Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành Công nghệ thông tin quân đội – Học viện Kỹ thuật quân sự

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (CNTT) được xây dựng trên cơ sở khung chương trình đào tạo CNTT bậc đại học của tổ chức ACM/và IEEE Computer Society (Mỹ). Khung chương trình này đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước như Mỹ, Canada, Australia và Nhật Bản.

Ngành Công nghệ thông tin quân đội – Học viện Kỹ thuật quân sự chiến lược
Mục tiêu là đào tạo và giảng dạy ra những nhân viên CNTT với trình độ ĐH, có năng lực tiến hành, tích hợp và quản trị những công nghệ đo lường và thống kê cho những cơ quan, tổ chức triển khai. Cụ thể sinh viên sẽ có :

– Khả năng áp dụng kiến thức về toán học cũng như tính toán trong công việc, trong đó trọng tâm là việc phân tích bài toán, và vạch ra các yêu cầu về tính toán cho các giải pháp CNTT.

– Khả năng phong cách thiết kế, thực thi, và nhìn nhận những mạng lưới hệ thống giám sát và máy tính nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu đề ra .

– Khả năng thao tác nhóm hiệu suất cao .

– Hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp, pháp luật, và nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể .

– Khả năng tiếp xúc hiệu suất cao với những đối tượng người dùng khác nhau .

– Khả năng nghiên cứu và phân tích những ảnh hưởng tác động của công nghệ đo lường và thống kê lên cá thể, tổ chức triển khai và xã hội .

– Khả năng tích hợp hiệu suất cao những giải pháp CNTT trong môi trường tự nhiên người sử dụng .

– Hiểu biết về chiêu thức thao tác, những tiêu chuẩn và ứng dụng .

– Khả năng tương hỗ việc lập những dự án Bất Động Sản CNTT một cách hiệu suất cao .

– Ý thức tăng trưởng trình độ trình độ .
Chương trình giảng dạy ngành Công nghệ thông tin gồm 3 chuyên ngành

1. Công nghệ dữ liệu (Data Technology)

Đào tạo cử nhân, kỹ sư ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ dữ liệu, có năng lực tích lũy, giải quyết và xử lý và nghiên cứu và phân tích tài liệu nhằm mục đích trích xuất tri thức từ những nguồn thông tin khác nhau ; có năng lực chớp lấy, tiến hành, tăng trưởng những công cụ và đề xuất kiến nghị những giải pháp kỹ thuật nhằm mục đích tích lũy, giải quyết và xử lý và nghiên cứu và phân tích tài liệu cho doanh nghiệp và tổ chức triển khai ;

Có kiến thức và kỹ năng nền tảng vững chãi về quá trình nhiệm vụ và quá trình giải quyết và xử lý tài liệu trong những cơ quan tổ chức triển khai, có năng lượng ứng dụng thành quả mới nhất của công nghệ tích lũy, tàng trữ và giải quyết và xử lý tài liệu vào việc làm nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí của doanh nghiệp và tổ chức triển khai .

Chuyên ngành công nghệ dữ liệu

Sinh viên tốt nghiệp đảm nhiệm được chức trách, trách nhiệm bắt đầu là nhân viên nghiên cứu và phân tích nhiệm vụ, nhân viên nghiên cứu và phân tích tài liệu, quản trị giải pháp tài liệu, nghiên cứu và phân tích mạng lưới hệ thống thông tin, nghiên cứu và phân tích và thăm dò thị trường, quản trị viên mạng lưới hệ thống tài liệu của những công ty,

Tổ chức triển khai ; giảng dạy những nội dung tương quan đến Công nghệ dữ liệu và Công nghệ thông tin ; có đủ điều kiện kèm theo để liên tục được đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng ở những bậc học cao hơn cao hơn ; nghiên cứu và điều tra khoa học thuộc những ngành nghề dịch vụ về khoa học và công nghệ dữ liệu ở những viện điều tra và nghiên cứu, những TT và cơ quan điều tra và nghiên cứu của nhà nước và doanh nghiệp .

