Khối ngành Công nghệ thông tin
NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành Công nghệ thông tin là gì? Xu hướng năm 2022

Trong thời đại kỷ nguyên số như lúc bấy giờ, ngành Công nghệ thông tin luôn có nhu yếu rất lớn về nguồn lao động. Tuy nhiên, vẫn nhiều bạn trẻ đặt ra câu hỏi : Công nghệ thông tin là gì ? Vậy hãy cùng Swinburne Nước Ta tìm hiểu và khám phá về nội dung học và khuynh hướng của ngành Công nghệ thông tin nhé !

Ngành Công nghệ thông tin là gì?

Chúng ta đang sống trong thời kỳ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đây là thời kỳ gắn với những nâng tầm về công nghệ. Công nghệ thông tin được coi là nền tảng cho những ngành khác tăng trưởng. Sự đổi khác công nghệ gây ảnh hưởng tác động lớn tới thị trường lao động. Theo đó, nhiều việc làm truyền thống cuội nguồn sẽ mất đi, nhiều việc làm mới, thời cơ mới sẽ Open .

Ngành Công nghệ thông tin (Information Technology) được biết đến là ngành học áp dụng các phương pháp và các công cụ để đào tạo về sử dụng các phần mềm, hệ thống máy tính, công cụ và hệ thống mạng Internet. Từ đó các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ biết cách lập trình để quản lý thông tin, vận hành các hệ thống thiết bị công nghệ và hệ thống mạng.

Nội dung học của ngành Công nghệ thông tin

Trọng tâm của ngành học là những kiến ​ ​ thức, kỹ năng và kiến thức thiết yếu cho những loại việc làm trong ngành nghề dịch vụ Công nghệ thông tin. Sinh viên sẽ được phân phối những kiến thức và kỹ năng nền tảng ( Core ) về ngành Công nghệ thông tin trước khi tiếp cận học sâu hơn về chuyên ngành ( Major ).

Các kiến thức và kỹ năng nền tảng hoàn toàn có thể kể đến ví dụ như : Phát triển web, Giải quyết yếu tố bằng ICT, những Ngôn ngữ lập trình, Phân tích và phong cách thiết kế cơ sở tài liệu, Hệ thống mạng, Cloud, Hệ thống thông tin doanh nghiệp. Ngoài ra, những bạn cũng sẽ được học thêm về quản trị dự án Bất Động Sản Công nghệ thông tin và những yếu tố trong Công nghệ thông tin .

Liên quan tới những ngành học, sinh viên hoàn toàn có thể lựa chọn học rất nhiều những ngành khác nhau. Một số ngành hoặc chuyên ngành hoàn toàn có thể kể đến như :

1. Công nghệ phần mềm:

Ngành học Công nghệ phần mềm cung ứng cho sinh viên nền tảng tổng lực về tăng trưởng những ứng dụng ứng dụng để giải quyết và xử lý thông tin hoặc tinh chỉnh và điều khiển những thiết bị.

Cụ thể, sinh viên sẽ được cung ứng kiến thức và kỹ năng về lập trình theo 1 số ít ngôn từ như PHP, Java, Ruby … Sinh viên cũng được học để sử dụng ứng dụng điều khiển những hệ thống thiết bị, đặc biệt quan trọng là thiêt bị Mobil, IoT, Robotic. Sinh viên cũng được học những nội dung về quản trị và nghiên cứu và phân tích tài liệu lớn ( bigdata ), ứng dụng trí tuệ tự tạo, bảo mật an ninh mạng .

2. Chuyên ngành Quản trị hệ thống:

Ngành học Quản trị mạng lưới hệ thống cung ứng cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sâu xa về quan trị mạng lưới hệ thống thông tin trong những tổ chức triển khai. Sinh viên sẽ được học cách quản trị nhu yếu về Công nghệ thông tin trong tổ chức triển khai, mạng lưới hệ thống máy tính, tăng trưởng websites, quản trị mạng lưới hệ thống mạng và những thiết bị mạng, mạng lưới hệ thống sever, bảo đảm an toàn thông tin.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ đủ năng lực tạo điều tra và nghiên cứu, nghiên cứu và phân tích nhu yếu và đưa ra những giải pháp hạ tầng đúng mực và tương thích .

