Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin (Áp dụng từ Khoá 15 – 2020)

Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin

Chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin huấn luyện và đào tạo những cử nhân ngành Công nghệ thông tin có :
Phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai, và có sức khỏe thể chất tốt ; nắm vững những kiến thức và kỹ năng cơ bản và trình độ sâu về công nghệ thông tin ( CNTT ) ; cung ứng những nhu yếu về điều tra và nghiên cứu tăng trưởng và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội ; có năng lượng tham mưu, tư vấn và có năng lực tổ chức triển khai triển khai trách nhiệm với tư cách của một nhân viên trong ngành nghề dịch vụ CNTT.
Bên cạnh đó, trên cơ sở những kỹ năng và kiến thức được trang bị ở trình độ ĐH, người học có đủ năng lượng từng bước hoàn thành xong năng lực độc lập điều tra và nghiên cứu, tự tu dưỡng và liên tục lên học những trình độ cao hơn .
Cử nhân Công nghệ Thông tin tốt nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin có năng lực đảm nhiệm những vị trí sau :
− Chuyên viên phong cách thiết kế, kiến thiết xây dựng và quản trị những dự án Bất Động Sản điều tra và nghiên cứu và ứng dụng CNTT, hầu hết trong ngành nghề dịch vụ : giao thông vận tải, thiết kế xây dựng, địa lý, thiên nhiên và môi trường, viễn thám .− Chuyên viên quản lý, giám sát, đầu tư các dự án công nghệ thông tin.

− Chuyên viên khai thác tài liệu và thông tin ứng dụng cho những doanh nghiệp trong yếu tố nghiên cứu và phân tích định lượng .

− Chuyên viên có kĩ năng tăng trưởng những ứng dụng truyền thông online xã hội và công nghệ Web .

− Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và điều tra khoa học và ứng dụng CNTT ở những trường ĐH và cao đẳng trên cả nước .

Chương trình được phong cách thiết kế sao cho bảo vệ đủ độ phủ, độ sâu nhất định nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo, thời cơ tăng trưởng cho sinh viên thao tác, và hoàn toàn có thể liên tục nghiên cứu và điều tra sâu xa về những chuyên ngành CNTT, trong đó độ phủ được đặt trọng tâm .

Chương trình được phong cách thiết kế với tiềm năng tăng trưởng nguồn nhân lực ship hàng cho công cuộc tăng trưởng và hội nhập của quốc gia :

Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực để quản lý và vận hành, quản trị, giám sát ; nghiên cứu và phân tích và tăng trưởng những ứng dụng công nghệ thông tin tại những doanh nghiệp, những đơn vị chức năng không chuyên về CNTT nhằm mục đích tạo ra những giá trị quyền lợi ngày càng tăng cho những doanh nghiệp .

Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực khai thác tài liệu và thông tin ứng dụng cho những doanh nghiệp trong yếu tố nghiên cứu và phân tích định lượng . Đào tạo nguồn nhân lực có kĩ năng tăng trưởng ứng dụng truyền thông online xã hội và công nghệ Web .

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật tham gia những tiến trình phong cách thiết kế, kiến thiết xây dựng, quản trị những dự án Bất Động Sản điều tra và nghiên cứu và ứng dụng CNTT, hầu hết trong ngành nghề dịch vụ : địa lý, môi trường tự nhiên, viễn thám .

Chương trình được phong cách thiết kế, kiến thiết xây dựng dựa vào tầm nhìn và thiên chức nhà trường ; phiếu góp ý của doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp, giảng viên giảng dạy và tài liệu tìm hiểu thêm chính là Chương trình huấn luyện và đào tạo Đại học về Công nghệ Thông tin của ACM ( Association for Computing Machinery ) và IEEE Computer Society ấn hành .

