Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Khoa Công nghệ thông tin 1 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Địa chỉ  Tầng 9, nhà A2, Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại  04. 38545604
Trưởng khoa  TS. Nguyễn Duy Phương
Email  [email protected]
Phó trưởng khoa PGS.TS Phạm Văn Cường
Email [email protected]
Phó trưởng khoa TS. Hoàng Xuân Dậu
Email [email protected]
Phó trưởng khoa PGS.TS. Ngô Xuân Bách
Email [email protected]

Chức năng:

Khoa Công nghệ thông tin 1 là đơn vị đào tạo trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (dưới đây gọi tắt là Học viện) có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính và An toàn thông tin).

Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Khoa Công nghệ thông tin 1 là đơn vị đào tạo trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (dưới đây gọi tắt là Học viện) có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính và An toàn thông tin).

Nhiệm vụ:

Quản lý, tổ chức giảng dạy các môn học, học phần do khoa quản lý cho các hệ (hình thức đào tạo và trình độ đào tạo) đào tạo của Học viện;

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Học viện;

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp và quá trình đào tạo của khoa;

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên và người học thuộc khoa;

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; quản lý cán bộ, giảng viên và người học thuộc khoa, tổ chức đánh giá theo quy định của Học viện; tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Học viện;

Quản lý tài sản, kinh phí được giao theo quy định của Học viện; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo;

Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp trên; phối hợp và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác hoạt động thực hiện tốt điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình; tổ chức các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và các nội dung thi đua khác trong khoa;

Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Học viện giao.

Các bộ môn thuộc khoa:

Bộ môn Trưởng bộ môn
Bộ môn Công nghệ phần mềm  PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ môn Hệ thống thông tin  TS. Ngô Quốc Dũng
Bộ môn Khoa học máy tính PGS. TS Ngô Xuân Bách
Bộ môn An toàn thông tin  TS. Nguyễn Ngọc Điệp

Xem thêm: Ngành Khoa học dữ liệu là gì?

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Ngành Kỹ thuật Máy tính | Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-HCM

khoicntt

PTIT muốn trở thành đơn vị dẫn đầu về đào tạo an toàn thông tin 2022

khoicntt

Ngành học “độc và lạ” trong kỷ nguyên số: Khoa học Thông tin Địa không gian

khoicntt

Leave a Comment