Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin (chương trình liên thông) | Cổng thông tin đào tạo

Chương trình giảng dạy ra những cử nhân ngành Công nghệ Thông tin có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai, và có sức khỏe thể chất tốt ; nắm vững những kiến thức và kỹ năng cơ bản và trình độ sâu về công nghệ thông tin ( CNTT ) ; phân phối những nhu yếu về nghiên cứu và điều tra tăng trưởng và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội ; có năng lượng tham mưu, tư vấn và có năng lực tổ chức triển khai triển khai trách nhiệm với tư cách của một nhân viên trong nghành nghề dịch vụ CNTT. Bên cạnh đó, trên cơ sở những kiến thức và kỹ năng được trang bị ở trình độ đại học, người học có đủ năng lượng từng bước triển khai xong năng lực độc lập điều tra và nghiên cứu, tự tu dưỡng và liên tục lên học những trình độ cao hơn .
Chương trình liên thông được thiết kế xây dựng dựa trên chương trình Cử nhân chính quy ngành Công nghệ Thông tin của Trường ĐHCNTT. Chương trình giảng dạy được xác lập theo nguyên tắc : công nhận tác dụng học tập so với những môn học đã tích góp ở bậc trình độ cao đẳng theo Khung trình độ vương quốc Việt nam để xét miễn những nội dung tương tự trong chương trình giảng dạy. Theo lao lý hiện hành, chương trình giáo dục Quốc phòng – An ninh và Lý luận chính trị vận dụng cho cả hai trình độ cao đẳng và đại học nên không ghi trong chương trình đào tạo và giảng dạy này .
Chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin huấn luyện và đào tạo những cử nhân ngành Công nghệ Thông tin nắm vững những kỹ năng và kiến thức cơ bản và trình độ sâu về công nghệ thông tin ( CNTT ) ; phân phối những nhu yếu về nghiên cứu và điều tra tăng trưởng và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội ; có năng lượng tham mưu, tư vấn và có năng lực tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm với tư cách của một nhân viên trong nghành nghề dịch vụ CNTT .

Bên cạnh đó, trên cơ sở các kiến thức được trang bị ở trình độ cao đẳng, người học có đủ năng lực từng bước hoàn thiện khả năng độc lập nghiên cứu, tự bồi dưỡng và tiếp tục lên học các trình độ cao hơn.

Công dân Nước Ta có đủ sức khỏe thể chất và không trong thời hạn can án hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng ngành đúng hoặc ngành gần ( cần học bổ trợ ) với ngành Công nghệ Thông tin. Đối với những ngành còn lại đơn vị chức năng trình độ đảm nhiệm ngành huấn luyện và đào tạo sẽ xét từng trường hợp theo hồ sơ ĐK của sinh viên. Trường hợp văn bằng cao đẳng do cơ sở giáo dục quốc tế hoạt động giải trí hợp pháp tại Nước Ta hoặc cơ sở giáo dục hoạt động giải trí hợp pháp ở quốc tế cấp thì văn bằng phải được công nhận theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo .
Nhóm ngành đúng ( hoàn toàn có thể được update theo kiểm soát và điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo ) :

Stt

Mã ngành

Tên ngành

1 6480201 Công nghệ thông tin
2 6480202 Công nghệ thông tin ( ứng dụng ứng dụng )
3 6480104 Truyền thông và mạng máy tính
4 6480205 Tin học ứng dụng
5 6480206 Xử lý tài liệu
6 6480207 Lập trình máy tính
7 6480208 Quản trị cơ sở tài liệu
8 6480209 Quản trị mạng máy tính
9 6480214 Thiết kế trang Web
10 6480216 An ninh mạng
11 6480101 Khoa học máy tính

Nhóm ngành gần ( hoàn toàn có thể được update theo kiểm soát và điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo ) :

