Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin

1.1 Về Kiến thức ngành công nghệ thông tin

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sau :

(1) Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên; chú trọng vào Toán học là nền tảng tiền đề cho ngành đào tạo;

(2) Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên những kiến thức về Toán chuyên ngành công nghệ thông tin, Lập trình máy tính, Hệ thống máy tính, Các ứng dụng quan trọng của công nghệ thông tin;

Công nghệ thông tin

Bạn đang đọc: Ngành Công nghệ thông tin

(3) Kiến thức chuyên ngành: Trong năm học cuối, sinh viên sẽ lựa chọn chuyên sâu hướng học tập và nghiên cứu về Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Kỹ thuật máy tính, Mạng máy tính và truyền thông, An toàn thông tin mạng.

Phần kiến thức chuyên ngành sẽ trang bị cho sinh viên: kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính; kiến thức về mạng máy tính và truyền thông.

1.2 Về Kỹ năng

a) Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

( 4 ) Thu thập, nghiên cứu và phân tích khám phá và tổng hợp những nhu yếu từ đối tượng người dùng sử dụng mẫu sản phẩm ứng dụng để Giao hàng công tác làm việc phong cách thiết kế ;

( 5 ) Thiết kế, tiến hành triển khai và quản trị những dự án Bất Động Sản ứng dụng có qui mô vừa và nhỏ, cung ứng những nhu yếu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện kèm theo thực tiễn ;

( 6 ) Các kỹ năng và kiến thức về nhìn nhận ngân sách, bảo vệ chất lượng của ứng dụng ;

( 7 ) Các kỹ năng và kiến thức về kiểm thử, bảo dưỡng và thiết kế xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng mạng lưới hệ thống hiệu suất cao và dễ dùng ;

( 8 ) Áp dụng tri thức Khoa học máy tính, quản trị dự án Bất Động Sản để nhận ra, nghiên cứu và phân tích và xử lý phát minh sáng tạo và hiệu suất cao những yếu tố kỹ thuật trong ngành thiết kế xây dựng và tăng trưởng ứng dụng máy tính .

b) Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính

( 4 ) Thiết kế, kiến thiết xây dựng, thiết lập và bảo dưỡng cả phần cứng và ứng dụng ( tập trung chuyên sâu vào những ứng dụng cho những thiết bị điện tử số ) của những mạng lưới hệ thống điện tử số gồm có những mạng lưới hệ thống truyền thông online, máy tính và những hệ thống thiết bị dựa trên máy tính ;

( 5 ) Thiết kế, kiến thiết xây dựng và ứng dụng những mạng lưới hệ thống nhúng ;

( 6 ) Có những kiến thức và kỹ năng khác ship hàng cho hoạt động giải trí nghề nghiệp .

c) Chuyên ngành Hệ thống thông tin

( 4 ) Nắm vững vai trò mạng lưới hệ thống thông tin trong những tổ chức triển khai. Hiểu được vai trò những thành phần của mạng lưới hệ thống thông tin gồm có con người, tiến trình, phần cứng, ứng dụng, và tài liệu .

( 5 ) Vận dụng những khái niệm về mạng lưới hệ thống để nhìn nhận, xử lý những yếu tố Open trong mạng lưới hệ thống thông tin .

( 6 ) Phân tích và quy mô hóa quy trình và tài liệu trong những tổ chức triển khai, năng lực xác lập và cụ thể hóa những giải pháp kỹ thuật, năng lực quản trị dự án Bất Động Sản, năng lực tích hợp mạng lưới hệ thống .
( 7 ) Các kỹ thuật tích lũy, biến hóa, truyền, và tàng trữ tài liệu và thông tin .

d) Chuyên ngành Khoa học máy tính

( 4 ) Nắm vững và vận dụng tốt những nguyên tắc, khái niệm, kim chỉ nan tương quan tới khoa học máy tính và ứng dụng ứng dụng ;

( 5 ) Xác định và nghiên cứu và phân tích nhu yếu so với những yếu tố đơn cử, lên kế hoạch và tìm giải pháp cho yếu tố ;

( 6 ) Đánh giá và thử nghiệm giải pháp ;

( 7 ) Có năng lực vận dụng những công cụ trong việc đặc tả, nghiên cứu và phân tích, thiết kế xây dựng, tiến hành, bảo dưỡng những mạng lưới hệ thống dựa trên máy tính .

e) Chuyên ngành Máy tính và truyền thông dữ liệu

(4) Nghiên cứu, tìm hiểu áp dụng kiến thức trong lĩnh vực mạng và truyền thông máy tính;

 

( 5 ) Phân tích, phong cách thiết kế, thiết lập, bảo dưỡng cũng như quản trị và khai thác những mạng lưới hệ thống mạng tiếp thị quảng cáo máy tính ;

( 6 ) Sử dụng những công cụ ship hàng việc phong cách thiết kế, nhìn nhận hoạt động giải trí mạng lưới hệ thống mạng máy tính .

