Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Chương trình đào tạo ngành Toán học

Chương trình đào tạo ngành Toán học gồm những gì? Sinh viên sẽ học những gì trong suốt những năm tháng đại học. Bài viết này Trang tuyển sinh sẽ giới thiệu tới các bạn những thông tin khái quát ngành toán học. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! 

Chương trình đào tạo ngành Toán họcChương trình đào tạo ngành Toán học 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN HỌC

 • Chương trình đào tạo ngành Toán học nhằm mục đích mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về toán học, những kỹ năng và kiến thức về khoa học tự nhiên .
 • Đào tạo nâng cao những kỹ năng và kiến thức tương quan đến ngành toán học .
 • Mang đến cho sinh viên khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình cơ bản, một số thuật toán cũng như phần mềm toán học. 
 • Đào tạo sâu xa những ngành cử nhân Toán học và Sư phạm Toán học. Đồng thời lan rộng ra những chuyên ngành Toán – Tin, Toán – tin học ứng dụng nhằm mục đích cung ứng nhu yếu tăng trưởng của xã hội văn minh .
 • Chương trình đào tạo Toán tin hướng tới việc rèn luyện cho sinh viên tư duy đúng chuẩn của toán học, tư duy thuật toán, giải pháp tiếp cận khoa học tới những yếu tố trong thực tiễn .
 • Hướng tới tiềm năng sau khi ra trường sinh viên nắm vững kiến thức và kỹ năng, trau dồi kỹ năng và kiến thức và tự tin bước vào nghề. Có thể trở thành những giảng viên tại những trường ĐH, CĐ, trường dạy nghề hoặc những trường đại trà phổ thông, hoặc trở thành những người quản trị, thao tác trong những cơ sở sản xuất nơi ứng dụng nhiều của toán tin .
 • Trang bị cho những em sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ sở và trình độ vững chãi, đủ năng lượng tham gia xử lý những yếu tố tương quan trong nghành nghề dịch vụ toán ứng dụng hoặc khoa học máy tính ;
 • Mục tiêu rèn luyện kỹ năng và kiến thức chuyên nghiệp và phẩm chất cá thể thiết yếu để thành công xuất sắc trong nghề nghiệp : chiêu thức thao tác khoa học và chuyên nghiệp, tư duy mạng lưới hệ thống và tư duy nghiên cứu và phân tích tốt ; hòa nhập được trong môi trường tự nhiên quốc tế
 • Đồng thời rèn những kiến thức và kỹ năng xã hội thiết yếu để thao tác hiệu suất cao trong nhóm đa ngành và hội nhập trong thiên nhiên và môi trường quốc tế như lúc bấy giờ .

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN HỌC 

Khung chương trình đào tạo ngành toán học được chúng tôi thống kê như sau, những bạn tân sinh viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm để biết được những gì mình cần phải học trong suốt thời hạn 4 năm ĐH :

