Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Tổng quan ngành Hệ thống Thông tin | Văn phòng Các chương trình đặc biệt

NỘI DUNG

1

 

Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

1 1

   Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên

1 2

   Kiến thức nền tảng về khoa học xã hội

2

Kiến thức nền tảng và chuyên sâu của ngành HTTT

2 1

   Kiến thức kiến trúc máy tính

2 2

   Kiến thức hệ điều hành

2 3

   Kiến thức mạng máy tính và truyền thông

2 4

   Kiến thức lập trình

2 5

   Kiến thức giải thuật

2 6

   Kiến thức quản lý thông tin

2 7

   Kiến thức ngành

3

Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề

3 1

Xác định và phát biểu bài toán

3 1 1 Phân tích những dữ kiện 3 1 2 Mô tả bài toán 3 2

Mô hình hóa

3 2 1 Các giả thiết của bài toán 3 2 2 Các quy mô ý niệm và định tính 3 2 3 Các quy mô định lượng và mô phỏng 3 3

Uớc lượng và giải pháp

3 3 1 Đề xuất giải pháp 3 3 2 Ước lượng hiệu quả 3 3 3 Thiết kế những giải pháp sửa chữa thay thế 3 4

Kết quả và khuyến nghị

3 4 1 Kết quả những giải pháp và kiểm tra 3 4 2 Phân tích, so sánh hiệu quả độc lạ 3 4 3 Tổng hợp và khuyến nghị

4

Kỹ năng nghiên cứu khoa học

4 1

Hình thành giả thuyết

4 1 1 Lựa chọn câu hỏi hình thành giả thuyết 4 1 2 Liệt kê giả thuyết 4 2

Khảo sát tài liệu

4 2 1 Sử dụng tài liệu tương quan, nhìn nhận và chắt lọc thông tin trải qua mục lục trực tuyến, cơ sở tài liệu, và công cụ tìm kiếm 4 2 2 Sắp xếp và phân loại thông tin đã chắt lọc 4 2 3 Đánh giá tính hợp lệ của thông tin và độ an toàn và đáng tin cậy 4 2 4 Rút trích tài liệu và trích dẫn những nguồn thông tin tương quan 4 3

Thử nghiệm

4 3 1 Ước lượng tài liệu 4 3 2 Chọn lựa và vận dụng quy mô tài liệu 4 4

Kiểm chứng giả thuyết và bảo vệ luận điểm

4 4 1 Đề xuất quy mô tài liệu qua những chiêu thức thống kê 4 4 2 Xác định những hạn chế của quy mô tài liệu đã sử dụng 4 4 3 Kết luận 4 4 4 Đánh giá năng lực nâng cấp cải tiến

5

Tư duy hệ thống

5 1

Nhìn tổng thể về hệ thống

5 1 1 Giải thích mục tiêu, nguyên tắc của hệ thống 5 1 2 Xác định hệ thống chính, phụ và những thành phần 5 1 3 Xác định những đặc thù chính ( ‘ luật ‘ ) của hệ thống 5 1 4 Xác định phân chia nguồn lực cho hệ thống 5 2

Những phát sinh và tương tác trong hệ thống

5 2 1 Xác định những yếu tố ảnh hưởng tác động đến hành vi của hệ thống ( ” nguồn vào “, ” đầu ra “, “ thông số kỹ thuật ”, ” phản hồi “, .. ) 5 2 2 Phân tích ảnh hưởng tác động của những yếu tố đến hệ thống ( mối liên hệ, tương tác, tính năng )

6

Đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân

6 1

Tư duy phản biện

6 1 1 Mục tiêu và phát biểu yếu tố 6 1 2 Xác định những xích míc và giả thiết cơ bản 6 1 3 Minh chứng, thông tin và dữ kiện tương hỗ 6 1 4 Sử dụng những kĩ năng tư duy phản biện ( nghiên cứu và phân tích, so sánh, nhìn nhận, … ) 6 1 5 Điều chỉnh những quan điểm khác nhau 6 1 6 Kiểm tra những giả thuyết và Kết luận 6 2

Rèn luyện và học tập suốt đời

6 2 1 Động cơ học tập suốt đời của bản thân 6 2 2 Sử dụng những chiêu thức và kỹ năng và kiến thức học tập ( thiết lập tiềm năng, kế hoạch học tập, tổ chức triển khai / tóm tắt thông tin, đảm nhiệm thông tin phản hồi, … ) để tìm kiếm tri thức và công nghệ tiên tiến mới 6 3

Quản lý thời gian và nguồn lực

6 3 1 Lập kế hoạch thời hạn và nguồn lực, sắp xếp việc làm theo thứ tự ưu tiên 6

3

2 Tầm quan trọng / tính cấp bách của việc làm 6 4

Đạo đức, trung thực và trách nhiệm xã hội

6 4 1 Xác định những giá trị đạo đức cơ bản 6 4 2 Xác định những hành vi tương thích chuẩn mực đạo đức và những hệ thống giá trị 6 5

Hành xử chuyên nghiệp

6 5 1 Xác định phong thái chuyên nghiệp nơi thao tác và trong xã hội 6 5 2 Sử dụng tác phong văn minh, nhã nhặn nơi thao tác và trong xã hội 6 6

