu và trích dẫn những nguồn thông tin tương quan 4 3

Thử nghiệm

4 3 1 Ước lượng tài liệu 4 3 2 Chọn lựa và vận dụng quy mô tài liệu 4 4

Kiểm chứng giả thuyết và bảo vệ luận điểm

4 4 1 Đề xuất quy mô tài liệu qua những chiêu thức thống kê 4 4 2 Xác định những hạn chế của quy mô tài liệu đã sử dụng 4 4 3 Kết luận 4 4 4 Đánh giá năng lực nâng cấp cải tiến

5

Tư duy hệ thống

5 1

Nhìn tổng thể về hệ thống

5 1 1 Giải thích mục tiêu, nguyên tắc của hệ thống 5 1 2 Xác định hệ thống chính, phụ và những thành phần 5 1 3 Xác định những đặc thù chính ( ‘ luật ‘ ) của hệ thống 5 1 4 Xác định phân chia nguồn lực cho hệ thống 5 2

Những phát sinh và tương tác trong hệ thống

5 2 1 Xác định những yếu tố ảnh hưởng tác động đến hành vi của hệ thống ( ” nguồn vào “, ” đầu ra “, “ thông số kỹ thuật ”, ” phản hồi “, .. ) 5 2 2 Phân tích ảnh hưởng tác động của những yếu tố đến hệ thống ( mối liên hệ, tương tác, tính năng )

6

Đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân

6 1

Tư duy phản biện

6 1 1 Mục tiêu và phát biểu yếu tố 6 1 2 Xác định những xích míc và giả thiết cơ bản 6 1 3 Minh chứng, thông tin và dữ kiện tương hỗ 6 1 4 Sử dụng những kĩ năng tư duy phản biện ( nghiên cứu và phân tích, so sánh, nhìn nhận, … ) 6 1 5 Điều chỉnh những quan điểm khác nhau 6 1 6 Kiểm tra những giả thuyết và Kết luận 6 2

Rèn luyện và học tập suốt đời

6 2 1 Động cơ học tập suốt đời của bản thân 6 2 2 Sử dụng những chiêu thức và kỹ năng và kiến thức học tập ( thiết lập tiềm năng, kế hoạch học tập, tổ chức triển khai / tóm tắt thông tin, đảm nhiệm thông tin phản hồi, … ) để tìm kiếm tri thức và công nghệ tiên tiến mới 6 3

Quản lý thời gian và nguồn lực

6 3 1 Lập kế hoạch thời hạn và nguồn lực, sắp xếp việc làm theo thứ tự ưu tiên 6

3

2 Tầm quan trọng / tính cấp bách của việc làm 6 4

Đạo đức, trung thực và trách nhiệm xã hội

6 4 1 Xác định những giá trị đạo đức cơ bản 6 4 2 Xác định những hành vi tương thích chuẩn mực đạo đức và những hệ thống giá trị 6 5

Hành xử chuyên nghiệp

6 5 1 Xác định phong thái chuyên nghiệp nơi thao tác và trong xã hội 6 5 2 Sử dụng tác phong văn minh, nhã nhặn nơi thao tác và trong xã hội 6 6

Chủ động xác định tầm nhìn và mục tiêu cuộc sống

6 6 1 Tầm nhìn cá thể cho tương lai 6 6 2 Những góp phần của cá thể cho xã hội 6 7

Luôn cập nhật thông tin mới trong lĩnh vực

6 7 1 Phân tích công nghệ tiên tiến mới 6 7 2 Xác định tác động ảnh hưởng của thực tiễn và công nghệ tiên tiến mới

7

Kỹ năng làm việc nhóm

7 1

Hình thành nhóm

7 1 1 Xác định vai trò từng thành viên và ảnh hưởng tác động của thành viên lên hiệu suất cao của nhóm 7 1 2 Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của nhóm 7 2

