Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Tổng quan ngành Công nghệ Thông tin

1. Tổng quan ngành Công nghệ Thông tin

1.1 Mục tiêu đào tạo

Chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin huấn luyện và đào tạo những cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức, và sức khỏe thể chất tốt ; có đủ kiến thức và kỹ năng, năng lượng để quản lý và vận hành, quản trị, và tăng trưởng những ứng dụng công nghệ thông tin ; cung ứng nhu yếu nhân lực công nghệ thông tin trong những ngành trình độ khác nhau .

1.2 Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp

Cử nhân Công nghệ Thông tin tốt nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin có khả năng đảm nhiệm các vị trí sau:

a. Chuyên viên phong cách thiết kế, kiến thiết xây dựng và quản trị những dự án Bất Động Sản điều tra và nghiên cứu và ứng dụng CNTT, đa phần trong ngành : địa lý, môi trường tự nhiên, viễn thám .

b. Chuyên viên quản trị, giám sát, góp vốn đầu tư những dự án Bất Động Sản công nghệ thông tin .

c. Chuyên viên khai thác tài liệu và thông tin ứng dụng cho những doanh nghiệp trong yếu tố nghiên cứu và phân tích định lượng .

d. Chuyên viên có kĩ năng tăng trưởng những ứng dụng tiếp thị quảng cáo xã hội và công nghệ Web .

1.3 Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo

Chương trình được phong cách thiết kế sao cho bảo vệ đủ độ phủ, độ sâu nhất định nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo, thời cơ tăng trưởng cho sinh viên thao tác, và hoàn toàn có thể liên tục điều tra và nghiên cứu nâng cao về những chuyên ngành CNTT, trong đó độ phủ được đặt trọng tâm .

Chương trình được thiết kế với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc phát triển và hội nhập của đất nước:

– Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực để quản lý và vận hành, quản trị, giám sát ; nghiên cứu và phân tích và tăng trưởng những ứng dụng công nghệ thông tin tại những doanh nghiệp, những đơn vị chức năng không chuyên về CNTT nhằm mục đích tạo ra những giá trị quyền lợi ngày càng tăng cho những doanh nghiệp .

– Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực khai thác tài liệu và thông tin ứng dụng cho những doanh nghiệp trong yếu tố nghiên cứu và phân tích định lượng .

– Đào tạo nguồn nhân lực có kĩ năng tăng trưởng ứng dụng truyền thông online xã hội và công nghệ Web .

– Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật tham gia những tiến trình phong cách thiết kế, kiến thiết xây dựng, quản trị những dự án Bất Động Sản nghiên cứu và điều tra và ứng dụng CNTT, hầu hết trong ngành : địa lý, môi trường tự nhiên, viễn thám .

Chương trình được phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng dùng tài liệu tìm hiểu thêm chính là Chương trình huấn luyện và đào tạo Đại học về Công nghệ Thông tin của ACM ( Association for Computing Machinery ) và IEEE Computer Society .

cntt

Hình 1: Mô tả ngành Công nghệ Thông tin

Hình 1 mô tả ngành học Công nghệ Thông tin. Những trụ cột của CNTT bao gồm lập trình, mạng, giao tiếp người-máy, cơ sở dữ liệu, và hệ thống web, được xây dựng trên một nền tảng kiến thức về các nền tảng cơ bản của CNTT. Bao quát toàn bộ phần nền tảngtrụ cột là những ứng dụng trong CNTT như là Đảm bảo và An ninh Thông tin, ứng dụng, …. Tuy không mô tả hết tất cả các khía cạnh của ngành CNTT, nhưng nó sẽ làm rõ mô tả của những mối quan hệ của các thành phần chính trong CNTT.

Xem chi tiết cụ thể chương trình giảng dạy tại https://daa.uit.edu.vn/content/chuong-trinh-dao-tao-tu-khoa-7-tro-di

Xem thêm: Ngành an ninh mạng học những gì?

Nguồn: uit.edu

Tin liên quan

Hiểu thêm về ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Bách khoa TPHCM

khoicntt

Trang web học công nghệ thông tin online miễn phí hàng đầu

khoicntt

Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 2022

khoicntt

Leave a Comment