Chủ động xác định tầm nhìn và mục tiêu cuộc sống

6 6 1 Tầm nhìn cá thể cho tương lai 6 6 2 Những góp phần của cá thể cho xã hội 6 7

Luôn cập nhật thông tin mới trong lĩnh vực

6 7 1 Phân tích công nghệ tiên tiến mới 6 7 2 Xác định tác động ảnh hưởng của thực tiễn và công nghệ tiên tiến mới

7

Kỹ năng làm việc nhóm

7 1

Hình thành nhóm

7 1 1 Xác định vai trò từng thành viên và ảnh hưởng tác động của thành viên lên hiệu suất cao của nhóm 7 1 2 Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của nhóm 7 2

Điều hành hoạt động nhóm

7 2 1 Xác định tiềm năng và những việc phải làm 7 2 2 Lập lịch và khu vực cho những cuộc họp 7 2 3 Áp dụng những quy tắc thao tác nhóm 7 2 4 Giao tiếp hiệu suất cao ( dữ thế chủ động lắng nghe, cộng tác, cung ứng và đảm nhiệm thông tin, .. ) 7 2 5 Hình thành những giải pháp cho những yếu tố được phân công 7 2 6 Thể hiện niềm tin hợp tác ở bất kể vai trò nào 7 2 7 Thương lượng, thỏa thuận hợp tác, kiểm soát và điều chỉnh những xung đột

8

Kỹ năng giao tiếp

8 1

Chiến lược giao tiếp

8 1 1 Phân tích những trường hợp tiếp xúc ( ví dụ : mục tiêu, đối tượng người dùng, ngữ cảnh ) 8 1 2 Xác định tiềm năng tiếp xúc 8 1 3 Lựa chọn nội dung có tương quan 8 1 4 Xác định cấu trúc và phong thái tiếp xúc tương thích 8 1 5 Sử dụng phương tiện đi lại đa truyền thông online thích hợp và tiếp xúc đồ họa ( ví dụ như email, thư thoại, hội nghị truyền hình, bảng biểu và biểu đồ, phác thảo và hình vẽ ) 8 2

Giao tiếp bằng văn bản

8 2 1 Tổ chức bài viết và sử dụng ngôn từ rõ ràng, ngắn gọn và đúng mực 8 2 2 Sử dụng đúng ngữ pháp, chính tả và dấu chấm câu 8 3

Giao tiếp trực quan

8 3 1 Chuẩn bị bài thuyết trình bằng điện tử 8 3 2 Các hình thức tiếp xúc chuẩn của email, lời nhắn, và hội thảo chiến lược qua video 8 3 3 Các hình thức tiếp xúc khác nhau ( biểu đồ, website, … ) 8 4

Thuyết trình

8 4 1 Sử dụng những nguyên tắc phong cách thiết kế để phong cách thiết kế và sắp xếp bài thuyết trình 8 4 2 Trình bày rõ ràng, mạch lạc 8 4 3 Sử dụng tiếp xúc không lời ( ví dụ như tư thế, cử chỉ, ánh mắt ) 8 5

       Đặt câu hỏi, lắng nghe và đối thoại

8 5 1 Lắng nghe dữ thế chủ động, tích cực trong một loạt những trường hợp tiếp xúc ( ví dụ : thao tác theo nhóm, vấn đáp những thắc mắc, … ) 8 5 2 Hình thành câu hỏi và vấn đáp câu hỏi hiệu suất cao

9

Kỹ năng ngoại ngữ

9 1

Kỹ năng giao tiếp nói, viết tổng quát

9 1 1 Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh 9 2

Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ

9 2 1 Các thuật ngữ trình độ cơ bản 9 2 2 Đọc hiểu tài liệu trình độ bằng ngoại ngữ

10

Hiểu bối cảnh và nhu cầu xã hội và có kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng

10

1

Hiểu bối cảnh và nhu cầu xã hội

10 1 1 Hiểu hệ thống pháp lý, pháp luật cho nghành nghề dịch vụ công nghệ thông tin 10 1 2 Hiểu luật sở hữu trí tuệ 10 1 3 Xác định chuẩn của ngành CNTT 10 1 4 Khái quát quy trình tiến độ tuyển dụng, văn hóa truyền thống công ty 10 1 5 Xác định cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của doanh nghiệp 10 1 6 Có tư duy khởi nghiệp

10

2

Kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng

10 2 1 Hiểu nhu yếu, xác lập tiềm năng, công dụng, thành phần và kiến trúc của hệ thống 10 2 2 Quản lý dự án Bất Động Sản 10 2 3 Mô hình hóa hệ thống 10 2 4 Thiết kế 10 2 5 Triển khai phần cứng, ứng dụng và tích hợp hệ thống

10

2 6 Kiểm chứng

Tin liên quan

Học ngành Quản lý xây dựng ra trường làm gì ? – 7580302-Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

khoicntt

Học phí trường Đại học Công nghệ thông tin Tphcm 2022

khoicntt

Các trường xét học bạ ngành Công nghệ thông tin ở Hà Nội năm 2022 mới nhất

khoicntt

Leave a Comment