Stt

Mã ngành

Tên ngành

1 6480203 Tin học văn phòng
2 6480213 Vẽ và phong cách thiết kế trên máy tính
3 6480102 Kỹ thuật thay thế sửa chữa, lắp ráp máy tính
4 6480103 Thiết kế mạch điện tử trên máy tính
5 6480105 Công nghệ kỹ thuật máy tính
6 6340122 Thương mại điện tử

7

6320201 Hệ thống thông tin
8 6210402 Thiết kế đồ họa
9 6480204 Tin học viễn thông ứng dụng

Các môn học bổ sung cho nhóm ngành gần Công nghệ thông tin

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1 . IT001 Nhập môn lập trình 4 3 1
2 . IT002 Lập trình hướng đối tượng người dùng 4 3 1
3 . IT004 Cơ sở tài liệu 4 3 1
4 . IT005 Nhập môn mạng máy tính 4 3 1
5 . IT012 Tổ chức và cấu trúc máy tính II 4 3 1

Tổng số tín chỉ

20

   

Trường hợp không thuộc ngành đúng và gần Công nghệ thông tin, đơn vị chuyên môn sẽ xem xét từng trường hợp dựa trên hồ sơ đăng ký của sinh viên.

o Hình thức thi : xét tuyển .
– Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến : 30 chỉ tiêu / năm. Chỉ tiêu tuyển sinh thực tế hàng năm triển khai theo phê duyệt của ĐHQG-HCM .
o Tùy theo tình hình trong thực tiễn, Hiệu trưởng hoàn toàn có thể lao lý lại nội dung và hình thức thi .
Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành CNTT phải phân phối những nhu yếu về tiêu chuẩn đầu ra ( ký hiệu LO – Learning Outcome ) sau :

LO 1 : Vận dụng kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để giải quyết vấn đề liên quan chuyên ngành.

LO 2 : Vận dụng kiến thức nền tảng của ngành Công nghệ Thông tin và ứng dụng vào thực tiễn liên quan đến dữ liệu, thông tin, tri thức, và kỹ thuật công nghệ mới.

LO 3 : Phân tích, lập luận, và giải quyết vấn đề liên quan đến ngành Công nghệ Thông tin (quản lý nguồn tài nguyên, các hoạt động của cơ quan/doanh nghiệp, các giải pháp sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao khả năng lãnh đạo, quản lý, hoạt động của cơ quan/doanh nghiệp).

LO 4 : Biết kỹ năng nghiên cứu khoa học (tìm tài liệu, tổng hợp, phân tích, đánh giá các công trình khoa học).

LO 5 : Hiểu và nhận thức tư duy hệ thống, phân tích, thiết kế, đánh giá các thành phần hoặc toàn hệ thống thuộc lĩnh vực ngành Công nghệ Thông tin, vận dụng nhanh các công nghệ, kỹ thuật, công cụ phù hợp để quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực thực tế.

LO 6 : Hiểu về sự cần thiết để học tập suốt đời, hiểu biết về các giá trị đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.

LO 7 : Vận dụng được kỹ năng làm việc nhóm (thành lập, điều hành và duy trì công tác nhóm).

LO 8 : Vận dụng được kỹ năng giao tiếp (kỹ năng làm chủ đối thoại, thuyết trình tốt).

LO 9 : Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (kỹ năng nghe nói, đọc hiểu tài liệu, viết khá tốt tiếng Anh).

LO 10 : Nhận biết bối cảnh và nhu cầu xã hội, xác định ý tưởng, thiết kế, xây dựng, triển khai, vận hành ứng dụng các hệ thống Công nghệ Thông tin đáp ứng nhu cầu xã hội. Khả năng xây dựng tốt ý tưởng, thiết kế, phát triển, triển khai, vận hành.

Tin liên quan

Hiểu thêm về ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Bách khoa TPHCM

khoicntt

Địa chỉ trường Đại học Công nghệ thông tin TPHCM ở đâu?

khoicntt

TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH

khoicntt

Leave a Comment