Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Sự khác biệt giữa khoa học máy tính và khoa học dữ liệu

Sự độc lạ giữa khoa học máy tính và khoa học dữ liệu, và bạn nên học cái nào ?

Nhiều sinh viên bồn chồn về việc liệu khoa học dữ liệu có phải là một phần của khoa học máy tính hay không. Trên thực tiễn, khoa học dữ liệu thuộc về khoa học máy tính nhưng vẫn khác với khoa học máy tính. Cả hai thuật ngữ đều có những điểm tương đương, nhưng có một sự độc lạ đáng kể giữa hai thuật ngữ này. Khoa học máy tính có nhiều nghành nghề dịch vụ nhỏ khác nhau, ví dụ điển hình như trí tuệ tự tạo, nghiên cứu và phân tích, lập trình, giải quyết và xử lý ngôn từ tự nhiên, học máy, tăng trưởng web, v.v. Khoa học tài liệu cũng là một phần của khoa học máy tính nhưng yên cầu nhiều kiến ​ ​ thức hơn về toán học và thống kê .

Nói cách khác, khoa học máy tính liên quan đến phần mềm và phần cứng lập trình cũng như khoa học dữ liệu liên quan đến phân tích, lập trình và thống kê.

Vì vậy, nếu một nhà khoa học máy tính tập trung chuyên sâu vào lập trình, thống kê và nghiên cứu và phân tích, anh ta hoàn toàn có thể trở thành một nhà khoa học dữ liệu .
Đầu tiên tất cả chúng ta hãy định nghĩa riêng không liên quan gì đến nhau khoa học máy tính và khoa học dữ liệu .

Khoa học máy tính là gì ?

Khoa học máy tính hoàn toàn có thể được định nghĩa là ngành nghiên cứu và điều tra về kỹ thuật máy tính, phong cách thiết kế và ứng dụng trong khoa học và công nghệ tiên tiến. Ứng dụng của khoa học máy tính gồm có những góc nhìn và khái niệm kỹ thuật khác nhau, ví dụ điển hình như mạng, ứng dụng, phần cứng và Internet. Kiến thức về khoa học máy tính đổi khác theo những nghành nghề dịch vụ khác nhau của nó, ví dụ điển hình như phong cách thiết kế, kiến ​ ​ trúc, sản xuất, v.v.
Các nhà khoa học máy tính nghiên cứu và phân tích những thuật toán và điều tra và nghiên cứu hiệu suất của ứng dụng và phần cứng máy tính. Các nghành nghiên cứu và điều tra chính của khoa học máy tính là mạng lưới hệ thống máy tính, trí tuệ tự tạo và mạng, tương tác giữa con người với máy tính, thị giác và đồ họa ,
và ngôn từ lập trình, phân tích số, tin sinh học, kỹ thuật ứng dụng, kim chỉ nan máy tính, v.v.

Khoa học tài liệu là gì ?

Khoa học tài liệu là ngành nghiên cứu và điều tra những loại tài liệu khác nhau, ví dụ điển hình như tài liệu phi cấu trúc, bán cấu trúc và tài liệu có cấu trúc. Dữ liệu hoàn toàn có thể ở bất kể định dạng có sẵn nào và được sử dụng để lấy thông tin trong đó. Khoa học dữ liệu gồm có một số ít kỹ thuật được sử dụng để nghiên cứu và điều tra tài liệu. Nó được gọi là khai thác tài liệu, thanh lọc tài liệu, quy đổi tài liệu, v.v. Khoa học tài liệu tập trung chuyên sâu vào việc khai thác tài liệu để Dự kiến, mày mò và hiểu biết .
Do đó, nó nhấn mạnh vấn đề đến việc truyền thông hiệu quả những tác dụng nghiên cứu và phân tích tài liệu. Hơn nữa, khoa học dữ liệu ưu tiên kiến ​ ​ thức về những thuật toán tối ưu hóa bằng cách quản lý sự đánh đổi thiết yếu giữa vận tốc và độ đúng chuẩn .

Sự độc lạ giữa khoa học máy tính và khoa học dữ liệu là gì ?

Khoa học máy tính là nghiên cứu và điều tra về hiệu suất của máy tính trong khi khoa học dữ liệu tìm thấy ý nghĩa bên trong tài liệu lớn. Sinh viên Khoa học Máy tính được học giám sát nâng cao gồm có mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu, kinh nghiệm tay nghề nâng cao về tăng trưởng ứng dụng toàn doanh nghiệp .
Mặt khác, sinh viên khoa học dữ liệu học về toán học và nghiên cứu và phân tích những tập dữ liệu lớn bằng những ứng dụng máy tính, ví dụ điển hình như trực quan hóa dữ liệu, khai thác tài liệu, quản trị tài liệu hiệu suất cao và nghiên cứu và phân tích tài liệu Dự kiến .
Khoa học máy tính là tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành bảo mật an ninh mạng, ứng dụng và mạng lưới hệ thống mưu trí. Trong khi khoa học dữ liệu dựa trên những kỹ năng và kiến thức thiết yếu để khai thác tài liệu, nó làm rõ ý nghĩa của những tập dữ liệu khổng lồ được sử dụng trong việc ra quyết định hành động ở những tổ chức triển khai và công ty lớn .

Khoa học máy tính rất quan trọng vì nó là động lực chính trong những thay đổi công nghệ tiên tiến ngày này. Tuy nhiên, khoa học dữ liệu có tầm quan trọng hơn so với một tổ chức triển khai và ứng dụng của nó yên cầu những chuyên viên trong việc khai thác và nghiên cứu và phân tích tài liệu. Sinh viên khoa học máy tính có quyền lựa chọn giữa những vị trí nhà tăng trưởng ứng dụng, lập trình viên máy tính, kỹ sư máy tính, nhà tăng trưởng cơ sở tài liệu, kỹ sư cơ sở tài liệu, quản trị TT tài liệu, kỹ sư CNTT, kỹ sư ứng dụng, lập trình mạng lưới hệ thống, kỹ sư mạng, nhà tăng trưởng web và quản trị mạng .
Mặt khác, sinh viên khoa học dữ liệu hoàn toàn có thể chọn nghề nhà sinh học đo lường và thống kê, nhà khoa học dữ liệu, nhà nghiên cứu và phân tích tài liệu, nhà kế hoạch tài liệu, nhà nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính, nhà nghiên cứu và phân tích điều tra và nghiên cứu, nhà thống kê, nhà quản trị kinh doanh thương mại mưu trí, nhà điều tra và nghiên cứu lâm sàng, v.v.

phần Tóm lại

Sự khác biệt chính có thể được giải thích đơn giản là một nhà khoa học máy tính có thể trở thành một nhà khoa học dữ liệu bằng cách học thống kê và phân tích. Sinh viên khoa học máy tính học hệ điều hành phần mềm, lập trình và những thứ quan trọng khác cần thiết để tạo ra một chức năng máy tính. Khoa học máy tính liên quan đến việc học các ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn như Java, JavaScript và Python. Họ cũng học các yếu tố cần thiết để làm cho các ngôn ngữ này hoạt động.

Đơn giản hóa mạng – Giới thiệu về giao thức

Tin liên quan

Tổng quan ngành Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu | Văn phòng Các chương trình đặc biệt

khoicntt

Ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu là học gì? Điểm chuẩn và các trường đào tạo

khoicntt

Mã trường, mã ngành Đại học Vinh năm 2021

khoicntt

Leave a Comment