Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Cử nhân khoa học ngành Khoa học Dữ liệu (Áp dụng từ khóa 15 – 2020)

a. Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân ngành Khoa học dữ liệu

Đào tạo cử nhân ngành Khoa học dữ liệu có đủ kỹ năng và kiến thức vững chãi, năng lượng trình độ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực tự học, tự nghiên cứu và điều tra để thao tác hiệu suất cao trong ngành nghề dịch vụ công nghệ thông tin nói chung và khoa học dữ liệu nói riêng nhằm mục đích cung ứng nhu yếu tăng trưởng của xã hội trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 .

b. Mục tiêu đơn cử

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Khoa học dữ liệu phải đáp ứng các yêu cầu:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ và sức khoẻ tốt, có nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp .

Nắm vững những kiến thức và kỹ năng cơ bản và nâng cao về khoa học dữ liệu và công nghệ thông tin, có năng lượng tổ chức triển khai và tăng trưởng những ứng dụng khoa học dữ liệu trong tương hỗ quản trị, ra quyết định hành động trong những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, xã hội .

Có năng lực tự học, có kỹ năng và kiến thức nghiên cứu và phân tích, tổng hợp, kiến thức và kỹ năng điều tra và nghiên cứu khoa học, kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp, kỹ năng và kiến thức quản trị thời hạn và nguồn lực, tăng trưởng năng lực tư duy mạng lưới hệ thống, tư duy phản biện, khởi nghiệp .

Có năng lực tiếp xúc xã hội, thao tác hợp tác, thao tác nhóm và thao tác trong một tổ chức triển khai ; Có năng lực vận dụng những kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng và kinh nghiệm tay nghề để xử lý những trường hợp nghề nghiệp khác nhau .

Có trình độ tiếng Anh tốt, hoàn toàn có thể tiếp xúc, thao tác với những chuyên viên, đồng nghiệp quốc tế .
Cử nhân ngành Khoa học dữ liệu tốt nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ thông tin có năng lực đảm nhiệm những vị trí sau :

– Chuyên viên có kiến thức và kỹ năng vận dụng, tìm hiểu và khám phá và tăng trưởng trong ngành nghề dịch vụ khoa học dữ liệu ; có kiến thức và kỹ năng tổng hợp, nghiên cứu và phân tích, diễn giải dữ liệu và chọn những quy mô dự báo trong những ứng dụng đơn cử .

– Chuyên viên có kiến thức và kỹ năng khai thác, thiết kế xây dựng ứng dụng nghiên cứu và phân tích dữ liệu trên những mạng lưới hệ thống đo lường và thống kê tập trung chuyên sâu, phân tán ; có năng lực chọn quy mô tàng trữ, truy vấn, nghiên cứu và phân tích, thống kê trên dữ liệu .

– Chuyên viên có năng lực phát hiện và xử lý yếu tố trong những bài toán nghiên cứu và phân tích dữ liệu lớn ; biết chọn giải pháp khai thác dữ liệu và thông tin, ứng dụng cho những doanh nghiệp trong yếu tố nghiên cứu và phân tích định lượng .

– Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và điều tra KHDL ở những trường ĐH và cao đẳng trên cả nước .
Chương trình được phong cách thiết kế sao cho bảo vệ đủ độ phủ, độ sâu nhất định nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo, thời cơ tăng trưởng cho sinh viên thao tác và hoàn toàn có thể liên tục điều tra và nghiên cứu nâng cao về những chuyên ngành CNTT, trong đó độ phủ được đặt trọng tâm .
Chương trình được phong cách thiết kế với tiềm năng tăng trưởng nguồn nhân lực Giao hàng cho công cuộc tăng trưởng và hội nhập của quốc gia :

– Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực vận dụng, và tăng trưởng trong ngành nghề dịch vụ Khoa học dữ liệu trên những mặt : giải pháp tìm, phân loại, làm sạch, tàng trữ, truy vấn, nghiên cứu và phân tích, thống kê và đo lường và thống kê trên dữ liệu .

– Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực tổng hợp, nghiên cứu và phân tích, diễn giải dữ liệu và tư vấn chọn những quy mô dự báo trong những ứng dụng đơn cử .

– Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực khai thác, nghiên cứu và phân tích định lượng dữ liệu văn bản ở những ngành nghề dịch vụ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kinh tế tài chính học cho đến những ngành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại, thương mại ….

– Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực khai thác những nguồn dữ liệu hiệu suất cao, tạo thêm nhiều giá trị, trợ giúp chỉ huy ra quyết định hành động tốt hơn trong những ngành nghề .

– Hình thức đào tạo : chính quy tập trung .
– Thời gian đào tạo : 4 năm .
Chương trình đào tạo này được vận dụng cho những sinh viên đã trúng tuyển ngành Khoa học dữ liệu từ năm 2020 .

Chương trình đào tạo này được thực hiện căn cứ vào Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin áp dụng theo quy định hiện hành.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành Khoa học dữ liệu phân phối những chuẩn đầu ra về mặt kiến thức và kỹ năng, kiến thức và kỹ năng và thái độ như sau :

CĐR

Nội dung

LO 1 Có kiến thức và kỹ năng nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội .
LO 2 Có kiến thức và kỹ năng nền tảng và nâng cao của ngành Khoa học dữ liệu ( ngôn từ lập trình thống kê, những công cụ nghiên cứu và phân tích dữ liệu, … ) .
LO 3 Có năng lực lập luận, nghiên cứu và phân tích, dự báo, thống kê hạng sang và xử lý yếu tố tương quan đến ngành Khoa học dữ liệu .
LO 4 Có kiến thức và kỹ năng điều tra và nghiên cứu khoa học và mày mò tri thức ( khảo sát tài liệu, nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận ) .
LO 5 Có tư duy mạng lưới hệ thống, có năng lực phong cách thiết kế những thành phần hoặc hàng loạt mạng lưới hệ thống tích lũy và nghiên cứu và phân tích dữ liệu .
LO 6 Hiểu biết về những giá trị đạo đức, có kiến thức và kỹ năng cá thể và nghề nghiệp, năng lượng học tập suốt đời .
LO 7 Có kỹ năng và kiến thức thao tác nhóm với tác phong chuyên nghiệp .
LO 8 Có kiến thức và kỹ năng tiếp xúc .

LO 9

Có kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ .
LO 10 Hiểu nhu yếu xã hội, ảnh hưởng tác động của những công nghệ tiên tiến khai thác dữ liệu lớn trong toàn cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Có năng lực hình thành ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu và phân tích, phong cách thiết kế, vận dụng những công cụ thống kê và tiến hành những ứng dụng Khoa học dữ liệu vào thực tiễn cung ứng nhu yếu xã hội, xử lý những bài toán kinh tế tài chính, nâng cao sức cạnh tranh đối đầu, tăng trưởng, khởi nghiệp và phát minh sáng tạo .

Xem thêm: Ngành khoa học dữ liệu học những gì?

Tin liên quan

Kỹ thuật phần mềm-7480103 | Tuyển sinh

khoicntt

Học phí đại học Công nghệ Thông tin mới nhất năm 2022

khoicntt

Công nghệ thông tin là gì? Học những gì? Và ra trường làm gì? 7480201

khoicntt

Leave a Comment