Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin-7480201- Đại học Kinh tế quốc dân (NEU)

TÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÃ TUYỂN SINH: 7480201

MÃ NGÀNH: 7480201

THÔNG TIN LIÊN HỆ: VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH TẾ SỐ
Địa chỉ : Phòng 13.11 tòa nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân .
Số điện thoại cảm ứng : 024.36280.280 ( 6363 ; 6324 )

Email: [email protected]

Website : http://sitde.neu.edu.vn

GIỚI THIỆU NGẮN GỌN VỀ NGÀNH:

Công nghệ thông tin (IT – Information Technology) được hiểu là một thuật ngữ bao gồm phần mềm, mạng lưới internet, hệ thống máy tính sử dụng cho việc phân phối và xử lý dữ liệu, trao đổi, lưu trữ và sử dụng thông tin dưới hình thức khác nhau. Nói đơn giản, Công nghệ thông tin là việc sử dụng công nghệ hiện đại vào việc tạo ra, xử lý, truyền dẫn thông tin, lưu trữ, khai thác thông tin.

Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; chuyên sâu về Công nghệ thông tin. Đào tạo các kiến thức mới trong công nghệ thông tin, chú trọng đến phát triển kỹ năng trong quản trị và vận hành hệ thống thông tin quản lý; quản lý và phân tích dữ liệu; ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong mọi lĩnh vực đồng thời phát triển năng lực tự nghiên cứu tăng cường kiến thức theo xu hướng thời đại.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tổng số tín chỉ: 130

Các học phần chính:

 1. Phương pháp tính
 2. Nhập môn Công nghệ thông tin
 3. Toán rời rạc
 4. Kỹ thuật số
 5. Hệ điều hành
 6. Kiến trúc máy tính
 7. Phân tích dữ liệu
 8. Mạng máy tính và truyền số liệu
 9. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 10. Cơ sở dữ liệu
 11. Phân tích và thiết kế hệ thống
 12. Quản trị mạng
 1. Tiếng Anh CNTT
 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 3. Cơ sở lập trình
 4. Lập trình hướng đối tượng
 5. Công nghệ phần mềm
 6. Các công nghệ ảo hóa
 7. Cơ sở dữ liệu phân tán
 8. Lập trình PHP
 9. Quản lý dự án CNTT
 10. Marketing số
 11. Thiết kế và lập trình Web
 12. Trí tuệ nhân tạo
 13. Phát hiện tri thức và Khai phá dữ liệu
 1. Xử lý ảnh
 2. Phát triển ứng dụng di động
 3. Công nghệ đa phương tiện
 4. Lập trình Java
 5. Quản trị CNTT và truyền thông
 6. Mạng kết nối vạn vật
 7. Các hệ thống thông minh
 8. Công nghệ Web
 9. Lập trình .Net
 10. Điện toán đám mây
 11. Quản trị mạng nâng cao
 12. Hệ thống thương mại điện tử
 13. Quản lý thông tin

Xem thêm: Tìm hiểu thêm về ngành kĩ thuật phần mềm

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có cơ hội làm việc:

 • Quản lý dự án CNTT trong các tổ chức, doanh nghiệp.
 • Quản trị và vận hành hệ thống CNTT trong các tổ chức.
 • Phân tích và xử lý dữ liệu tại các doanh nghiệp và tổ chức.
 • Xây dựng và triển khai dự án phần mềm.
 • Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp.
 • Triển khai các hoạt động trong lĩnh vực CNTT, truyền thông và nội dung số.

ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN SÂU

Định hướng chuyên sâu vào các lĩnh vực:

 • Thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu. Phân tích và xử lý dữ liệu.
 • Tổ chức, vận hành, đảm bảo an toàn các hệ thống công nghệ thông tin
 • Xây dựng các hệ thống phần mềm.

CHỨNG NHẬN/CHỨNG CHỈ NGHỀ NGHIỆP

 • Đạt trình độ cử nhân Công nghệ thông tin.
 • Đạt trình độ về Ngoại ngữ, Tin học theo chuẩn đầu ra của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tin liên quan

Giới công nghệ nói về xu hướng công nghệ năm 2022

khoicntt

Niên giám thống kê ngành rau quả 2020 – Thị trường nông sản

khoicntt

Khoá học kế toán công ty sản xuất cơ khí chuyên sâu

khoicntt

Leave a Comment