3. Chuyên ngành IoT:

Chuyên ngành sẽ dạy sinh viên cách lập trình và thao tác với nhiều thiết bị IoT khác nhau. Đồng thời sinh viên cũng sẽ được cung ứng những kiến thức và kỹ năng rõ ràng về cách công nghệ mới đang định hình tương lai của việc liên kết. Sau khi hoàn thành xong chương trình học, sinh viên sẽ trở nên tự tin và sẵn sàng chuẩn bị thao tác trong ngành nghề dịch vụ có vận tốc tăng trưởng nhanh này .

4. Chuyên ngành Phân tích dữ liệu

Trọng tâm chính của chuyên ngành Phân tích tài liệu là năng lực sử dụng công nghệ và tăng trưởng những ứng dụng tương hỗ cho việc nghiên cứu và phân tích và giải quyết và xử lý tài liệu trong những tổ chức triển khai. Chuyên ngành Phân tích tài liệu sẽ hướng dẫn cho sinh viên cách tích lũy những loại tài liệu khác nhau. Đồng thời sinh viên sẽ được học cách sử dụng những công cụ mới nhất để tàng trữ, giải quyết và xử lý, trích xuất và trực quan hóa dữ liệu .

5. Chuyên ngành Khoa học Máy tính

Khi theo học chuyên ngành Khoa học Máy tính, sinh viên sẽ học cách phối hợp ngặt nghèo giữa những kiến thức và kỹ năng Công nghệ thông tin truyền thống lịch sử và tư duy phong cách thiết kế tân tiến. Từ đó, hoàn toàn có thể phong cách thiết kế, nghiên cứu và phân tích và tiến hành những mạng lưới hệ thống ứng dụng trong những tổ chức triển khai lớn. Sinh viên cũng sẽ được đi sâu vào những chủ đề phức tạp như thuật toán, mạng lưới hệ thống máy tính, bảo mật an ninh mạng .

6. Ngành An ninh mạng

An ninh mạng đã trở thành một phần của xã hội văn minh. Trong chuyên ngành này, sinh viên sẽ được khám phá những nguyên tắc cơ bản về mạng lưới hệ thống mã hóa. Đồng thời, những bạn cũng sẽ được học về cấu trúc phức tạp của Internet. Ngoài ra, chuyên ngành An ninh mạng sẽ phân phối cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng trong thực tiễn để nghiên cứu và phân tích và đối phó với những mối rình rập đe dọa .

7. Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh

Thông qua chương trình học, sinh viên sẽ được phân phối những kiến thức và kỹ năng để thực thi những nghiên cứu và phân tích và truy thuế kiểm toán kinh doanh thương mại phức tạp gồm có xử lý yếu tố, mua lại và tiến hành mạng lưới hệ thống.

Chương trình học đã phối hợp kỹ năng và kiến thức trên với kỹ năng và kiến thức về phong cách thiết kế và tiến hành cơ sở tài liệu, quản trị dự án Bất Động Sản, kinh doanh thương mại, mạng xã hội và quản trị mạng lưới hệ thống thông tin. Chính thế cho nên, sau tốt nghiệp, sinh viên sẽ có kỹ năng và kiến thức nghiên cứu và phân tích những yếu tố kinh doanh thương mại và tăng trưởng những giải pháp CNTT .

8. Chuyên ngành Phát triển Game

Chuyên ngành sẽ thiết kế xây dựng kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng cho sinh viên trong việc phong cách thiết kế và lập trình game show máy tính. Đồng thời sinh viên sẽ hiểu rõ cách vận dụng công nghệ đa phương tiện và internet cho việc tăng trưởng game show. Khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ hiểu cách tăng trưởng game show máy tính cũng như những ứng dụng .

9. Chuyên ngành Quản lý dữ liệu

Với những khóa học quản trị tài liệu, sinh viên sẽ có được những kỹ năng và kiến thức để phong cách thiết kế và thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu cũng như ứng phó với những thử thách mới trong việc quản trị tài liệu kỹ thuật số. Sinh viên cũng sẽ được tìm hiểu và khám phá những chiêu thức thống kê và công cụ thiết yếu để giải quyết và xử lý và quản trị tập tài liệu .