2. Phát triển ứng dụng đa phương tiện (Multimedia Application Development)

Đào tạo cử nhân, kỹ sư ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Phát triển ứng dụng đa phương tiện có năng lực năng lực khảo sát, nghiên cứu và phân tích, phong cách thiết kế, kiến thiết xây dựng, quản trị những ứng dụng đa phương tiện cho doanh nghiệp và tổ chức triển khai ; có kiến thức và kỹ năng nền tảng vững chãi về quá trình tăng trưởng ứng dụng đa phương tiện, những công cụ và công nghệ thiết yếu để tăng trưởng ứng dụng ;

Có năng lực tiến hành, tăng trưởng những công cụ và đề xuất kiến nghị những giải pháp kỹ thuật nhằm mục đích kiến thiết xây dựng ứng dụng đa phương tiện ; có năng lượng ứng dụng thành tựu mới nhất của Công nghệ thông tin vào việc làm nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp .

Sinh viên tốt nghiệp đảm nhiệm được chức trách, trách nhiệm khởi đầu là nhân viên nghiên cứu và phân tích, tư vấn, phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng, tiến hành, tích hợp và quản trị những ứng dụng đa phương tiện ; lập trình viên ứng dụng đa phương tiện ; có đủ điều kiện kèm theo để liên tục được huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng ở những bậc học cao hơn

Nghiên cứu và điều tra khoa học thuộc những ngành về Công nghệ thông tin nói chung và tăng trưởng ứng dụng đa phương tiện nói riêng ở những viện điều tra và nghiên cứu, những TT và cơ quan nghiên cứu và điều tra của nhà nước và doanh nghiệp .

3. An toàn thông tin (Information Security) 

Chuyên ngành An toàn thông tin

Đào tạo ra những cử nhân, kỹ sư ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin có năng lực chớp lấy, tiến hành, tăng trưởng những công cụ và đề xuất kiến nghị những giải pháp kỹ thuật nhằm mục đích bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin cho doanh nghiệp và tổ chức triển khai ; có năng lượng ứng dụng thành quả mới nhất của ngành nghề dịch vụ vào bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin nhằm mục đích nâng cao tính bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin của thông tin bên trong doanh nghiệp và tổ chức triển khai .

Sinh viên tốt nghiệp đảm nhiệm được chức trách, trách nhiệm bắt đầu là nhân viên bảo đảm an toàn thông tin, có trách nhiệm nghiên cứu và phân tích, tư vấn, phong cách thiết kế, tiến hành những giải pháp, công nghệ, công cụ bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin cho doanh nghiệp và tổ chức triển khai ; thao tác ở những bộ phận điều hành quản lý, duy trì mạng lưới hệ thống thông tin và bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin của những cơ quan, tổ chức triển khai ;

Tham gia giảng dạy những học phần tương quan đến bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật an ninh mạng ; có năng lực liên tục giảng dạy, tu dưỡng để tăng trưởng cao hơn, nghiên cứu và điều tra khoa học thuộc những ngành về bảo đảm an toàn thông tin, và bảo mật an ninh mạng ở những viện nghiên cứu và điều tra, những TT và cơ quan điều tra và nghiên cứu của nhà nước và doanh nghiệp .

Sinh viên lựa chọn chuyên ngành và đăng ký học theo 2 hình thức (áp dụng vào 2 năm cuối cùng của chương trình): Cử nhân đại học (CN) và Kỹ sư (KS) tùy thuộc vào nhu cầu cũng như khả năng của sinh viên. Việc đăng ký được thực hiện vào cuối học kỳ 6. Sinh viên hệ Cử nhân đại học sẽ kết thúc ở Kỳ 8 với Khóa luận TN. Sinh viên hệ Kỹ sư học thêm 3 học phần chuyên ngành ở Kỳ 9, làm Đồ án TN và kết thúc ở Kỳ 10.

Xem thêm: Top các trường đào tạo ngành khoa học dữ liệu tốt nhất

Nguồn: thongtintuyensinh

Tin liên quan

Phát triển nguồn nhân lực ngành Công nghệ thông tin trong giai đoạn 2021 – 2025: thực trạng và giải pháp

khoicntt

Băn khoăn chọn học ngành Công nghệ thông tin

khoicntt

Cách kết nối internet cho máy tính bàn

khoicntt

Leave a Comment