Điều hành hoạt động nhóm

7 2 1 Xác định tiềm năng và những việc phải làm 7 2 2 Lập lịch và khu vực cho những cuộc họp 7 2 3 Áp dụng những quy tắc thao tác nhóm 7 2 4 Giao tiếp hiệu suất cao ( dữ thế chủ động lắng nghe, cộng tác, cung ứng và đảm nhiệm thông tin, .. ) 7 2 5 Hình thành những giải pháp cho những yếu tố được phân công 7 2 6 Thể hiện niềm tin hợp tác ở bất kể vai trò nào 7 2 7 Thương lượng, thỏa thuận hợp tác, kiểm soát và điều chỉnh những xung đột

8

Kỹ năng giao tiếp

8 1

Chiến lược giao tiếp

8 1 1 Phân tích những trường hợp tiếp xúc ( ví dụ : mục tiêu, đối tượng người dùng, ngữ cảnh ) 8 1 2 Xác định tiềm năng tiếp xúc 8 1 3 Lựa chọn nội dung có tương quan 8 1 4 Xác định cấu trúc và phong thái tiếp xúc tương thích 8 1 5 Sử dụng phương tiện đi lại đa truyền thông online thích hợp và tiếp xúc đồ họa ( ví dụ như email, thư thoại, hội nghị truyền hình, bảng biểu và biểu đồ, phác thảo và hình vẽ ) 8 2

Giao tiếp bằng văn bản

8 2 1 Tổ chức bài viết và sử dụng ngôn từ rõ ràng, ngắn gọn và đúng mực 8 2 2 Sử dụng đúng ngữ pháp, chính tả và dấu chấm câu 8 3

Giao tiếp trực quan

8 3 1 Chuẩn bị bài thuyết trình bằng điện tử 8 3 2 Các hình thức tiếp xúc chuẩn của email, lời nhắn, và hội thảo chiến lược qua video 8 3 3 Các hình thức tiếp xúc khác nhau ( biểu đồ, website, … ) 8 4

Thuyết trình

8 4 1 Sử dụng những nguyên tắc phong cách thiết kế để phong cách thiết kế và sắp xếp bài thuyết trình 8 4 2 Trình bày rõ ràng, mạch lạc 8 4 3 Sử dụng tiếp xúc không lời ( ví dụ như tư thế, cử chỉ, ánh mắt ) 8 5

       Đặt câu hỏi, lắng nghe và đối thoại

8 5 1 Lắng nghe dữ thế chủ động, tích cực trong một loạt những trường hợp tiếp xúc ( ví dụ : thao tác theo nhóm, vấn đáp những thắc mắc, … ) 8 5 2 Hình thành câu hỏi và vấn đáp câu hỏi hiệu suất cao

9

Kỹ năng ngoại ngữ

9 1

Kỹ năng giao tiếp nói, viết tổng quát

9 1 1 Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh 9 2

Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ

9 2 1 Các thuật ngữ trình độ cơ bản 9 2 2 Đọc hiểu tài liệu trình độ bằng ngoại ngữ

10

Hiểu bối cảnh và nhu cầu xã hội và có kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng

10

1

Hiểu bối cảnh và nhu cầu xã hội

10 1 1 Hiểu hệ thống pháp lý, pháp luật cho nghành nghề dịch vụ công nghệ thông tin 10 1 2 Hiểu luật sở hữu trí tuệ 10 1 3 Xác định chuẩn của ngành CNTT 10 1 4 Khái quát quy trình tiến độ tuyển dụng, văn hóa truyền thống công ty 10 1 5 Xác định cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của doanh nghiệp 10 1 6 Có tư duy khởi nghiệp

10

2

Kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng

10 2 1 Hiểu nhu yếu, xác lập tiềm năng, công dụng, thành phần và kiến trúc của hệ thống 10 2 2 Quản lý dự án Bất Động Sản 10 2 3 Mô hình hóa hệ thống 10 2 4 Thiết kế 10 2 5 Triển khai phần cứng, ứng dụng và tích hợp hệ thống

10

2 6 Kiểm chứng

Tin liên quan

Quản lý thông tin sinh viên | Phòng Công tác Sinh viên

khoicntt

Những ngành nào không học toán cao cấp – Tin Công Chức

khoicntt

Phân biệt ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính và công nghệ thông tin – Khối ngành Công nghệ thông tin

khoicntt

Leave a Comment