10. Chuyên ngành Viễn thông

Sinh viên sẽ không chỉ được dạy về những ngành chính của ngành viễn thông. Sinh viên sẽ còn được học về việc lập kế hoạch, thiết kế xây dựng và duy trì nhiều loại mạng viễn thông. Trong chuyên ngành này, sinh viên cũng sẽ được học thêm về những nội dung khác. Có thể kể đến như truyền thông online RF, điện tử kỹ thuật số / tương tự như, lập trình ứng dụng, Unix và toán học .

11. Chuyên ngành Thiết kế phần mềm

Sinh viên sẽ được tìm hiểu về dữ liệu lớn, điện toán xanh và an ninh mạng. Đồng thời sinh viên cũng sẽ được tìm hiểu về tác động của chúng đến cách chúng ta thiết kế và sử dụng công nghệ. Chương trình học cũng sẽ cung cấp sinh viên lý thuyết thiết kế kết hợp các khái niệm đó với nhau thành một gói giải quyết các vấn đề và tạo ra trải nghiệm người dùng cuối thỏa mãn.

12. Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

Thông qua chuyên ngành, sinh viên sẽ học cách hiểu và xử lý những yếu tố phức tạp bằng công nghệ tiên tiến và phát triển. Sinh viên cũng sẽ được tìm hiểu và khám phá mối quan hệ giữa phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng và bảo dưỡng. Với hướng dẫn thực hành thực tế, sinh viên sẽ nắm rõ những kiến thức và kỹ năng và kỹ thuật trong thực tiễn để thiết kế xây dựng những ứng dụng, ứng dụng di động .

13. Chuyên ngành Quản lý dự án

Chuyên ngành Quản lý dự án Bất Động Sản không riêng gì cung ứng cho sinh viên kỹ năng và kiến thức trình độ để quản trị những dự án Bất Động Sản khác nhau. Sinh viên sẽ được khám phá những nguyên tắc cơ bản thiết yếu để trở thành người quản trị dự án Bất Động Sản chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ thành thạo tổng thể những mô hình dự án Bất Động Sản trong nhiều ngành công nghiệp .

14. Chuyên ngành Công nghệ truyền thông kĩ thuật số

Theo học chuyên ngành này, sinh viên sẽ có được kinh nghiệm tay nghề trong thực tiễn về phong cách thiết kế web, phong cách thiết kế trực quan, lập trình và tích hợp cơ sở tài liệu. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có đủ kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm tay nghề và kỹ năng và kiến thức để thao tác trong những ngành nghề dịch vụ như đa phương tiện, phong cách thiết kế web, lập trình web, sản xuất video .

15. Chuyên ngành Thiết kế và kỹ thuật Mạng Công nghệ thông tin

Chuyên ngành này sẽ phân phối cho sinh viên nội dung và xu thế mới nhất về công nghệ thông tin và phong cách thiết kế mạng. Sinh viên sẽ được khám phá những điều cơ bản về mạng máy tính, những mạng kỹ thuật số cục bộ và cách cải tổ chúng .

Xu hướng việc làm của ngành Công nghệ thông tin

Trong quá quy đổi số, những tại Nước Ta và những nước tăng trưởng đang cần một lực lượng khổng lồ nhân lực ngành CNTT. Việc làm về ngành CNTT không riêng gì tại Nước Ta mà ngày càng đang hướng ra Giao hàng toàn thế giới. Hiện nay, khoảng chừng 60 % thị trường CNTT tại Nước Ta là ship hàng cho nhu yếu của thị trường toàn thế giới .

Học ngành CNTT, bạn nên xác định bản thân không chỉ làm cho thị trường trong nước và hoàn toàn có thể thao tác toàn thế giới. Thế giới phẳng nên bạn hoàn toàn có thể ngồi tại Nước Ta và thao tác toàn thế giới với thu nhập cao .