1.3 Về Kỹ năng mềm

( 9 ) Có kiến thức và kỹ năng tiếp xúc và thuyết trình tốt biểu lộ qua việc trình diễn rõ ràng, tự tin và thuyết phục những yếu tố tương quan đến trình độ và những yếu tố kinh tế tài chính xã hội ;

( 10 ) Có kiến thức và kỹ năng thao tác nhóm, biết xây dựng và tổ chức triển khai tốt việc làm theo nhóm ;

( 11 ) Có những kỹ năng và kiến thức cá thể và phẩm chất nghề nghiệp trong việc xử lý yếu tố, tư duy phát minh sáng tạo, lập kế hoạch và tổ chức triển khai việc làm ;

( 12 ) Có giải pháp thao tác khoa học và chuyên nghiệp, tư duy mạng lưới hệ thống và tư duy nghiên cứu và phân tích và thao tác hiệu suất cao trong nhóm ( đa ngành ), hội nhập được trong thiên nhiên và môi trường quốc tế .

1.4 Về Năng lực tự chủ và trách nhiệm

( 13 ) Có thức nghề nghiệp, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, dữ thế chủ động phát minh sáng tạo, có ý thức và năng lượng hợp tác trong việc làm ;

( 14 ) Có năng lực tự khuynh hướng, thích nghi với những môi trường tự nhiên thao tác khác nhau ; tự học tập, tích góp kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề để nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ ;

( 15 ) Có sáng tạo độc đáo trong quy trình thực thi trách nhiệm được giao ; có năng lực đưa ra được Kết luận về những yếu tố nhiệm vụ và kỹ thuật phức tạp về công nghệ kinh tế tài chính ;

( 16 ) Có năng lượng lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể và nhìn nhận, nâng cấp cải tiến những hoạt động giải trí trình độ .

1.5 Về Hành vi đạo đức

( 17 ) Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết thao tác tập thể theo nhóm, theo dự án Bất Động Sản, mê hồn khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lượng trình độ ;

( 18 ) Hiểu biết về những giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những yếu tố đương đại, hiểu rõ vai trò của những giải pháp kỹ thuật trong toàn cảnh kinh tế tài chính, thiên nhiên và môi trường, xã hội toàn thế giới và trong toàn cảnh riêng của quốc gia ;

( 19 ) Ý thức được sự thiết yếu phải liên tục học tập nâng cao trình độ, có năng lượng trình độ và năng lực ngoại ngữ để tự học suốt đời .

1.6 Về Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

( 20 ) Đạt trình độ tiếng Anh 450 điểm TOEIC quốc tế hoặc tương tự ;

( 21 ) Có năng lực sử dụng tiếng Anh Giao hàng học tập, nghiên cứu và điều tra, hoà nhập nhanh với hội đồng công nghệ thông tin khu vực và quốc tế sau khi ra trường .

( 22 ) Có năng lực sử dụng tiếng Anh tốt trong những hoạt động giải trí tương quan đến nghề nghiệp được giảng dạy .

1.7 Về Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

– Sau khi tốt nghiệp sinh viên hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt những vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản trị, điều hành quản lý trong ngành nghề dịch vụ công nghệ thông tin ;

– Có thể trở thành những lập trình viên, những nhà quản trị mạng lưới hệ thống, quản trị bảo mật thông tin mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin trong bất kể doanh nghiệp nào ;

– Có thể làm việc trong các dự án với vai trò là người quản trị dự án về công nghệ thông tin;

– Có thể trở thành cán bộ điều tra và nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về công nghệ thông tin tại những Viện, Trung tâm nghiên cứu và điều tra và những Cơ sở đào tạo và giảng dạy ;

– Có thể liên tục học tiếp lên trình độ Sau đại học ở trong nước và quốc tế .

Xem thêm: Ngành khoa học máy tính học có dễ xin việc không?

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Tổng quan các trường đại học về Chương trình liên kết BCU

khoicntt

Ngành Kỹ thuật robot học gì?

khoicntt

Các Khóa học Trực tuyến về Khoa học máy tính Hàng đầu

khoicntt

Leave a Comment