Hình 1: Mô tả ngành Công nghệ Thông tin

Hình 1 mô tả ngành học Công nghệ Thông tin. Những trụ cột của CNTT bao gồm lập trình, mạng máy tính, giao tiếp người-máy, cơ sở dữ liệu, và hệ thống web, được xây dựng trên một nền tảng kiến thức về các nền tảng cơ bản của CNTT. Bao quát toàn bộ phần nền tảngtrụ cột là những ứng dụng trong CNTT như là Đảm bảo và An ninh Thông tin, ứng dụng… Tuy không mô tả hết tất cả các khía cạnh của ngành CNTT, nhưng nó sẽ làm rõ mô tả của những mối quan hệ của các thành phần chính trong CNTT.

Hình thức huấn luyện và đào tạo : chính quy tập trung .

Thời gian đào tạo và giảng dạy : 04 năm .

Chương trình giảng dạy này được vận dụng cho những sinh viên đã trúng tuyển ngành Công nghệ Thông tin từ năm 2020 .

Chương trình huấn luyện và đào tạo này được thực thi địa thế căn cứ vào Quy chế giảng dạy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin vận dụng theo pháp luật hiện hành ..

Xem thêm: Giải đáp học công nghệ thông tin có khó không? Bắt đầu từ đâu?

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành CNTT phải cung ứng những nhu yếu về tiêu chuẩn đầu ra ( ký hiệu LO – Learning Outcome ) sau :

CĐR

Nội dung

LO 1

Vận dụng kỹ năng và kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để xử lý yếu tố tương quan chuyên ngành .

LO 2

Vận dụng kiến thức và kỹ năng nền tảng của ngành Công nghệ Thông tin và ứng dụng vào thực tiễn tương quan đến tài liệu, thông tin, tri thức, và kỹ thuật công nghệ mới .

LO 3

Phân tích, lập luận, và xử lý yếu tố tương quan đến ngành Công nghệ Thông tin ( quản trị nguồn tài nguyên, những hoạt động giải trí của cơ quan / doanh nghiệp, những giải pháp sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực chỉ huy, quản trị, hoạt động giải trí của cơ quan / doanh nghiệp ) .

LO 4

Biết kỹ năng và kiến thức điều tra và nghiên cứu khoa học ( tìm tài liệu, tổng hợp, nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận những khu công trình khoa học ) .

LO 5

Hiểu và nhận thức tư duy mạng lưới hệ thống, nghiên cứu và phân tích, phong cách thiết kế, nhìn nhận những thành phần hoặc toàn mạng lưới hệ thống thuộc ngành ngành Công nghệ Thông tin, vận dụng nhanh những công nghệ, kỹ thuật, công cụ tương thích để quản trị và ứng dụng công nghệ thông tin vào ngành nghề dịch vụ thực tiễn .

LO 6

Hiểu về sự thiết yếu để học tập suốt đời, hiểu biết về những giá trị đạo đức và nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp .

LO 7

Vận dụng được kỹ năng và kiến thức thao tác nhóm ( xây dựng, quản lý và duy trì công tác làm việc nhóm ) .

LO 8

Vận dụng được kiến thức và kỹ năng tiếp xúc ( kỹ năng và kiến thức làm chủ đối thoại, thuyết trình tốt ) .

LO 9

Có năng lượng ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lượng ngoại ngữ của Nước Ta ( kỹ năng và kiến thức nghe nói, đọc hiểu tài liệu, viết khá tốt tiếng Anh ) .

LO 10

Nhận biết toàn cảnh và nhu yếu xã hội, xác lập sáng tạo độc đáo, phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng, tiến hành, quản lý và vận hành ứng dụng những mạng lưới hệ thống Công nghệ Thông tin cung ứng nhu yếu xã hội. Khả năng kiến thiết xây dựng tốt ý tưởng sáng tạo, phong cách thiết kế, tăng trưởng, tiến hành, quản lý và vận hành .

Xem thêm: 8 Sự Thật Cần Biết Sớm Về Ngành CNTT

Xem thêm: Ngành An toàn thông tin học những gì?

Nguồn: uit.edu

Tin liên quan

Nhân viên thống kê làm gì? Những điều cần biết về nhân viên thống kê

khoicntt

Ngành Toán học đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội

khoicntt

Học công nghệ thông tin cần giỏi những môn gì?

khoicntt

Leave a Comment