Tuy nhiên, để hoàn toàn có thể là việc toàn thế giới, bạn cầu giảng dạy năng lực sử dụng tiếng Anh và những kiến thức và kỹ năng của công dân toàn thế giới và những kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng tiệm cận với trình độ nhân lực ngành CNTT trên quốc tế. Các chuyên ngành CNTT tương quan tới Bigdata, Data Science, AI, Cloud, Cybersecurity, IoT đang có nhu yếu không hạn chế để thao tác cho những tập đoàn lớn trên quốc tế .

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin hoàn toàn có thể thao tác tại những vị trí như :

  • Trở thành lập trình viên phần mềm, kỹ sư phát triển phần mềm;
  • Kiến trúc sư phần mềm – Kỹ sư kiểm thử (test) phần mềm;
  • Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, quản trị mạng, kỹ thuật phần cứng  máy tính,…);
  • Các chuyên viên quản trị hệ thống mạng, an toàn thông tin;
  • Chuyên gia quản lý, điều phối các dự án công nghệ thông tin.

Xem thêm :

Mức lương của ngành Công nghệ thông tin là bao nhiêu?

ngành công nghệ thông tin là gì

Hiện tại, lương trung bình của lập trình viên tại Nước Ta giao động 10 – 25 triệu đồng mỗi tháng tùy theo kinh nghiệm tay nghề thao tác .

Trong đó, ở phân khúc lập trình web, những lập trình viên mới ra trường có mức lương 8 – 13 triệu đồng cho lập trình viên front-end – những người sử dụng những ngôn từ HTML, CSS hay ngôn từ lập trình Javascript để những lập trình viên phong cách thiết kế ra những giao diện ứng dụng hoặc website cho người dùng .

11 – 15 triệu đồng cho lập trình viên back-end – người quản lý máy chủ, ứng dụng và cơ sở dữ liệu. Trong khi đó, các vị trí quản lý có mức lương cao dao động 30 – 66 triệu đồng và xu hướng vẫn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Học Công nghệ thông tin tại Swinburne có gì khác biệt?

Ngành Công nghệ thông tin của Swinburne được xếp hạng 251 theo ngành học ( QS2020 ) trên quốc tế và tuân thủ theo tiêu chuẩn kiểm định của ACS ( Australian Computer Society ) của nước Australia. Chương trình đào tạo và giảng dạy Cử nhân Công nghệ thông tin của Swinburne đã được phong cách thiết kế nhằm mục đích phân phối những nhu yếu tăng trưởng của ngành này.

Chương trình học update những nội dung mới nhất về công nghệ trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Các công nghệ mới như Big Data ; IoT ; Block Chain ; Data Science ; AI ; Cloud .

Sinh viên Công nghệ thông tin Swinburne sẽ học tập trải qua thưởng thức gắn với những dự án Bất Động Sản thực tiễn tại Tập đoàn FPT. Đây là một trong những đơn vị chức năng đi đầu, tiên phong trong việc quy đổi số tại Nước Ta và trên quốc tế. Bên cạnh đó, với sự tương hỗ của Tập đoàn FPT là tập đoàn lớn số 1 về công nghệ thông tin tại Nước Ta, sinh viên cũng sẽ được tham gia học cùng với những Mentor ( chuyên viên trong ngành ) .

Xem thêm: Ngành kĩ thuật phần mềm ra làm gì?

Định vị của những bạn học tại Swinburne là năng lực thao tác toàn thế giới và tham gia vào lực lượng những chuyên viên trong ngành CNTT trên quốc tế. Swinburne đào tạo và giảng dạy công dân toàn thế giới có năng lực thao tác quốc tế với những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức toàn thế giới. Đây là một thời cơ rất to lớn cho những bạn trẻ hoàn toàn có thể tận dụng được những thời cơ của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 của Nước Ta .

Tin liên quan

Tổng quan ngành Hệ thống Thông tin | Văn phòng Các chương trình đặc biệt

khoicntt

Thời gian học ngành Công nghệ thông tin trong bao lâu?

khoicntt

Top 10 Trường Đại học đào tạo ngành An ninh mạng

khoicntt

Leave a Comment