I Khối kiến thứ c chung (Không tính các học phần từ số 10 đến số 12)
1 Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 Fundamental Principles of Marxism – Leninism 1
2 Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 Fundamental Principles of Marxism – Leninism 2
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam The Revolutionary line of the Communist Party of Vietnam
5 Tin học cơ sở 1 Introduction to Informatics 1
6 Tin học cơ sở 4 Introduction to Informatics 4
7 Tiếng Anh cơ sở 1 General English 1
8 Tiếng Anh cơ sở 2 General English 2
9 Tiếng Anh cơ sở 3 General English 3
10 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất Physical Education
11 Giáo dục đào tạo quốc phòng-an ninh National Defence Education
12 Kỹ năng hỗ trợ Soft Skills
II Khối kỹ năng và kiến thức theo nghành nghề dịch vụ
13 Cơ sở văn hóa truyền thống Nước Ta Fundamentals of Vietnamese Culture
14 Khoa học toàn cầu và sự sống Earth and Life Sciences
III Kiến thức theo khối ngành
15 Cơ – Nhiệt Mechanics – Thermodynamics
16 Điện – Quang Electromagnetism – Optics
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành
17 Đại số tuyến tính 1 Linear Algebra 1
18 Đại số tuyến tính 2 Linear Algebra 2
19 Giải tích 1 Analysis 1
20 Giải tích 2 Analysis 2
21 Giải tích 3 Analysis 3
22 Phương trình vi phân Differential Equations
23 Phương trình đạo hàm riêng 1 Partial Differential Equations 1
24 Giải tích số 1 Numerical Analysis 1
25 Xác suất 1 Probability 1
26 Tối ưu hóa 1 Optimization 1
27 Hình học giải tích Analytic Geometry
28 Thống kê ứng dụng Applied Statistics
V Khối kiến thức ngành
V. 1 Các học phần bắt buộc
29 Đại số đại cương Abstract Algebra
30 Giải tích hàm Functional Analysis
31 Toán rời rạc Discrete Mathematics
32 Giải tích phức Complex Analysis
33 Thực hành đo lường và thống kê Practicum in Computing
34 Tôpô đại cương General Topology
35 Cơ sở hình học vi phân Introduction to Differential Geometry
36 Lý thuyết độ đo và tích phân Measure and Integration theory
37 Lý thuyết Galois Galois theory
38 Tiểu luận khoa học Mini Project
V. 2 Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 hướng chuyên sâu dưới đây)
V. 2.1 Các học phần chuyên sâu về Toán lý thuyết
39 Đại số tuyến tính 3 Linear Algebra 3
40 Cơ sở tôpô đại số Introduction to Algebraic Topology
41 Lý thuyết nhóm và trình diễn nhóm Theory of Groups and Group Representations
42 Hình học đại số Algebraic Geometry
43 Lý thuyết số Number Theory
44 Tôpô vi phân Differential Topology
45 Không gian véctơ tôpô Topological Vector space
46 Giải tích phổ toán tử Spectral Theory of Operators
47 Phương trình đạo hàm riêng 2 Partial Differential Equations 2
48 Giải tích trên đa tạp Analysis on Manifolds
49 Lý thuyết không thay đổi của phương trình vi phân Stability theory of Differential Equations
50 Phương trình tích phân Integral Equations
51 Quá trình ngẫu nhiên Stochastic Processes
52 Xác suất 2 Probability 2
53 Tối ưu rời rạc Discrete Optimization
54 Tổ hợp Combinatorics
55 Lịch sử toán học History of Mathematics
56 Xêmina Toán kim chỉ nan Seminar in Mathematics
V. 2.2 Các học phần chuyên sâu về Toán ứng dụng
57 Điều khiển tối ưu Optimal Control Theory
58 Phương pháp Monte-Carlo Monte-Carlo Methods
59 Giải tích số 2 Numerical Analysis 2
60 Tối ưu hoá 2 Optimization 2
61 Tối ưu rời rạc Discrete Optimization
62 Xác suất 2 Probability 2
63 Lý thuyết ước đạt và Kiểm định giả thiết Estimation theory and Statistical hypothesis testing
64 Quá trình ngẫu nhiên Stochastic proccesses
65 Các quy mô toán ứng dụng 1 Mathematical Modelling 1
66 Các quy mô toán ứng dụng 2 Mathematical Modelling 2
67 Đại số máy tính Computer Algebra
68 Lý thuyết mật mã và bảo đảm an toàn thông tin Cryptography and Information Security
69 Tổ hợp Combinatorics
70 Lý thuyết không thay đổi của phương trình vi phân Stability theory of Differential Equations
71 Lịch sử toán học History of Mathematics
72 Xêmina Toán ứng dụng Seminar on Applied Mathematics
V. 3 Khóa luận tốt nghiệp và các học phần thay thế
V. 3.1 Khóa luận tốt nghiệp
73 Khóa luận tốt nghiệp Undergraduate Thes is
V. 3.2 Các học phần sửa chữa thay thế khóa luận tốt nghiệp ( sinh viên lựa chọn 1 trong 2 học phần dưới đây và 01 học phần chưa học trong khối kỹ năng và kiến thức lựa chọn V. 2 )
74 Một số yếu tố tinh lọc trong Toán học Selected Topics in Mathematics
75 Một số yếu tố tinh lọc trong đo lường và thống kê khoa học Selected Topics in Scientific Computing

Theo Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hà Nội

Xem thêm: Mức lương ngành công nghệ thông tin: Những vị trí thu nhập hấp dẫn nhất

Nội dung chi tiết một số học phần 

Chương trình đào tạo ngành Toán học tương đối nhiều, với lượng kiến thức rất lớn. Sau đây là chi tiết một số học phần quan trọng:

 • Đối với những môn học chung 

Học phần chung đào tạo chung với những chuyên ngành khác gồm có : Nguyên lý Mác – Lênin, đường lối cách mạng đảng, tin học cơ sở, Tiếng Anh, giáo dục quốc phòng, Đây là những môn học bắt buộc nhằm mục đích rèn luyện cho thế hệ sinh viên vừa giỏi về kỹ năng và kiến thức trình độ, vừa bảo vệ sức khỏe thể chất, và niềm tin cao.

Nhằm góp thêm phần giáo dục những thế hệ tương lai có một đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường, kỷ luật. Các môn học này còn có tính năng rèn luyện cho những em sinh viên một tác phong trang nghiêm, niềm tin đoàn kết, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật tốt .

 • Cơ sở văn hóa Việt Nam

Nhằm mang đến cho những em sinh viên những kỹ năng và kiến thức văn hóa truyền thống cơ bản, lịch sử vẻ vang hình thành và tăng trưởng, nguồn gốc của Toán học .

 • Đại số đại cương 

Đại số đại cương là môn học mang đến cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về đại lượng, đường, mặt và những mối quan hệ giữa chúng bằng những kí hiệu và ma trận, vectơ, ma trận …

 • Đại số máy tính Computer Algebra

Đào tạo cho những em những kỹ năng và kiến thức làm quen với hệ quản lý và điều hành máy tính, để sau này ứng dụng vào trong đời sống .

 • Thực tập kỹ thuật 

Sau thời hạn hoàn thành xong những học phần nêu trên thì những bạn sinh viên phải trải qua thời hạn thực tập kỹ thuật. Thực tập là quãng thời hạn nhằm mục đích giúp những bạn rèn luyện kỹ năng và kiến thức thao tác, thao tác nhóm, cọ xát với thực tiễn, ứng dụng những gì mình đã học để đưa vào thực tiễn đời sống ..

 • Đồ án tốt nghiệp 

Năm cuối cấp sinh viên phải trải qua quá trình làm đồ án tốt nghiệp và bảo vệ đồ án, đạt tiêu chuẩn thì mới được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng kỹ sư ngành Toán học. 

 • Đại số tuyến tính 

Đại số tuyến tính trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về những cấu trúc quan trọng của đại số trừu tượng : nhóm, vành, trường, đa thức, môđun và đại số, đại số Boole .

 • Giải tích trên đa tạp Analysis on Manifolds 

Giải tích trên đa tạp Analysis on Manifolds nhằm mục đích cung ứng những kiến thức và kỹ năng cơ bản về khoảng trống và toán tử, gồm có : khoảng trống metric, khoảng trống tuyến tính định chuẩn, khoảng trống có tích vô hướng, toán tử tuyến tính, định lý ánh xạ mở, đồ thị đóng và nguyên tắc bị chặn đều, phổ của toán tử compact tự phối hợp, định lý Fredholm .Như vậy bài viết này đã góp thêm phần lý giải rõ hơn về chương trình giảng dạy ngành Toán học.

Các bạn sẽ biết được mình cần học những gì ? và cần sẵn sàng chuẩn bị lên kế hoạch học tập ra sao để đạt tác dụng cao nhất sau này đúng không nào .

Xem thêm: Có nên học ngành toán tin hay không?

Nguồn: trangtuyensinh

Tin liên quan

Nhiều học sinh giỏi quốc gia đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Công nghệ thông tin

khoicntt

Con gái học công nghệ thông tin, nên hay không?

khoicntt

Ngành Kỹ thuật phần mềm chất lượng cao | Khoa Công nghệ thông tin

khoicntt

Leave a Comment